دسته‌بندی نشده    نظام آموزشی چین آموزش پیش دبستانی آموزش پایه مقطع آموزش ابتدایی مقطع آموزش متوسطه آموزش عالی آموزش فنی حرفه ای 7620081343500نظام آموزشی چین آموزش پیش دبستانی آموزش پیش دبستانی همواره به عنوان یکی از مقاطع آموزشی کشور چین مدنظر قرار داشته است. در نواحی شهری، آموزش پیش دبستانی عمدتاُ در کودکستان ارائه گردیده و مدت زمان سه ، دو یا یک سال به طول می انجامد گفتنی است که مراکز فوق بصورت تمام وقت، پاره وقت و یا پانسیونی فعالیت می نمایند. در نواحی روستایی آموزش پیش دبستانی عمدتاً بصورت کلاس های نگهداری اطفال و کودکستان های فصلی است. در مناطق باستانی، قومی، دور افتاده و فقیرنشین کشور علاوه بر آموزش پیش دبستانی طبیعی و معمول، آموزش غیر معمول با اشکال مختلف از قبیل مراکز فعالیتی کودکان، مراکز تفریحی و مراکز آموزشی متحرک «کاروان» فعالیت دارند. در این مقطع ، کودکان رده سنی3 تا 6 سال به کودکستان نزدیک خانه خودرفته و درآنجابه تعلیم موضوعات اصلی و زبان بومی خود مبادرت می نمایند. آن ها بازی می کنند، می رقصند و آواز می خوانند. در این مقطع به کودکان ارزش حقیقت، مهربانی و زیبایی آموخته می شود در کشورچین آموزش کودکان جدی گرفته می شود زیرا شخصیت هر فرد طی سال های اولیه شکل می گیرد. طی سالهای اخیر، سیاست آموزشی پیش دبستانی با توسعه چشمگیری روبرو بوده است. به نحوی که مطابق آمار بدست آمده طی سال 1998، کشور چین از بیش 180000 کودکستان با 24000000 دانش آموز برخوردار می باشد. طبق این آمار نرخ افرادی که در دوره یکساله آموزش پیش دبستانی شرکت دارند به 70% بالغ می گردد. طی سالهای اخیر برنامه های آموزش پیش دبستانی در شهرهای بزرگ و متوسط کشور گسترش یافته است. این در حالی است که برنامه های آموزش پیش دبستانی در نواحی روستایی، دورافتاده و فقیرنشین نیز از رشد چشمگیری برخوردار بوده است به نحوی که طی سال 1998، از میان 11 استان جنوب غربی و شمال غربی کشور بالغ بر 9/39 درصد از کودکان نواحی فقیرنشین از برنامه های آموزش پیش دبستانی سه ساله دولتی و 7/66 درصد نیز از برنامه های یکساله آموزش پیش دبستانی بهره مند گردیده اند. از جمله مهم ترین مزایای کودکستان ها و مراکز پیش دبستانی کشور چین به ترکیب امور مراقبتی و آموزشی کودکان در جهت رشد بدنی، اخلاقی، فکری و زیبایی شناسی کودکان در اجزاء موزون و آمادگی آنان جهت بهره برداری از آموزش مدرسه ای ضابطه مند اشاره نمود. فعالیتهای آموزشی مراکز پیش دبستانی در ساختاری متشکل، هدفمند و چند جانبه از آموزش هدایت کننده به سوی تقویت و توانمندسازی و رشد ذهنی کودکان سازمان یافته است. علاوه بر پرداختن به فعالیتهای تفریحی کودکان که بخش اصلی فعالیتهای مراکز پیش دبستانی است، فراهم سازی محیط مناسب جهت ایجاد شرایط و فرصتهایی جهت مواجه واقعی کودک با مسائل و مشکلات زندگی و تقویت درک معانی از اهم اهداف اینگونه مراکز محسوب می گردد. در جهت ارتقاء کیفیت مدیریت مراکز پیش دبستانی، دولت به اتخاذ سری قواعد دسته بندی شده مشتمل بر« نظام مدیریتی و نظام کاری کودکستانها» بر پایه اصول علمی مدیریتی مبادرت نموده است. دولت چین همچنین به طراحی نظام ها و قوانینی در جهت ارزیابی کیفیت کاری معلمین و برآورد توانایی های آنان اقدام نموده است. ساختار آموزش پیش دبستانی سال تحصیلی تعدادمدارس تعداد کل دانش آموزان ثبت نامی تعداد دانش آموزان دختران ثبت نامی تعداد کل معلمان 1990 172322 19722300 9369200 749600 1991 164465 22092900 10383600 768900 1992 172506 24282100 11408700 815000 1993 165197 25525400 11975900 836000 1994 174657 26302700 12301000 861756 1995 180438 27112328 12676034 875063 1996 187324 26663270 12413017 888596 هدف مقطع آموزش پیش دبستانی ایجاد آمادگی ک ودکان جهت ورود به مراکز آموزش ابتدایی است. طول دوره آموزش بر 1 سال مشتمل می گردد که از سن 5 سالگی آغاز می گردد. هر کلاس درسی 30 دقیقه به طول انجامده و بر 12 ساعت کلاسی هفتگی مشتمل می گردد. اولویتهای آموزشی از جمله مهمترین اولویتهای آموزشی مقطع آموزش پیش دبستانی در کشور چین می توان به موارد ذیل اشاره نمود: 1- توسعه سرمایه گذاریهای خارجی در حوزه آموزش پیش دبستانی بخش آموزش پیش دبستانی(ویژه کودکان رده های سنی 6-1 سال )با آینده درخشانی روبرو است. طبق آمار بدست آمده تاکنون بیش از 20 مؤسسه زنجیره ای پیش دبستانی در پکن تأسیس گردیده که هر یک از مراکز متعددی در سطح شهر برخوردارمی باشند . مراکزی از قبیل مرکز مراقبتی کودکان شرق، مرکز مراقبتی کودکان Body Care وابسته به آمریکا و مرکز مراقبتی Fun Dazzle هر یک از روش مدیریتی آموزشی خاص خود استفاده می نمایند .مرکز مراقبتی کودکان شرق که در سال 1998 به عنوان تنها مرکز تخصصی خصوصی در زمینه آموزش کودکان در پکن دایر گردید هم اکنون از 5 شعبه در سطح شهر پکن برخوردار می باشد که 4مرکز به نگهداری و آموزش کودکان رده های سنی 6-1 سال و 1 مرکز به آموزش زنان باردار اختصاص دارد.