تجزیه و تحلیل سیستم داروخانه ارائه شده به : استاد مهندی حسینی ارائه دهندگان محبوبه دهجوریان اعظم آذادمنش فریبا رمضان نژاد شناخت سیستم مقدمه شناخت به مفهوم بیرون نمایی است.هدف از شناخت در تحلیل و طراحی سیستمها بیرون نمایی مسائل در جهت ارائه راه حلهای ممکن با استفاده از کامپیوتراست.شناخت حصولی یا تصویری و حضوری یا وجودی است. شناخت بنیانی آنالیست از امکانات سخت افزاری و نرم افزاری موجود مسائل مربوطه تا حد بسیار زیادی حوزه شناخت وی از مسائل سیستمهای مورد تحلیل را محدود می کند. باید توجه داشت که شناخت عملکرد کلی سیستمها با تعیین موجودیتها و عناصری که درخارج محیط سیستم با آن در ارتباط هستنددر عمل برای سیستمهای بزرگ مشکل است. چرا که ارتباطات این گونه سیستمها با محیط خارج از آنها بسیار متنوع می باشد. شناخت سیستم داروخانه: این داروخانه از 3 بخش تشکیل شده استکه عبارتند از: 1-قفسه سطح فروش 2-انبار مرکزی 3-امور مالی 1-قفسه سطح فروش: این بخش از سه قسمت مجزای دیگر که عبارتند از بخش داروهای ویژه,بخش لوازم بهداشتی و آرایشی,بخش داروهای عادی تشکیل شده است متقاضی برای تامین نیازهای دارویی با این بخش در ارتباط است بخش داروهای ویژه برای بیماران ویژه مانند سل,سرطان و هپاتیت و ... می باشد. در این بخش داروهای مخدر را فقط سر پزشک متخصص اطفال ,اعصاب و روان,روان پزشک می توانند تجویز کنند. در بخش لوازم بهداشتی به ازای تحویل کالا به متقاضی فاکتوری صادر گردد در بخش داروهای عادی با دریافت نسخه از بیمار دارو تحویل داده میشود در آخر ساعت کاری نسخه بیمارنسخه های بیمه از نسخ آزاد تفکیک می شود ودر آخر ساعت کاری نسخ بیمه به مدیر داخلی تحویل داده می شود روال کاردر این بخش به این صورت است که پس از دریافت نسخه از بیمار ,نسخه از لحاظ تاریخ روز و تاریخ اعتبار دفترچه,دارا بودن مهر,ارتباط نسخه با داروخانه مغایرت نداشتن نوع داروها با تخصص پزشک و دارا بودن داروها و یا داشتن داروهای مشابه بررسی می شود . و پس از صحت تمام موارد فوق قیمت تک تک داروها تعیین می گردد. و مبلغ سهم بیمار و سهم سازمان بیمه مربوطه و... محاسبه می گردد سپس داروها تهیه شده و به بیمار تحویل داده می شود. 1-انبار مرکزی: موجودی این بخش از طریق سازمان حلال احمر و یا شرکتهای پخش دارو تهیه می شوند. روند کار به این صورت است که ابتدا لیستی از داروها از طرف شرکتهای فوق به داروخانه ارسال می گردد و انباردار با انتخاب داروهای مورد نیاز و تامین اعتبار مالی داروها را تحویل می گردد پس از تحویل دارو مشخصات آنها را ثبت می کندو بعد از گذراندن مراحل اداری و قانونی آنها را در انبار طبقه بندی می کند قفسه سطح فروش داروهای خود را به وسیله مسئول در خواست دارو با ارائه لیست داروهای مورد نیاز از این بخش تهیه می کند که مقدار و مشخصات داروهای درخواستی نیز طی سندی ثبت می گردد در این بخش در پایان هر سال عملیات انبار گردانی صورت می گیرد که در این عملیات تمامی دفاتر بسته شده و موجودی دفاتر با موجودی عینی انبار مقایسه می گردد تا کسری و اضافی انبار مشخص گردد. بخش امور مالی در این بخش اسناد ثبت می گردد همچنین تمامی امور مربوطه به حسابها و حقوق پرسنل و عملیاتی مالی در این بخش صورت می گیرد این بخش اعتبار مالی داروخانه را از طریق مدیریت تامین می نما یدهمچنین در صدپرداخت نسخ بیمه را نیز محاسبه و به سازمانهای مربوطه ارسال می کند در پایان هر سال تراز آزمایشی برای تایین سود و زیان داروخانه تهیه می شود.