دسته‌بندی نشده  دسته‌بندی نشده  دسته‌بندی نشده  دسته‌بندی نشده  دسته‌بندی نشده  دسته‌بندی نشده  دسته‌بندی نشده  دسته‌بندی نشده  دسته‌بندی نشده  FREQUENCIES VARIABLES=TarikhT ReiazyT Gender   /NTILES=4   /NTILES=10   /STATISTICS=STDDEV VARIANCE RANGE MINIMUM MAXIMUM SEMEAN MEAN MEDIAN MODE SUM SKEWNESS SESKEW KURTOSIS SEKURT   /HISTOGRAM NORMAL  /ORDER=ANALYSIS. Statistics TarikhT ReiazyT Gender N Valid 40 40 40 Missing 0 0 0 Mean 33.5500 30.6250 1.5000 Std. Error of Mean .89224 .95319 .08006 Median 34.0000 30.0000 1.5000 Mode 40.00 28.00a 1.00a Std. Deviation 5.64301 6.02851 .50637 Variance 31.844 36.343 .256 Skewness -.498 .039 .000 Std. Error of Skewness .374 .374 .374 Kurtosis -.722 -.965 -2.108 Std. Error of Kurtosis .733 .733 .733 Range 20.00 20.00 1.00 Minimum 20.00 20.00 1.00 Maximum 40.00 40.00 2.00 Sum 1342.00 1225.00 60.00 Percentiles 10 24.2000 22.2000 1.0000 20 28.0000 26.0000 1.0000 25 30.0000 26.0000 1.0000 30 30.0000 27.0000 1.0000 40 32.0000 28.0000 1.0000 50 34.0000 30.0000 1.5000 60 36.0000 32.0000 2.0000 70 38.0000 34.0000 2.0000 75 39.0000 36.0000 2.0000 80 40.0000 37.6000 2.0000 90 40.0000 39.9000 2.0000 a. Multiple modes exist. The smallest value is shown TarikhT Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent Valid 20 1 2.5 2.5 2.5 24 3 7.5 7.5 10.0 26 1 2.5 2.5 12.5 28 4 10.0 10.0 22.5 30 5 12.5 12.5 35.0 32 4 10.0 10.0 45.0 34 4 10.0 10.0 55.0 36 3 7.5 7.5 62.5 38 4 10.0 10.0 72.5 39 2 5.0 5.0 77.5 40 9 22.5 22.5 100.0 Total 40 100.0 100.0 ReiazyT Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent Valid 20 3 7.5 7.5 7.5 22 1 2.5 2.5 10.0 24 2 5.0 5.0 15.0 25 1 2.5 2.5 17.5 26 4 10.0 10.0 27.5 27 2 5.0 5.0 32.5 28 5 12.5 12.5 45.0 30 5 12.5 12.5 57.5 32 2 5.0 5.0 62.5 34 4 10.0 10.0 72.5 36 3 7.5 7.5 80.0 38 2 5.0 5.0 85.0 39 2 5.0 5.0 90.0 40 4 10.0 10.0 100.0 Total 40 100.0 100.0 Gender Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent Valid Girl 20 50.0 50.0 50.0 BOY 20 50.0 50.0 100.0 Total 40 100.0 100.0 CORRELATIONS   /VARIABLES=Gender TarikhT ReiazyT   /PRINT=TWOTAIL NOSIG   /MISSING=PAIRWISE. Correlations Gender TarikhT ReiazyT Gender Pearson Correlation 1 -.027 -.172 Sig. (2-tailed) .869 .288 N 40 40 40 TarikhT Pearson Correlation -.027 1 .954** Sig. (2-tailed) .869 .000 N 40 40 40 ReiazyT Pearson Correlation -.172 .954** 1 Sig. (2-tailed) .288 .000 N 40 40 40 **. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). NONPAR CORR   /VARIABLES=Gender TarikhT ReiazyT   /PRINT=SPEARMAN TWOTAIL NOSIG   /MISSING=PAIRWISE. Correlations Gender TarikhT ReiazyT Spearman's rho Gender Correlation Coefficient 1.000 -.028 -.139 Sig. (2-tailed) . .862 .392 N 40 40 40 TarikhT Correlation Coefficient -.028 1.000 .971** Sig. (2-tailed) .862 . .000 N 40 40 40 ReiazyT Correlation Coefficient -.139 .971** 1.000 Sig. (2-tailed) .392 .000 . N 40 40 40 **. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).


دسته‌بندی نشده
قیمت: 100 تومان

سایت ما حاوی حجم عظیمی از مقالات دانشگاهی است . فقط بخشی از آن در این صفحه درج شده شما می توانید از گزینه جستجو متن های دیگری از این موضوع را ببینید 

کلمه کلیدی را وارد کنید :

دسته بندی: دسته‌بندی نشده

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

مطالب مرتبط

دسته‌بندی نشده

-Unlicensed-2 (12848)

بررسی اثر مخارج بهداشتی بر رشد اقتصادی در این مقاله با معرّفی مفهوم جدید سر مایه بهداشتی واستفاده از الگوی گسترش یافته سولو و داده‌های آماری 33 کشور در حال توسعه ،اثر مخارج بهداشتی بر ادامه مطلب…

دسته‌بندی نشده

-Unlicensed-2 (12850)

تجزیه و تحلیل سیستم داروخانه ارائه شده به : استاد مهندی حسینی ارائه دهندگان محبوبه دهجوریان اعظم آذادمنش فریبا رمضان نژاد شناخت سیستم مقدمه شناخت به مفهوم بیرون نمایی است.هدف از شناخت در تحلیل و ادامه مطلب…

دسته‌بندی نشده

-Unlicensed-2 (12851)

دانشگاه آزاد اسلامی واحد محلات موضوع: مخفی سازی داده ها استاد مربوطه: جناب آقای محمدرضا لوافی تهیه و تنظیم: مریم محمدی زمستان 87 تکنیک هایی برای پنهان کردن اطلاعات پنهان کردن اطلاعات شکلی از مختصر ادامه مطلب…

background