لازم به ذکر است که تاکنون مبلغی بالغ بر10 میلیون یوان (معادل 2/1 میلیون دلار ) جهت راه اندازی و فعالیت این مراکز سرمایه گذاری گردیده است. در این مرکز سیستم بهره گیری از والدین جهت ارائه برنامه های آموزشی ( Teacher as Parents ) که در کشورهای غربی مورد استفاده بوده به کار گرفته شده و به تدریج به روش چینی تغییر وضعیت داده است. طبق آمار بدست آمده طی سال 1999 ، تعداد30 مرکز مراقبتی کودکان در26 شهر مختلف چین دایر گردیده است.مؤسسه چند ملیتی Body Care که مرکزیت آن در کشور آمریکا قرار دارد، از سال 1998 به فعالیت خود به صورت رایگان جهت برگزاری دوره های آموزش تغذیه و بهداشت کودک در پکن مبادرت نموده است. درسال 1999 موسسه فوق به منظورتوسعه فعالیتهای مراقبتی کودکان به تاسیس نخستین مرکزمشاوره درخصوص تغذیه و بهداشت کودکان مبادرت نمود .مؤسسه فوق همچنین به تاسیس دو مرکز جهت آموزش والدین در زمینه تغذیه ، هوش و روانشناسی کودک در پکن مبادرت نموده است.گفتنی است که کلیه معلمین این مراکز از زنان برخوردار از مدارک تحصیلی بهداشت و آموزش کودکان متشکل می گردد. مؤسسه فوق همچنین مرکر دیگری در شهر دالیان دایر نموده است .طبق آمار بدست آمده ، از سال 1999 تاکنون مبلغی بالغ بر 13میلیون دلار با مشارکت با نک آمریکایی DDB و شرکت Body Care در این زمینه سرمایه گذاری شده است . درسال1994، مؤسسه آموزش کودکان Fun Dazzle با هدف آموزش کودکان ازطریق سرگرمی و تفریح درچین آغاز به فعالیت نمود. این مؤسسه به ارائه خدمات مختلفی ازقبیل سرگرمی ،آموزش وتغذیه به کودکان مبادرت می نماید. استفاده از سرگرمیها ی آموزنده برای کودکا ن به منظور تقویت نیروی آموزشی آنان بخش اعظمی از روش تدریس این مؤسسه راتشکیل می دهد .درمرحله نخست، این مؤسسه 12 میلیون یوان (معادل45/1 میلیون دلار)جهت دایرنمودن 1مرکز در شهرپکن و 1 مرکز در شانگهای سرمایه گذاری نموده است . این مؤسسه امیدوار است بتواند 80 مرکز در شهرهای مختلف چین دایر نماید. این در حالیست که در حال حاضر کلیه این مؤسسات به دلیل بالا بودن هزینه های مختلف و پایین بودن درآمد والدین از درآمد ناچیزی برخوردار بوده و امیدوارند با افزایش نرخ در آمد مردم و افزایش آگاهی آنان نسبت به اهمیت آموزش پیش دبستانی در آینده از بازار کار خوبی برخوردار گردند. درحال حاضر در کشورچین 20 میلیون خانواده برخوردار از کودکان رده های سنی 3-1 سال وجود دارند که تا سال 2005 هفت در صد به این رقم افزوده خواهد شد.بنا به اعتقاد کارشناسان ، درکشوری که هرخانواده ازحق برخورداری از 1 فرزند بهره مند می باشد، 30 درصد هزینه های خانواده متعلق به کودک خا نواده می باشد که این رقم خود به جذب سرمایه های فراوانی در بخش آموزش پیش دبستانی منتهی می گردد. به واسطه توسعه مراکز فوق طی سالهای اخیر دولت چین به اتخاذ تدابیری در جهت ساماندهی این مراکز مبادرت نموده است. علی رغم قوانین ومقررات تبیین شده توسط شهرداری پکن برای این گونه ، مقررات سرمایه گذاری دراین خصوص همچنان با مشکلات زیادی مواجه می باشد که باید مد نظر قرار گیرد.چراکه اغلب روشهای آموزشی بکار گرفته شده دراین مراکز از کشورهای غربی اتخاذ گردیده وتغییر آن بر اساس فرهنگ چینی چالش بزرگی برای این مراکز فراهم آورده است. 2- تأ مین سلامت و بهداشت کودکان از سال 2002، آموزش چگونگی تأمین سلامت کودکان در کلیه مهدهای کودک و مدارس پیش دبستانی شهر شانگهای بعنوان برنامه درسی ویژه گنجانده شده است. گفتنی است که در صورت موفـقیت آمیز بودن ، برنامه فوق در سایر مراکز آموزشی کودکان کشور نیز به مورد اجرا گذارده خواهدشد. لازم به ذکر است که طرح مذکور با همکاری سازمان جهانی KidsSafe برای نخستین بار در کشورچین به مورد اجرا گذارده شده است. طبق آمار بدست آمده، 1/26 درصد مرگ و میر کودکان در چین بر اثر جراحات وارده از طریق سوانح مختلف بوده است که جان کودکان را تهدید می کند.بر اساس آمار ، در شهر شانگهای 45/3 نفر از هر یکصد هزار کودک در اثر غرق شدن و 93/1نفر در اثر تصادف رانندگی جان خود را از دست می دهند.طبق این آمار 52 در صد از جراحتها هنگامی رخ می دهد که کودکان همراه خانواده خودمی باشند. این آمار و ارقام سبب گردیده تا توجه والدین به تضمین سلامت وامنیت کودکان جلب شده و اجرای برنامه آموزشی فوق نیز در این راستا می باشد. 3- اجباری سازی درس انگلیسی در دوره های آموزش پیش دبستانی باتوجه به روند رو به افزایش علاقه والدین به آماده سازی فرزندان خود برای آینده ، درس انگلیسی در مهدهای کودک شهرهای بزرگ کشور چین به ویژه شهر پکن به صورت اجباری در آمده و در بسیاری از مهدهای کودک، از معلمین انگلیسی و کانادایی جهت تدریس دروس انگلیسی بهره برداری می گردد. بنابر آمار منتشره، بیش از 3 هزارموسسه آموزش زبان خارجی، در کشور چین فعالیت دارند که در آمد آنها بر10میلیارد یوان (معادل 2/1 میلیارد دلار آمریکا) بالغ می گردد. معضلات آموزشی از جمله مهمترین مشکلات پیش روی آموزش مقطع پیش دبستانی می توان به افت راندمان نظام آموزش پیش دبستانی اشاره نمود. در قانون آموزش و پرورش چین بطور واضح آمده است که آموزش و پرورش کودکان پیش دبستانی نخستین مرحله آموزش و پرورش و بخش مهمی از برنامه های آموزشی دولت است . این نوع آموزش در ”برنامه اجرایی ارتقا آموزش و پرورش چین طی قرن 21 ” پیش بینی شده و در آن آمده است که آموزش و پرورش کیفی و توانمند باید از مقطع آموزش پیش دبستانی آغاز گردد.