انواع نسخه ها در این داروخانه عبارتند از : 1-تامین اجتماعی 2-خدمات درمانی-عادی3- خدمانی درمانی -خاص 4-سایر اقشار -عادی 5-خویش فرما –عادی6- واحد اکتشافی طبس- رایگان 7- واحد اکتشافی طبس 50% 8- واحد اکتشافی طبس 15% 9-روستایی –عادی 10-روستایی –صادرات 11- روستایی صادرات رایگان 12- روستایی کشاورزی 13- خویش فرما – خاص 14- صدا و سیما 15- سایر اقشار خاص 16- روستایی- خاص 17- سایر اقشار- خاص 18- جهاد سازندگی 19- کمیته امداد (ره) 20- داروهای o.t.c 21- خدمات درمانی سایر اقشار آسیب پذیر 22- آسیب پذیر عادی 23-بانک سپه 23- آسیب پذیری خاص 25- تامین اجتماعی خاص 26-خدمات درمانی روستایی 27- شرکت نفت و گاز 28- بیمه ایران اصولا در اکثر صنایع قبل از ایجاد و تولید محصول گرانقیمت نهایی مدلی از سیستم واقعی بنا می کنند این مدل سازی می تواند به صورت ماکتی ا ز یک مجتمع سا ختمانی و یا به صورت مدل ریاضی از چگونگی تغییرات فشار بر بدنه داخلی سیستم ماشین با شد هدف از مدل سازی آزمون صحت و چگونگی عملکرد محصول قبل از پیاده سازی نهایی است برای مدل سازی صحیح عملکرد سیستم مکانیزه قبل از پیاده سازی آن بر روی کامپیوتر می بایست سیستم مورد نیاز را بررسی و بدون کم و کاست شناخت. نگرش به عملکرد هر مجموعه و سازمان از دیدگاه مجموعه ای از عناصر عملیاتی مرتبط و روشی موثر برای شناخت عملکرد های کلی آن سازمان یا مجموعه به عنوان یک سیستم و عملکرد واحدهای آن به عنوان عناصر سیستم است. اصولا کلمه سیستم به مجموعه ای از عناصر که در ارتباط با یکدیگر یک مجموعه عملیاتی را تشکیل می دهد اطلاق می شود. برای نمونه واحدهای عملیاتی یک سازمان یا اداره را میتوان به عنوان عناصر یک سیستم در نظر گرفت که در ارتباط با هم هدف خاص آن سازمان را تعقیب می نمایند . تحلیل و طراحی یکی از زیبا ترین شاخه های رشته کامپیوتر است چرا که مرحله ای برای اتصال دانش کامپیوتر با نیازهای کاربردی افراد سازمانها و به طور کلی دنیای خارج از محیط کامپیوتر است. جالب تر و جذاب تر از برنامه نویسی است چرا که شامل مطالعه ارتباطات بین افراد کامپیوتر و سازمانها نیز می باشد. در اینجا سیستمهای کامپیوتری عملیات متنوع و پیچیده تری صورت می گیرد که در انجام هر کدام از آن عملیات نیاز به افراد با تخصص ها و مهارتهای خاص می باشد و ضرورت دارد که کلیه عملیات مراحل مختلف تکوین و تکامل سیستمهای کامپیوتری به صورت مدرن در اید یا به عبارت دیگر مستندسازی شود تا اولا سایر متخصصان که در مطالعه و طراحی سیستم مستقیما دخالت ندارند بتوانند با مطالعه آن مستندات نحوه عملکرد سیستم را به راحتی بفهمند ثانیا اگر نیاز به انجام تغییرات یا تصمیمات و اصلاحاتی در سیستم مذبور پیش اید اشخاصی که در نکوین همکاری داشته اند ولی به علت مکانیزم طراحی و نحوه عملکرد را فراموش کرده اند و یا سایر متخصصان بتوانند با مراجعه به آن مستندات تغییرات و اصلاحات مورد نیاز را بدهند. دیاگرام متن اولین گام برای شناخت وظایف و عملکرد سیستمها با ایجاد دیاگرام متن (context diagram )آغاز می شود . دیاگرام متن در واقع مبین عملکرد یک سیستم در ارتباط با محیط جانبی آن است. محیط جانبی اطراف یک سیستم را اشخاص,عناصر و سیستمهای دیگر و یا در اصطلاح موجودیتهای خارجی آن سیستم که با آن در ارتباط هستند را تشکیل می دهند . دیاگرام متن نشان می دهد که با چه داده ها و اطلاعاتی با چه موجودیتهایی در خارج سیستم مبادله می شوند. حال که با مفهوم دیاگرام متن آشنا شدید به بررسی دیاگرام متن سیستم داروخانه امام رضا (ع) می پردازیم. بنابراین برای سهولت کار سیستم داروخانه را به سه زیر سیستم انبار مرکزی,قفسه سطح فروش و امور مالی تقسیم می کنیم و دیاگرام متن هر یک را به طور جداگانه رسم می کنیم. هدف از دیاگرام متن ارائه کلی ارتباطات یک سیستم است. لذا حتی الامکان باید سعی نمود که اطلاعات را سطوح کلی در آن درج کرد. شاید ترسیم دیاگرام متن نقطه ی شروع خوب و ساده ای باشد برای شناخت کلی سیستمها به نظر برسد. اما در عمل این طور نیست . در برخی از سیستمها به خاطر گوناگون و وسعت عملیات اولا شناخت اولیه موجودیتهای خارجی و جریانهای اطلاعاتی بسیار دشوار می باشد ,ثانیا به خاطر تعداد زیاد موجودیتها و خطوط جریان ,ترسیم دقیق دیاگرام متن بسیار پیچیده است. اینها مشکلاتی هستند که در آنالیز سیستمها عملا تجزیه شده اند . باید توجه داشت که ترسیم دیاگرام متن در اولین مرحله برای سیستمهای بزرگ بسیار پیچیده و مشکل است زیرا ,تعداد موجودیتهای خاجی و اطلاعات مبادله شوند . دیاگرام گردش داده ها: پس از ترسیم دیاگرام متن عملیات ,می توان مدل علیاتی یک سیستم را در قالب نمودار ی به نام نمودار گردش داده ها DFD(DATA FLOW DIAGRAM) ترسیم نمود. هدف از ایجاد این دیاگرام ,مدل سازی وظایف یک سیستم در قالب چگونگی جریان و پردازش درون آن سیستم است. اولین دیاگرام گردش داده ها از تفکیک دیاگرام متن بر اساس پردازه ها یا عملیات و مسئولیتهای کلی سیستم مشخص می گردد. دیاگرام متن مشخص می نماید که چه داده ها و چه اطلاعاتی بین سیستم و موجودیتهای خارجی یا جانبی آن مبادله میشود. دیاگرام ابتدایی گردش داده ها نشان می دهد که این اطلاعات ورودی و خروجی در حالت کلی تحت چه پردازشهایی قرار می گیرند و یا اینکه در واقع کدام واحدهای عملیاتی اطلاعاتی,داده ها را از موجودیتهای خارجی در یافت می کند ,این اطلاعات و داده ها چگونه در بین واحدها جریان پیدا می کند و نهایتا اطلاعات و داده ها از طریق کدام واحدهای عملیاتی خارج و به مو جودیتهای خارجی می رسند. هر یک از این واحدهای عملیاتی را در اصطلاح یک پردازه یاPROCESS گویند. برای ایجاد دیاگرام ابتدایی گردش داده ها ,دیاگرام جریان مستندات ترسیم می شود. برای این منظور مستطیل یا اصطلاحا جعبه سیاه درون دیاگرام متن را حذف نموده,نشان داده می شود که مستندات ورودی سیستم چه مسیری را در بین واحدهای عملای سیستم طی می کنند. برای این منظور ,باید نمودار عملیاتی یا در اصطلاح چارت سازمانی سیستم را در اختیار داشت. دیاگرام CD: حالا با در دست داشتن تقسیم بندی عملیاتی سیستم داروخانه می توان دیاگرام جریان مستندات را ترسیم نمود. برای این منظور مستطیل موجود در مرکز دیاگرام متن را حذف نموده, مشخص می کنند که اطلاعات ورودی خروجی سیستم به چه واحدهای از درون سیستم انتقال می یابد و در ضمن بین این واحدها چه اطلاعاتی جریان دارد. نمودار عملیاتی: پس از ترسیم دیاگرام متن داروخانه باید واحدهای عملیاتی و یا تقسیم بندی مسئولیتها را مشخص نمود. باید توجه داشت که ممکن است مسئولیتها و عملیات مختلف , توسط یک یا چند فرد انجام شود. بعضا مشاهده می شود که کاربر یا فردی که اطلاعات سیستم از وی گرفته می شود عملا هیچ اطلاعی از تقسیم بندی عملیاتی کارگاه و مسئولیتها ندارد لذا, باید به کمک کاربر خود تحلیل گر تقسیم بندی عملیات را به طور دقیق مشخص نماید. نمودار عملیاتی کل سیستم داروخانه