این در حالیست که از سال 1995 تا 2001 تعداد مراکز آموزش پیش دبستانی و شمار کودکان تحت تعلیم این مراکز با سیر نزولی مواجه بوده است. تعداد مراکز آموزش پیش دبستانی سراسر چین از 180 هزار باب به 110 هزار باب و شمار کودکان حاضر در این مراکز نیز از 112 / 27 میلیون نفر به 218 / 20 میلیون نفر و نسبت کودکان رده های سنی3 تا 6 سال از 41 درصد به 34 درصد کاهش یافته است .علت اصلی این مسئله آنست که برخی از دولت های محلی به آموزش وپرورش پیش دبستانی اهمیت نداده و بر این عقیده اند که آموزش و پرورش پیش دبستانی بخشی از آموزش اجباری محسوب نمی گردد . در زمان اجرای کوچک سازی ساختار اداری دولت ، برخی از سازمانهای اداری مرتبط با آموزش پیش دبستانی حذف شده و آموزش کودکستانی تحت نظارت دولت قرار نگرفته است ، برخی از دولتهای محلی نیز، مقطع آموزش پیش دبستانی را وارد عرصه بازار خصوصی نموده و مبادرت به قطع بودجه مدارس پیش دبستانی نمودند. بدین ترتیب حقوق معلمین مدارس پیش دبستانی و هزینه آنان تامین نگردیده است. بلکه آنان جهت تامین بودجه مورد نیاز خود به کارهای دیگر روی آوردند . به علت کمبود بودجه حتی تعدادی از مدارس پیش دبستانی به بخش خصوصی فروخته شده و یا به انبار تبدیل گردیده اند . با توجه به وضعیت پیش آمده و جهت جلوگیری از بروز لطمات بیشتر به بخش آموزش پیش دبستانی ، ادارات مربوطه دولتی در حال تدوین مقرراتی جهت ” اصلاح ساختار و توسعه آموزش پیش دبستانی ” می باشند. آموزش پایه از زمان اعلام « قانون آموزش پایه جمهوری خلق چین» طی سال 1986، برنامه های آموزش پایه 9 ساله، بوسیله دولتها، در سطوح مختلف به اجرا درآمده است. با توجه به آمار سال 1998، نرخ ثبت نام مدارس ابتدایی بر 9/98% و نسبت فارغ التحصیلان مدارس ابتدایی که به ادامه تحصیلات خود در مقطع متوسطه (شامل فنی، حرفه ای) مبادرت می نمایند بر 3/94% بالغ می گردد. برنامه های آموزش پایه، 90% از جمعیت ملی و مقطع مقدماتی متوسطه 73% از این جمعیت را تحت پوشش قرار داده است. در نواحی شهری و شهرهای بزرگ و نواحی ساحلی که از نظر اقتصادی پیشرفته اند، گسترش جامع آموزش مقطع تکمیلی متوسطه (Senior) نیز به وقوع پیوسته است. علاوه بر این دولت چین اهمیت زیادی به گسترش همگانی آموزش پایه در نواحی روستایی و فقیرنشین و اقلیت نشین کشور قائل است. طی سال 1987، وزارت اقتصاد به صدور مصوبه «اعمال تغییراتی در نحوه اداره آموزش پیش دانشگاهی در نواحی روستایی» مبادرت نمود. در حال حاضر، برای بخش ها، شهرها و روستاهایی که توانایی اداری آنها توسط مسؤولان شهر یا بخش مورد تایید قرار گرفته است، امکانات آموزش پیش دانشگاهی دولتی فراهم آمده است. تلاش هایی در جهت یکپارچگی، توسعه آموزش و ارتقاء کیفیت نیروی کار به عمل آمده است. گفتنی است که تلاش های مذکور به واسطه توسعه اقتصاد محلی و پیشبرد فرهنگ، اخلاق و ارتقاء سطح زندگی شهروندان چینی به سطح استاندارد صورت می گیرد. از این روی آموزش روستاییان و اقتصاد محلی از پیشرفت چشمگیری برخوردار بوده است. در حال حاضر بالغ بر 2/95% از مدارس ابتدایی، 6/87% از مدارس مقدماتی متوسطه (Junior) و 5/71% مدارس تکمیلی متوسطه ( Senior ) در شهرهای کوچک و روستاها واقع گردیده اند. از سوی دیگر وزارت آموزش و وزارت اقتصاد مبادرت به اجرای « طرح ایالتی آموزش پایه درنواحی فقیرنشین» نموده اندکه از سال 1995 تا 2000 به طول می انجامد. دولت مرکزی نیز به تخصیص بودجه ای ویژه بالغ بر 9/3 میلیارد RMB علاوه10 میلیارد RMB تامین شده توسط دولت های محلی جهت توسعه شرایط مدارس در نواحی فقیرنشین مبادرت نموده است. سال تحصیلی در مقاطع آموزش ابتدایی و متوسطه به دو ترم تحصیلی تقسیم می گردد. سال تحصیلی در مقطع ابتدایی بر38 هفته آموزش ترمیک با یک هفته اضافی به عنوان رزرو و 13 هفته تعطیلات مشتمل می گردد. سال تحصیلی در مقطع مقدماتی متوسطه (Junior) نیز بر39 هفته آموزشی و یک هفته اضافی به عنوان رزرو و 12 هفته تعطیلات مشتمل می گردد. سال تحصیلی در مقطع تکمیلی متوسطه (Senior) نیز بر40 هفته آموزشی با یک یا دو هفته رزرو و 10 تا 11 هفته تعطیلات مشتمل می گردد. ایام آموزشی در مقاطع ابتدایی و متوسطه، برپنج روز از هفت روز هفته مشتمل می گردد. در پاییز 1993 ، مدارس ابتدایی و متوسطه به اجرای « برنامه تحصیلی تمام وقت مدارس ابتدایی و متوسطه به صورت آزمایشی» مبادرت می نمودند. در این برنامه آموزشی، موضوعات درسی خود به دو دسته دروس دولتی و دروس محلی تقسیم شده وعناوین محلی توسط دولت های استانی مطابق با نیازهای محلی ارائه می گردد. برنامه درسی مقطع تکمیلی متوسطه (Senior) نیز خود شامل دو بخش دروس تئوریک و علمی است که عناوین درسی تئوریک نیز خود به دو دسته عناوین اجباری و عناوین اختیاری تقسیم می گردد.