امام رضا (ع) موضوع بحث این پروژه فقط بر روی سه مسئولیت به قفسه سطح فروش ,انبارداری,امور مالی می باشد. و از بررسی سه مسئولیت دیگرصرف نظر شده است با صرف نظر کردن این سه مسئولیت نمودار عملیاتی داروخانه به صورت زیر می باشد. نمودار عملیاتی نمودار عملیاتی انبار مرکزی نمودار عملیاتی امور مالی نمودار CD 1714500739140امورمالی 00امورمالی 42291004396740انبار مرکزی M6 00انبار مرکزی M6 19431006797040دانشگاه علوم پزشکی 00دانشگاه علوم پزشکی -3429004511040متقاضی M5 00متقاضی M5 20574004282440قفسه سطح فروش SF 00قفسه سطح فروش SF 331470048539400033147004625340تحویل دارو 00تحویل دارو 30092654282440درخواست دارو 00درخواست دارو 33147004511040009309104914900009144004625340تحویل دارو 00تحویل دارو 434340059436002-1- CD سیستم قفسه سطح فروش 002-1- CD سیستم قفسه سطح فروش 26873202181225درخواست نسخه 00درخواست نسخه 23234652155190تحویل نسخه بیمه 00تحویل نسخه بیمه 18846802171700درخواست گزارش 00درخواست گزارش 13716002171700گزارش 00گزارش 8001004343400درخواست دارو 00درخواست دارو 21996405486400نسخه های مواد مخدر + فیش مربوطه 00نسخه های مواد مخدر + فیش مربوطه 17145001485900001714500148590000171450041148000022860001600200002971800160020000262890016002000010287004572000002628900525780000 365760040538400036576003482340اعتبارات مالی 00اعتبارات مالی 365760038252400034290004053840گزارش عملکرد داروخانه 00گزارش عملکرد داروخانه 251460014249400029718001424940001943100142494000388620057073803-1- CD سیستم امور مالی داروخانه امام رضا (ع) 003-1- CD سیستم امور مالی داروخانه امام رضا (ع) 262890045643800018288006164580شرکت های بیمه طرف قرارداد 00شرکت های بیمه طرف قرارداد 23558504678680تقاضای نسخه های بیمه نسخه های بیمه 00تقاضای نسخه های بیمه نسخه های بیمه 3429004450080پرداخت درصد بیمه 00پرداخت درصد بیمه -6858003421380قفسه سطح فروش 00قفسه سطح فروش 4191003649980تحویل نسخه های بیمه 00تحویل نسخه های بیمه -381003192780تقاضای نسخه های بیمه 00تقاضای نسخه های بیمه 26289001821180لیست سفارشات 00لیست سفارشات 20574001821180اعتبار مالی 00اعتبار مالی 14859001821180رسید دریافت دارو 00رسید دریافت دارو 1485900563880انبار مرکزی 00انبار مرکزی 44577003421380مدیریت 00مدیریت 68580044500800068580043357800057150034213800057150034213800091440038785800014859003192780امور مالی SM 00امور مالی SM 41148005602605CD دیاگرام متن ، سیستم انبار داروخانه امام رضا(ع) 00CD دیاگرام متن ، سیستم انبار داروخانه امام رضا(ع) 5105403657600تحویل داروها 00تحویل داروها 3429002971800لیست داروها 00لیست داروها 800100388620000342900320040000342900320040000-8001003314700شرکتهای پخش دارو M4 00شرکتهای پخش دارو M4 27432001600200لیست سفارشات 00لیست سفارشات 22860001714500اعتبار مالی 00اعتبار مالی 18288001600200رسید دریافت دارو 00رسید دریافت دارو 21717001371600003086100137160000262890013716000028575004686300درخواست دارو 00درخواست دارو 25146004800600تحویل دارو 00تحویل دارو 21717004686300کالاهای مرجوعی 00کالاهای مرجوعی 25146004457700003200400445770000285750044577000017145005943600قفسه سطح فروش 00قفسه سطح فروش 13716002857500SA سیستم انبار مرکزی 00SA سیستم انبار مرکزی 1371600228600امور مالی 00امور مالی اکنون با ادغام دیاگرام متن (CD) این سه زیر سیستم دیاگرام متن کلی سیستم داروخانه را به دست خواهیم آورد. 19431001821180تحویل دارو + فیش 00تحویل دارو + فیش 240030013639800026454101821180درخواست دارو 00درخواست دارو 2857500147828000388620057073804-1- CD کلی سیستم داروخانه امام رضا (ع) 004-1- CD کلی سیستم داروخانه امام رضا (ع) 262890045643800018288006164580دانشگاه علوم پزشکی M3 00دانشگاه علوم پزشکی M3 23558504678680تحویل نسخه های مواد مخدر + فیش مربوطه 00تحویل نسخه های مواد مخدر + فیش مربوطه 3429004450080پرداخت درصد بیمه 00پرداخت درصد بیمه -6858003421380شرکت های طرف قراردادیM2 00شرکت های طرف قراردادیM2 4191003649980تحویل نسخه های بیمه 00تحویل نسخه های بیمه -381003192780تقاضای نسخه های بیمه 00تقاضای نسخه های بیمه 32004004335780فاکتور فروش + تحویل داروهای تعیین شده 00فاکتور فروش + تحویل داروهای تعیین شده 35433003605530لیست داروها 00لیست داروها 36576003192780تعیین داروها 00تعیین داروها 1485900563880متقاضی M1 00متقاضی M1 44577003421380شرکت پخش دارو M4 00شرکت پخش دارو M4 3657600433578000468630042214800045720003421380003657600342138000685800445008000685800433578000571500342138000571500342138000914400387858000365760038785800014859003192780سیستم داروخانه 00سیستم داروخانه DFD دیاگرام گردش داده ها :قفسه سطح فروش -9220203785235انبار مرکزی 00انبار مرکزی -9829803313430درخواست گزارش 00درخواست گزارش 370332097790شرکتهای طرف قرارداد 00شرکتهای طرف قرارداد 4274820292100041605202921000404622029210002278380158115ردیف های سخه 00ردیف های سخه 2964180143510D1 00D1 267462014351000313182014351000 4196080150495درصد پرداختی بیمه 00درصد پرداختی بیمه 279400036195اطلاعات نسخ 00اطلاعات نسخ 2903220215900026746202159000 239268089535کنترل کن نسخ بیمه را 00کنترل کن نسخ بیمه را 2217420895352 002 233172089535کنترل نسخ بیمه 00کنترل نسخ بیمه 29032207493000 323850028575تقاضای نسخ بیمه 00تقاضای نسخ بیمه 233172014287500 324612067310نسخ بیمه 00نسخ بیمه 34747206731000-868680-3175قفسه سطح فروش 00قفسه سطح فروش 3474720120650001417320148590نسخ بیمار 00نسخ بیمار -68580120650003246120635000 2164080127635اعتبار مالی 00اعتبار مالی -640080113665گزارش 00گزارش -640080-63500-411480-63500-1828801276351 001 160020141605کنترل اسناد بیمه 00کنترل اسناد بیمه 27432012763500-68580113665کنترل کن اسناد بیمه را 00کنترل کن اسناد بیمه را 1821180-8255گزارش عملکرد داروخانه 00گزارش عملکرد داروخانه 1074420-8255003703320-8255مدیریت 00مدیریت -411480-825500-68580-825500 274320629920گزارش 00گزارش 1303020173355اسناد 00اسناد 1303020153098500130302015938500107442015938500141732014166853 003 17602201416685ثبت اسناد 00ثبت اسناد 1988820141668500148717016452850014782801430655ثبت کن اسناد را 00ثبت کن اسناد را 10744204508500-4114801188085درخواست گزارش 00درخواست گزارش -198120668655لیست سفارشات 00لیست سفارشات -411480502285اعتبار مالی 00اعتبار مالی -411480107378500-4114801188085009601203879850050292038798500-1828809594850027432038798500-18288084518500-1828807308850016002038798500-6400801593850084582015938500 دیاگرام گردش داده ها