طی سال 1999، وزارت آموزش چین به طراحی سیستم برنامه تحصیلی پیش دانشگاهی جدید برای قرن بیست و یکم مبادرت نمود. مطابق سیستم مذکور کلیه کودکان رده سنی 6 سال مناطق شهری و کلیه کودکان رده سنی 7 سال مناطق روستایی و فقیرنشین ملزم به حضور در مدارس ابتدایی می باشند. مطابق سیستم مذکور همچنین در مناطق برخوردار از مدارس مقدماتی متوسطه (Junior) کلیه فارغ التحصیلان مقطع ابتدایی می باید بدون شرکت در هیچ آزمون ورودی در کلاس های درسی حضور یابند. این در حالی است که فارغ التحصیلان مقطع مقدماتی متوسطه (Junior) در صورت تمایل به ادامه تحصیل در مقطع تکمیلی متوسطه (Senior) ملزم به شرکت در آزمون ورودی محلی، قبل از ورود به این مقطع می باشند، علاوه بر این طی دوره آموزش پایه، حضور در آزمون های پایان ترم، انتهای سال تحصیلی و پیش از فارغ التحصیلی الزامی است. زبان چینی و ریاضیات از جمله عناوین درسی اجباری جهت فارغ التحصیلی دانش آموزان می باشند و این در حالی است که سایر عناوین درسی منحصرا در جهت سنجش دانش آموزان ارائه می گردد. قانون آموزش پایه قانون آموزش پایه از اول جولای 1986 به اجرا در آمده است. در این قانون باید هر دانش آموز از 9سال آموزش رسمی برخوردار گردد. جهت برآوردن این نیاز، کودکان ملزم به گذراندن آموزش پنج سال دوره ابتدایی و آموزش چهار ساله دوره مقدماتی متوسطه و یا آموزش شش سال ابتدایی و آموزش سه ساله مقدماتی متوسطه می باشند. امروزه در کشور چین، نظام 6 و 3 سال متداول تر است (مورد دوم). اما برخی مسائل و مشکلات مانع تحقق فوری این دوره نه ساله می گردد. از این روی در قانون آموزش و پرورش پیش بینی هایی در نظر گرفته شده است که بر طبق آن مناطق کشور به سه قسمت شهرها و نواحی که از لحاظ اقتصادی پیشرفت کرده اند، شهرهای کوچک و روستاهایی که پیشرفت نسبی داشته اند و مناطقی که از لحاظ اقتصادی عقب مانده اند تقسیم می گردد. در نواحی اول و دوم دوره نه ساله آموزشی در اغلب موارد متداول است. آمارها نشان می دهد در مناطقی که 91 درصد جمعیت را درخودجای داده اند آموزش پایه متداول است. طبق آمارهای به دست آمده طی سال 1994،8/44 درصدازکودکانی که به سن مدرسه رسیده اند واردمقطع آموزش ابتدایی شده وهرساله2 درصداز دانش آموزان مبادرت به ترک تحصیل می نمایند.80 درصداز دانش آموزان مقطع ابتدایی نیزبه مدارس مقدماتی متوسطه راه می یابندکه این رقم نشان دهنده 75 درصد ازجمعیت این گروه سنی درکل کشور است. درمناطق عقب مانده که 25 درصد از جمعیت را درخود جای داده است برای اجرای برنامه های آموزش پایه زمان بندی های مختلفی وجود دارد. بطور خلاصه آموزش نه ساله (اجباری) در حال همگانی شدن بوده و به عنوان قانون باقی نخواهد ماند. در پایان اشاره بدین نکته الزامی است که مهمترین عامل افزایش هزینه های آموزشی در کشور چین ترک تحصیل دانش آموزان است. مدارس کمک هزینه هایی از مقامات محلی دریافت داشته و به دانش آموزان اهدا می نمایند. بررسی هزینه مدارس ابتدایی و مقدماتی متوسطه در یکی از شهر های بزرگ کشور نشان می دهد که طی سال 1994 میانگین هزینه دانش آموزان ابتدایی 4/95 یوان و دانش آموزان مقاطع مدقماتی و تکمیلی متوسطه بر 5/155 یوان و 3/257 یوان بالغ می گردد. مقطع آموزش ابتدایی این مقطع شامل مقطع آموزش پیش دبستانی و ابتدایی است. مهد کودک ویژه کودکان زیر رده سنی سه سال و پیش دبستانی ویژه کودکانی است که وارد سه سالگی شده و در شش سالگی وارد مدارس ابتدایی می گردند. مقطع آموزش ابتدایی از کلاس اول شروع و بسته به نظام آموزشی تا کلاس پنجم یا ششم ادامه می یابد. سال تحصیلی به دو ترم تقسیم می شود که هر ترم شامل 19 هفته و در مجموع مدت دو ترم 38 هفته آموزشی در طول سال است. همچنین یک هفته اضافی (مثلا برای روزهای برفی در چین) هم در نظر گرفته اند و 13 هفته باقیمانده ویژه تعطیلات است.طی مقطع ابتدایی، دانش آموزان ملزم به گذراندن دروس متنوعی نظیر زبان چینی، ریاضیات و مطالب اخلاقی و همچنین ورزش و فعالیتهای فوق العاده می باشند. گفتنی است که یادگیری زبان خارجی (انگلیسی) طی سال های آخر این دوره در زمره دروس اختیاری است. ساختار آموزش ابتدایی سال تحصیلی تعداد مدارس تعداد کل دانش آموزان ثبت نامی تعداددانش آموزان دختر ثبت نامی تعداد کل معلمین تعدادمعلمین زن 1990 766072 122413800 56555200 5581810 2408800 1991 729158 121641500 56546400 5532300 2422700 1992 712973 122012800 56856000 5526500 2458500 1993 696681 124212400 58159000 5551600 2506900 1994 685588 128226233 60353001 5611324 2569827 1995 668685 131951477 62410771 5664057 2640040 1996 645983 136150042 64670134 5735790 2718842 تعداد ساعات درسی اختصاص یافته به دروس دوره ابتدایی مواد