در سطوح پایین تر :قفسه سطح فروش -582930050800گزارش 2 تهیه کن گزارش فروش را برسی 1 برسی کن درخواست گزارس را M1 امور مالی گزارش 4 تهیه کن گزارش نسخه را گزارش 3 تهیه کن گزارش بیمار M1 امور مالی گزارش نسخه گزارش فروش گزارش بیماران دیگر اطلاعات نسخ D3 درخواست گزارش گزارش فروش اطلاعات کالا D1:مشخصات کالا گزارش بیماران D3:اطلاعات نسخ D2:اطلاعات بیماران 00گزارش 2 تهیه کن گزارش فروش را برسی 1 برسی کن درخواست گزارس را M1 امور مالی گزارش 4 تهیه کن گزارش نسخه را گزارش 3 تهیه کن گزارش بیمار M1 امور مالی گزارش نسخه گزارش فروش گزارش بیماران دیگر اطلاعات نسخ D3 درخواست گزارش گزارش فروش اطلاعات کالا D1:مشخصات کالا گزارش بیماران D3:اطلاعات نسخ D2:اطلاعات بیماران فرم : شرح خطوط جریان نام فرم :فاکتور لوازم بهداشتی کد کالا نام کالا تعداد بها واحد بها کل 72453512128500 جمع کل : 2286000134620جستجوی فاکتور: 00جستجوی فاکتور: 914400124460ثبت و چاپ: 00ثبت و چاپ: 3883025129540خروج: 00خروج: فرم : شرح خطوط جریان فرم روزانه درآمد صندوق تاریخ: جمع فروش تعداد فیش شیفت دارو بهداشتی جمع دارو بهداشتی جمع صبح بعداز ظهر شب کل 3239770152400خروج 00خروج 1475105158750چاپ 00چاپ فرم : فرم های ورودی /خروجی پذیرش نسخه داروخانه امام رضا (ع) گروههای دارویی کد دارو نام دارو موجودی سطح فروش موجودی انبار مرکزی 1970405142875خروج 00خروج فرم: شرح فرمهای خروجی / ورودی فرم اطلاعات بیماران 588645228600021621752921000 شماره پرونده: تاریخ مراجعه: نام بیمار: نام پزشک معالج: 23126703238500 جنسیت: 1- زن 2- مرد شهرستان: نوع بیماری: 21355052159000 سن : سال 21355053048000 طول درمان: سال 162750573660ثبت 00ثبت 254127067310حذف 00حذف 64960560960خروج 00خروج فرم : شرح فرمهای خروجی / ورودی فرم مکان نگهداری کالا کد انبار شرح عنوان انبار: کد کالا: نام کالا: مکان نگهداری ردیف: طبقه: قفسه : جعبه: 14630401714500تاریخ انقضا: 5029202349500مانده موجودی این کالا: 1094105120015ادامه 00ادامه 2393950122555ثبت 00ثبت 3768725118110خروج 00خروج فرهنگ دادها Data Dectionry(DD) پذیرش نسخه داروخانه برگ پذیرش نسخه = سربرگ + گروهایی دارویی + کد دارو + موجودی سطح فروش + موجودی انبار سربرگ =" پذیزش نسخه داروخانه امام رضا " گروهایی دارویی = "گروهایی دارویی" + نام گروه دارویی کد دارو = "کد دارو" + کد نام دارو = "نام دارو" + نام موجودی سطح فروش = "موجودی سطح فروش "+ موجودی موجودی انبار مرکزی = "موجودی انبار مرکزی " + موجودی انبار ناک = { حرف / فضای خالی } کد = { رقم | { رقم } موجودی = {رقم} فرم روزانه درامد صندوق برگ درآمد روزانه = سربرگ + تاریخ + جمع فروش + تعداد + فیش + شیفت + دارو + جمع سربرگ = " فرم روزانه درآمد صندوق " تاریخ =" تاریخ " + روز+ " /" + ماه روز ={3/..../1} و ماه = { 12/../1} جمع فزوش = {رقم } | { رقم } تعداد فیش ={ رقم } دارو = نام شیفت = { رقم} نام ={ حروف / فضای خالی } جمع = { رقم } فرم مکان نگهداری کالا فرم مکان نگهداری کالا = سربرگ + کد انبار + شروع عنوان انبار + کد کالا + نام کالا + شماره پارتی + سند + ردیف + مکان نگهداری + ردیف + طبقه + قفسه + جعبه + تاریخ انقضا+ مانده موجودی کالا + مانده موجودی این پارتی + خروج + ثبت + ادامه سربرگ = " فرم نگهداری کالا " کد انبار " + کد کد ={ رقم } | {رقم } نام کالا =" نام کالا " + نام نام = { حرف / فضای خالی } شماره پارتی =" شماره پارتی " + شماره شماره = { رقم } تاریخ انقضا = " تاریخ " + روز + " / " + ماه روز ={ 30/.../1} ماه ={ 12/.../1} فیزیکی DSD فرم مکان نگهداری کالا Data name Size Sample کد کالا 50 N 2s 67 کد انبار 25 2520 موجودی اول دوره 10 10000 موجودی جاری 10 1000000 مکان کالا –طبقه 10 طبقه 3 مکان کالا – ردیف 20 ردیف 20 مکان کالا – قفسه 25 قفسه 1 فرم اطلاعات بیماران Data name Size Sample نام پزشک معالج 50 رضایی نام بیمار 25 محمدی شماره نظام پزشکی 10 15686 موجودی جاری 10 1000000 تاریخ مراجعه بیمار 10 5/2/85 نام داروهای تجویزی 20 استامینوفن منطقیDSD فرم اطلاعات بیماران DATA STORE D3 NAME اطلاعات نسخ D3 نام پزشک معالج نام بیمار شماره نظام پزشکی تاریخ مراجعه بیمار نام داروهای تجویزی فرم مکان نگهداری کالا DATA STOR : D1 NAMEمشخصات کالا : D1 نام کالا کد کالا نوع کالا نام شرکت تولد کنند تاریخ تولید تارخ مصرف تعداد کالا بها کالا فرم مشخصه پردازش Process 1: Process name: تهیه آمار Input :سیستم دریافت دارو لیست کالا درخواست گزارش output : گزارش لیست خرید دارو اطلاعات دارو Logic : بعد از مشخصه شدن آمار موجودی قفسه یک نسخه از آن نگهداری می شود On solved : اگر در آمار گیری اشتباه شود راه حلی وجود ندارد Attachment : به فرم دیاگرام ابتدایی گرداش داده مربوط به قفسه سطح فروش مراجعه شود Process 2: Process : طبقه بندی کالا Input : دارو Output : آدرس نگهداری کالا Logic: دارو بر حسب نوع طبقه می شود On solved : Attachment : به فرم دیاگرام ابتدایی گردش داده مربوط به قفسه فروش مراجه شود Process 3: Process name : دریافت و تحویل کالا Input : لیست سفارش خرید آدرس کالا Output : تحویل Logic : بعد از آماده کردن و تحویل دارو ها یک مهر "تحویل شد " روی آن زده می شود ATTACJMENT : به فرم دیاگرام گردش داده مربوط به قفس سطح فروش مراجعه شود Process4 : Process nam سفارش خرید کالا Input : لیست سفارت لیست خرید دارو Output : لیست سفارش خرید لیست دارو های درخواستی سفارش خرید Unsolved : سفارش کالا های نایاب هیچ راه حلی ندارد Attachment : به فرم دیاگرام گردش داده مربوط به قفسه سطح فروش مراجعه شود Process 5: Process name : کنترل نسخ بیمار Input : نسخ بیمار نسخه نیمه اطلاعات نسخ تقاضا نسخه بیمه Logic : کنترل نسخ باید با دقت باشد Attachment : به فرم دیاگرام گردش دارو در قفسه سطح فروش مرلجعه شود Process 6: Process name تحویل دارو Input : نسخه کالا Output : فاکتور Logic : بعد از تحویل کالا مهر "تحویل " روی نسخه زده میشود Unsolved : مجددا کالا تحویل داده نمی شود Attachment : به فرم دیاگرام گردش قفسه سطح فروش رجوع شود Process 7: Proceww name :آماده کردن دارو Input : نسخه فاکتور Output : فاکتور کالا Logic : آماده کردن دارو بر حسب بر جسب می باشد Unsolved : اگر داروخانه در آماده کردن دارو اشتباه شود هیچ راه حلی وجود ندارد Attachment : به فرم دیاگرام گردش قفسه سطح فروش رجوع شود جدول تصمیم 1-پرداخت نکردن مبلغ نسخه منجربه تعلیق نسخه خواهد شد 2-یکبار گرفتن دارو منجر به ابطال نسخه خواهد شد 3- گرفتن به موقع دارو موجب ابطال نسخه مشی شود در غیر اینصورت نسخه تایید می شود الف) ابطال نسخه ب) تعلیق نسخه ج)تایید نسخه N N N Y 1 N N Y - 2 N Y - - 3 X X - الف X ب X ج درخت تصمیم: 1 2 3 الف الف ب ج 1 2 3 الف الف ب ج