درسی تعداد ساعات درسی در مناطقی که دوره ابتدایی6 سال است تعداد ساعات درسی در مناطقی که دوره ابتدایی5 سال است اخلاق 204 170 زبان چینی 1666 1598 ریاضیات 986 952 علوم اجتماعی 204 170 علوم طبیعی 272 238 ورزش 544 340 موسیقی 408 340 هنر 408 340 کار 136 102 مقطع آموزش متوسطه دوره آموزشی این مقطع 6 سال به طول انجامیده و به دو مقطع آموزش متوسطه و آموزش تکنیکی و حرفه ای تقسیم می گردد. هر یک از این دوره ها خود شامل دو مرحله آموزشی دوره سه ساله مقطع مقدماتی متوسطه و دوره سه ساله مقطع تکمیلی متوسطه می باشد که گاهی اوقات در قالب دوره های 4ساله و 3 ساله بطول می انجامد. شرط ورود به آموزش عالی قبولی در آزمون مقطع تکمیلی متوسطه و آزمون ورودی دانشگاه های کشور می باشد. در نظام پذیرش دولتی رقابتی فشرده جهت قبولی در دانشگاه های معتبر وجود دارد. مقطع مقدماتی متوسطه تا سه یا چهار سال ادامه یافته و در اکثر موارد مقطع تکمیلی متوسطه نیز شامل یک دوره سه ساله است. سال تحصیلی مقطع مقدماتی متوسطه بر 39 هفته و یک هفته اضافی مشتمل می گردد. در دوره مقدماتی متوسطه دروس متنوعی نظیر شیمی، فیزیک، زیست شناسی، تاریخ، جغرافیا و زبان های خارجی ارائه می گردد. هم چنین دروس تربیت بدنی مورد تشویق قرار می گیرد. مقطع تکمیلی متوسطه نیز بر40 هفته و یک یا دو هفته اضافی مشتمل می گردد. طی مقطع تکمیلی متوسطه دانش آموزان دروس تخصصی علمی و علوم انسانی را می آموزند. دانش آموزانی که از مدارس مقدماتی متوسطه فارغ التحصیل می گردند از مجوز ورود به مراکز متوسطه فنی و حرفه ای برخوردار می گردند. در این مراکز آموزشی برنامه های آموزشی دو تا چهار سال ادامه می یابد گفتنی است که اغلب کشاورزان، کادر مدیریتی و تکنیکی و کارگرانی که از مهارت کافی برخوردار نمی باشند در مدارس متوسطه فنی وحرفه ای آموزش می بینند. گروه سوم کارگران ماهری می باشند که جهت کسب مهارت های عملی و تولیدی در این مدارس ثبت نام می نمایند. آموزش کامپیوتر درمدارس ابتدایی و متوسطه وزارت آموزش چین مصمم است که از سال 2001 ظرف 5 تا10 سا ل به تعمیم آموزش از راه دور از مدارس ابتدایی و متوسطه سراسر چین مبادرت نماید.در این راستا،تا انتهای سال 1999، بالغ بر60 هزارمدرسه آموزش ابتدایی و متوسطه به ارائه برنامه های آموزشی کامپیوتر مبادرت نمودند .درحال حاضر، در بیش از 20 هزار مدرسه ابتدایی و متوسطه کشور دروس کامپیوتری تدریس می گردد. تعداد کل 3000مدرسه ابتدایی و متوسطه نیز به ایجاد شبکه کامپیوتری خود مبادرت نموده اند.درکشورچین بطورمتوسط به ازای هر121 دانش آموز یک دستگاه کا مپیوتروجود داشته و ازکل 200 میلیون دانش آموز کشور 30 میلون نفر به گذراندن دوره های آموزش کامپیوتر نائل می آیند .از جمله مهمترین اهداف دراز مدت آموزش کامپیوتر در مدارس ابتدایی و متوسطه می توان به موارد ذیل اشاره نمود، 1- دستیابی کلیه مدارس تکمیلی متوسطه سراسر کشور و مدارس مقدماتی متوسطه مناطق شهری، به امکانات کامپیوتری تا قبل از سال 2001 2- ارائه دروس کامپیوتری در کلیه مدارس متوسطه کشور تا قبل از سال2005 3- راه اندازی 2شبکه کامپیوتری بین مدرسه ای و اتصال90 درصد از مدارس ابتدایی و متوسطه به این شبکه کامپیوتری ظرف 5 تا 10 سال آتی آموزش عالی در کشور چین، هدف اصلی آموزش عالی تربیت متخصصان جهت توسعه بخش های مختلف کشور است. دانشگاه هاو دانشکده ها و مؤسسات آموزش عالی به ارائه برنامه های چهار یا پنج ساله و همچنین دوره های تخصصی دو تا سه سال مبادرت می نمایند. آندسته از دانش جویانی که اولین به اتمام نخستین دوره نائل آیند از مجوز حضور در دوره های بعدی برخوردار می گردند. ساختار آموزشی از جمله مؤسساتی که به اهداف آموزش عالی تحقق می بخشند می توان به دانشگاه ها، دانشکده ها و مؤسسات فنی وحرفه ای اشاره نمود. دانشگاه ها عهده دار آموزش، تحقیقات علمی و خدمات اجتماعی می باشند. دانشگاهای چین به چند دسته تقسیم می گردند. برخی از دانشگاه ها مستقیما تحت نظارت وزارت آموزش عالی قرار داشته و تعدادی از آن ها نیز توسط شهرداریها و استانداریها اداره می گردند. علاوه بر این تعدادی دیگر نیز توسط مراکز محلی شهر ها مورد نظارت واقع می گردند.قوانین ثبت نام در دانشگاه های چین بسیار دشوار است تا بدین وسیله نظارت بر کیفیت روند ثبت نام دانشجویان حاصل گردد. آن دسته از دانش آموزانی که از مراکز آموزش متوسطه فارغ التحصیل شده اند می توانند پس از قبولی در آزمون ورودی به دانشگاه بروند. سال تحصیلی در مؤسسات آموزش عالی تمام وقت به دو ترم تقسیم می شود گفتنی است که برخی از دانشگاه ها نیز از سه ترم تحصیلی برخوردار می باشند. ترم اول از اوایل سپتامبر و ترم دوم از اواسط فوریه آغاز می گردد. هر ترم شامل بیست هفته آموزش بوده و دانشجویان پنج روز در هر هفته به کلاس می روند. علاوه بر تعطیلات تابستانی و زمستانی، دانشجویان روز اول سال نو و سه روز نیز در روز جهانی کار و روز ملی تعطیل می باشند. در طول ترم تعطیلات دیگری وجود ندارد. سال تحصیلی دانشگاهی شروع کلاسها از ماه سپتامبر تا ماه ژوئن می باشد.