دسته‌بندی نشده
قیمت: 100 تومان

سایت ما حاوی حجم عظیمی از مقالات دانشگاهی است . فقط بخشی از آن در این صفحه درج شده شما می توانید از گزینه جستجو متن های دیگری از این موضوع را ببینید 

کلمه کلیدی را وارد کنید :

دسته بندی: دسته‌بندی نشده

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

مطالب مرتبط

دسته‌بندی نشده

-Unlicensed-2 (12848)

بررسی اثر مخارج بهداشتی بر رشد اقتصادی در این مقاله با معرّفی مفهوم جدید سر مایه بهداشتی واستفاده از الگوی گسترش یافته سولو و داده‌های آماری 33 کشور در حال توسعه ،اثر مخارج بهداشتی بر ادامه مطلب…

دسته‌بندی نشده

-Unlicensed-2 (12851)

دانشگاه آزاد اسلامی واحد محلات موضوع: مخفی سازی داده ها استاد مربوطه: جناب آقای محمدرضا لوافی تهیه و تنظیم: مریم محمدی زمستان 87 تکنیک هایی برای پنهان کردن اطلاعات پنهان کردن اطلاعات شکلی از مختصر ادامه مطلب…

دسته‌بندی نشده

-Unlicensed-2 (12846)

مقدمه:خاک یک توده ی بیجان نیست بلکه درآن علاوه بر مواد آلی ومعدنی_ هواوآب_ موجودات زنده نظیرباکتریها_قارچها_کرمهای خاکی وغیره نیزوجوددارند. این موجودات هم درخواص شیمیایی خاک و تغذیه ی گیاه(تجزیه ی مواد اآلی تبدیل آن ادامه مطلب…

background