تعطیلات آموزشی از اول جولای تا 31 آگوست به طول می انجامد.زبان آموزشی دانشگاه های کشورچینی، انگلیسی و پرتقالی است. مقاطع آموزشی مقطع آموزش کاردانی حداقل زمان لازم جهت اتمام این دوره سه سال می باشد.دانش آموزانی که به اتمام مقطع تکمیلی متوسطه ظرف مدت زمان 2 سال مائل آیند می توانند پس از قبولی در آزمون ورودی به این مقطع وارد شوند که توسط مؤسسات تخصصی و پلی تکنیک برگزار می گردد. مقطع آموزش کارشناسی مقطع کارشناسی مشتمل بر یک دوره 4 ساله آموزشی برای دانشجویان در دانشگاه ها یا دانشکده ها می باشد و این در حالی است که مدت زمان تحصیل در دانشکده های پزشکی و برخی از مؤسسات پلی تکنیک 5 ساله می باشد..آندسته از دانش آموزانی که به اتمام مقطع تکمیلی متوسطه طی 3 سال نائل آیند می توانند پس از قبولی در آزمون ورودی در این دوره ادامه تحصیل دهند. دانشگاه ها، مؤسسات تخصصی و پلی تکنیک ها ارائه دهنده برنامه های آموزشی این مقطع می باشند. مقطع آموزشی کارشناسی ارشد تحصیلات این مقطع از سال 1978 آغاز شده و از سال 1981 به بعد دانشجویان میتوانند پس از گذراندن از دو ونیم تا سه سال تحصیلی مدرک کارشناسی ارشد دریافت دارند.دوره کارشناسی ارشد شامل کار عملی، نوشتن ودفاع از پایان نامه / تز می باشد. عمده دانشجویانی که از مدرک کارشناسی برخوردار می باشند در این مقطع پذیرفته می شوند. طبق آمار بدست آمده، طی سال 1999 ، از بالغ بر 85 هزار دانشجوی مقطع کارشناسی ارشد و دکتری گزینش و ثبت نام به عمل آمده است. در این میان ، شمار دانشجویان درحال تحصیل مقطع کارشناسی ارشد بر 65 هزار نفر بالغ می گردد که در مقایسه با سال قبل نشانگر 4/19 درصد افزایش است. طبق آمار بدست آمده طی سال 2001 ، شمار داوطلبان ورود به مقطع کارشناسی ارشد بر319 هزار نفر بالغ می گردد که درمقایسه با سال 2000، 45 هزار نفر معادل 45/16 درصد افزایش داشته و بالاترین رکورد در تاریخ کشور چین به شمار می آید. گفتنی است که از میان این داوطلبان بالغ بر 8/84 درصد از مدرک علمی کارشناسی برخوردار بوده و 9/65 درصد نیز به رده های سنی کمتر از 25 سال تعلق دارند. دانشجویان پسر2/65 درصد از داوطلبان را تشکیل داده و تعداد کادر آموزشی نیز بر 185 هزار نفر بالغ می گردد. مقطع آموزشی دکتری دانشنامه دکتری حداقل ظرف مدت زمان سه سال تکمیل می گردد. دانشجویان این مقطع ملزم به ارائه رساله آموزشی در جهت اثبات برخورداری توانایی انجام تحقیقات مستقل و تلاش خلاق و چشمگیری در رشته تحصیلی مربوطه می باشند.گفتنی است ، تنها دانشجویانی که از مدرک کارشناسی ارشد یا مدرک معادل آن برخوردار می باشند، در این مقطع پذیرفته می شوند. مقطع آموزشی فوق دکتری در خلال اجلاس20 آوریل2002 پکن، موفقیتها و تجارب بدست آمده در زمینه پیشرفت نظام فوق دکتری ظرف 16سال اخیر، مورد بررسی و ارزیابی قرارگرفته و برنامه 5 سال آینده فوق دکتری چین طی" دهمین برنامه 5 ساله " (2001 ـ 2005 ) تدوین گردید. ازسال 1985، کشور چین به طراحی و تبیین نظام فوق دکتری مبادرت نموده و ظرف16 سال اخیر به موفقیتهای چشمگیری دست یافته است. تاکنون تعداد947مرکز پژوهشهای علمی فوق دکتری در310 دانشگاه و انستیتو تاسیس گردیده است. لازم به ذکر است که بالغ بر7 هزار پژوهشگر دراین مراکز فعالیت می نمایند.در حال حاضر، اغلب فارغ التحصیلان دوره های فوق، به عنوان پروفسور و پژوهشگراستخدام شده و برخی ازآنان نیز ریاست شعبه ای از علوم را برعهده دارند. در حال حاضر، تعداد مراکز پژوهشهای علمی فوق دکتری در موسسات بزرگ دولتی بر 256 ایستگاه بالغ گردیده و بیش از400 پژوهشگر فوق دکتری به فعالیت در مراکز فوق مبادرت می نمایند. در راستای اجرای دهمین برنامه 5 ساله ، کشورچین به تدوین برنامه ذیل در جهت پیشرفت نظام فوق دکتری مبادرت نمود: 1- افزایش تعداد دانشجویان فوق دکتری جدید و تعداد پژوهشگران مراکز پژوهشهای علمی به دو برابر تعداد فعلی تاسال 2005 2- افزایش تعداد پژوهشگران فوق دکتری به 12 تا 15 هزار نفر تا سال 2005 3- گسترش تعداد مراکز پژوهشهای علمی به 1000 مرکز 4- افزایش تعداد مقالات علمی دانشجویان فوق دکتری مراکز پژوهشهای علمی سالیانه به 30 هزار مقاله در سال تا اواخردهمین برنامه 5 ساله 5- افزایش تعداد دست آوردهای مهم تحقیقات علمی بر بیش از5000 مورد افزایش نسبت تبدیل دستاوردهای علمی فوق دکتری به تولید به میزان 30 درصد مدارک علمی مدرک کارشناسی به آندسته از فارغ التحصیلانی اعطا می گردد که واحد های درسی من جمله پایان نامه تحصیلی خود را به پایان رسانده باشند. مدرک کارشناسی ارشد نیز به آندسته از فارغ التحصیلان دانشگاه ها، دانشکده ها و مؤسسات تحقیقاتی اعطا می گردد که به گذراندن واحد های درسی و دفاعیه پایان نامه خود نائل آمده باشند. مدرک دکتری به دانشجویان مقطع دکتری دانشگاه ها، دانشکده ها و مؤسسات تحقیقاتی در صورتی اعطا می گردد که آنان در کلیه آزمون های کتبی و شفاهی مورد پذیرش قرار گیرند. آموزش عالی آزاد در سپتامبر 1992 نخستین دانشگاه آزاد کشور چین در شانگ های افتتاح گردید. از جمله مهمترین رشته های ارائه شده در این دانشگاه می توان به علوم کاربردی، کامپیوتر، تجارت بین الملل و حسابداری اشاره نمود. آموزش عالی کوتاه مدت دانشکده های آموزشی ویژه کشاورزان و کارگران و مدارس مکاتبه ای توسط کارخانه ها، استانداریها، شهرداریها و مقامات محلی اداره می شوند. علاوه بر این بخش های صنعتی نیز نقش مهمی در آموزش تکنسین ها ایفا می نمایند. دانشکده های مذکور از نقش بسزایی در ارتقاء سطح علمی کارگران و کشاورزان برخوردار می باشند.درحال حاضر دوره های آموزش کوتاه مدت در بسیاری از رشته ها نظیر ادبیات چینی، خوشنویسی، اقتصاد، معماری، داروسازی، هنر و ورزش های چینی در طول ترم و نیز هنگام تعطیلات ارائه می گردد. دانشجویان خارجی مورد تشویق قرار می گیرند تا در دانشگاه های چین ادامه تحصیل داده و به اخذ مدارک کارشناسی ارشد و دکتری نایل آیند. و از دانشجویان فارغ التحصیل نیز درخواست می گردد تا به کشور بازگشته و تحصیلات خود را ادامه دهند. در برخی مؤسسات آموزش عالی زبان های خارجی نیز تدریس می گردد.در کشور چین مؤسسات آموزش عالی نقش مهمی در تحقیقات علمی ایفا می نمایند. تا پایان سال 1997، بالغ بر 176400 نفر به دریافت مدرک کارشناسی و 3172700 نفر به دریافت مدرک کارشناسی ارشد نائل آمده اند. کلیه مؤسسات آموزش عالی کشور مجهز به آزمایشگاه های علمی می باشند. در کشور چین 3409 موسسه تحقیقاتی و 153 مرکز علمی فعالیت دارد که 416 موسسه به موضوعات مهم می پردازند. دانشگاه های چین مستقیما تحت نظارت کمیسیون آموزشی کشور، وزارتخانه ها، کمیسیون های استانی و شهری اداره می گردند. علاوه بر این جهت نظارت بر سطح کیفی آموزش های ارائه شده در دانشگاه ها آزمون ورودی مشکلی برگزار می گردد. شرط اصلی راه یابی فارغ التحصیلان مراکز آموزش متوسطه به مؤسسات آموزش عالی پذیرش در آزمون سراسری ماه جولای است.سال تحصیلی دانشگاه ها عموما به دو ترم تحصیلی و در برخی دانشگاه ها به سه ترم که در اول ماه سپتامبر آغاز می گردد قابل تقسیم است. دانشجویان برای جشن بهار مدت یک ماه تعطیل بوده و کلاسهای درس در اواسط ماه فوریه آغاز می گردد. هر ترم تحصیلی نیز حدوداً 20 هفته بطول می انجامد. در اکثر دانشگاه های کشور دوره های آموزش کوتاه مدت به خارجیان ارائه می گردد. با افزایش تبادل فرهنگی چین با کشورهای دیگر، بسیاری از افراد مایل به ادامه تحصیل در این کشور می باشند. این دوره ها خود به توسعه زبان چینی در بسیاری از موضوعات درسی نظیر: ادبیات، خوشنویسی، اقتصاد، معماری حقوق، داروسازی، طب سوزنی، هنر و انواع ورزش های چینی می گردد. دوره های مذکور طی سال تحصیلی و در زمان تعطیلات ارائه شده و تا مدت 4 تا 20 هفته ادامه می یابد. شهریه تحصیلی دوره های آموزش فوق بر حسب مدت زمان دوره و نوع موسسه متغیر است. آموزش عالی فنی و حرفه ای پس از پایان مقطع آموزش متوسطه، مدارس فنی در سطوح غیر دانشگاهی آموزش هایی را در 400 رشته تخصصی ارائه میدهند که بر صنایع سبک ونساجی، الکترونیک، موتور سازی وبازرگانی مشتمل می گردد. دوره آموزش عالی حرفه ای مدت زمان 2 سال به طول انجامیده که در نهایت به فارغ التحصیلان دیپلم اعطا می گردد. در واقع آن دسته از افرادی که پس از مراکز آموزش متوسطه به آموزش فنی-حرفه ای می پردازند جهت کسب مشاغل خاص آماده می شوند. تحقیقات علمی و آموزشی آموزشهای ارائه شده در دانشگاه های چین کاملا مطابق برنامه های آموزشی است که بر کنفرانس، مباحثه آزاد کلاسی، کلاسهای آموزشی و مشاوره ای مشتمل می گردد. همزمان با آغاز کلاسهای درسی آموزش های دیگر من جمله تدریس تئوریک، بازدید علمی، تدریس عملی و تحقیقات اجتماعی نیز ارائه می گردد. جهت ارتقاء سطح علمی دانشجویان، کتابخانه های دانشگاه فعال می باشند تا دانشجویان اهل تحقیق و مطالعه پرورش یابند. کلیه مراکز آموزش عالی با تجهیزات پیشرفته مجهز شده اند تا برنامه های آموزشی قابل اجرا باشند. اجرای تحقیقات علمی در مراکز دانشگاهی چین نقش موثری در توسعه تکنولوژی و شکوفایی ساختار اقتصادی کشور به همراه داشته و دانشگاه ها و دانشکده ها نیز نقش مهمی در انجام تحقیقات علمی ایفا می نمایند. به طور کلی می توان گفت که در دانشگاه های کشور چین برنامه های آموزشی طبق برنامه ها و سر فصل های آموزشی ارائه شده و به سخنرانی ها، بحثهای کلاسی، دروس آزمایشگاهی، تمرین ومشاوره مشتمل می گردد. تحقیقات علمی دانشگاه ها اهمیت بسزایی در توسعه علم و تکنولوژی کشور دارد. تعداد 3402 موسسه تحقیقاتی در دانشگاه های کشور فعالیت دارند تا نیاز های مختلف کشور را مرتفع سازند. از سال 1984 دولت 104 آزمایشگاه و 58 مرکز تحقیقاتی در دانشگاه های کشور تاسیس نموده و هزینه هنگفتی جهت اجرای طرح های تحقیقاتی در نظر گرفته است. نظام اداری- آموزشی کمیسیون آموزشی کشور از جمله مهم ترین نهادهای دست اندرکار رسیدگی به امور دانشگاه ها و مراکز آموزش عالی کشور است که عهده دار مسوولیت نظارت بر مؤسسات آموزشی بجز مدارس نظامی و نظارت بر برنامه های آموزشی، انتشار کتب درسی و تدوین قوانین ویژه به دانشگاه ها می باشد. نهادهای مرکزی آموزش عالی دوره های کارشناسی ارشد و دکتری که در دانشکده ها، دانشگاه ها و مؤسسات تحقیقاتی برگزار می گردد تحت نظارت، مدیریت و سازماندهی وزارت علوم قرار دارد. علاوه بر این وزارت کشور و وزارت علوم عهده دار مسئولیت توسعه سیاست گذاری، اصلاح ومدیریت آموزش عالی کشور می باشند. دانشگاه های خصوصی نیز بسرعت در حال گسترش می باشند. سیاستهای آموزشی پس از پایه گذاری جمهوری خلق چین طی سال 1949، دولتها و حزب کمونیست چین به تاکید بر اجرای سیاست هایی در جهت توسعه آموزش عالی مبادرت نمودند. به نحوی که پس از جلسه یازدهم کمیته مرکزی حزب کمونیست چین، ساختار آموزش عالی کشور با تغییرات ساختاری و توسعه مشهودی مواجه گردید. طبق آمار بدست آمده طی سال 1998، 1984 مؤسسه آموزش عالی فعالیت دارد که بر 1022 مؤسسه آموزش عالی عمومی و 962 مؤسسه آموزش عالی بزرگسالان مشتمل می گردد. تعداد کل دانشجویان ورودی طی این سال بر 1083600 نفر، تعداد دانشجویان مراکز آموزش عالی رسمی بر 3408800 نفر، تعداد ورودی های جدید مؤسسات آموزش عالی بزرگسالان بر 1001400 و کل دانشجویان مؤسسات آموزش عالی بزرگسالان بر 2822200 نفر بالغ می گردد. از تعداد کل مؤسسات آموزش عالی بالاتر از کارشناسی بالغ بر 72500 موسسه (15000) به مقطع PHD و 57300 موسسه به مقطع کارشناسی ارشد تعلق دارد. تعداد کل ثبت نامی دانشجویان مقطع بالاتر از کارشناسی بر 198900 نفر طی سال 1998 بالغ می گردد. طی سالهای 1990 تا 1998، تعداد دانشجویان کالج ها و دانشگاه های کشور از رشد 67 درصدی برخوردار بوده است به نحوی که تعداد دانشجویان و از 3729000 نفر بر 6231000 بالغ گردیده است. تعداد دانشجویان بالاتر از کارشناسی ارشد نیز 114% رشد داشته و از 93000 نفر بر 198900 نفر بالغ گردیده است. در پایان سال 1997، نرخ ثبت نامی مؤسسات آموزش عالی بر 07/9% بالغ گردید. فرهنگ دانشگاهی با بررسی مستقیم فرهنگ دانشگاهی بر دانشجویان، توسعه و آموزش، دانشگاه های چین تاکید عمده ای پرورش فرهنگ سالم دانشجویی دارند چرا که نقش مهمی در شخصیت آن ها دارد.اغلب دانشگاه های چین به سازماندهی فعالیتهای گسترده اجتماعی در جهت بهبود فرهنگ دانشجویی مبادرت می نمایند. از جمله این فعالیتها می توان به انجام آزمایشات علمی، برقراری تبادلات دانشجویی، برگزاری مسابقات ورزشی و انجام فعالیتهای رفاهی و اجتماعی اشاره نمود. علاوه بر این دانشگاه های کشور امکان پرداختن به هنرهای نمایشی، رقابتهای ورزشی و بازدید از آثار تاریخی را برای دانشجویان خارجی فراهم می سازند. با مشارکت در این گونه فعالیتها، دانشجویان خارجی با فرهنگ چینی آشنایی یافته و نرخ تبادل اساتید و دانشجویان چینی افزایش می یابد. شرایط ورود به دانشگاه های دولتی احراز حداقل نمره 380-280 و بالاتر (برای برخی از دانشگاه ها) جهت پذیرش در دانشگاه های دولتی کشور چین الزامی است. به پنج دسته از دانشجویان خارجی اجازه ورود داده می شود، دانشجویان دوره کارشناسی زیر رده سنی 25 سال با تحصیلات کامل متوسطه، دانشجویان زیر رده سنی 35 سال که حداقل دو سال از دوره کارشناسی را گذرانده باشند، دانشجویان زیر رده سنی 45 سال برخوردار از مدرک کارشناسی ارشد، داوطلبان زیر رده سنی 35 سال برای مقطع کارشناسی ارشد، داوطلبان مقطع دکتری زیر رده سنی 40 سال که از مدرک کارشناسی ارشد برخوردار می باشند. گفتنی است که جهت پذیرش دانشجویان خارجی در رشته های علوم، مهندسی، کشاورزی و داروسازی برگزاری آزمون مربوطه در سفارت خانه متبوع الزامی است.علاوه بر این دانشجویان ملزم به ارائه گواهی نامه معاینه بدنی می باشند که توسط مسئولان قرنطینه جمهوری خلق چین برای دانشجویان خارجی صادر می گردد. از جمله مهم ترین سازمان هایی که به ارزیابی مدارک دانشگاهی مبادرت می نمایند، می توان به موارد ذیل اشاره نمود: - کمیته ارزیابی مدارک دانشگاهی کشور - انجمن آموزش چینی برای مبادلات دانش جو در سطح بین المللی پذیرش تحصیلی ورود به دانشگاه از طریق ثبت نام صورت می گیرد و کمیته پذیرش استان ها تحت نظارت وزارت آموزش عهده دار این مسئوولیت می باشد. بورس تحصیلی نیز براساس شرایط جسمانی واخلاقی دانشجویان اعطا می گردد. کمک هزینه های ویژه ای نیز به اقلیتها و داوطلبان خارجی دانشگاه های چین اعطا می گردد. آزمون های سراسری دانشگاهی به مدت ده روز در اوایل ماه جولای برگزار شده که داوطلبان می توانند در یک یا دو گروه آموزشی انسانی/ فنی / مهندسی شرکت نموده و از مؤسسات ودانشگاه های مورد نظر خود به ترتیب اولیت تقاضای پذیرش نمایند. نتایج آزمون جهت ثبت نام از افراد تعیین کننده است علاوه براین قبل از پذیرش در خصوص رفتار اجتماعی و اخلاقی دانشجویان تحقیقاتی صورت می گیرد. دربرخی از مؤسسات آموزش عالی دانشجویان ملزم به برخورداری از شرایط جسمانی خاصی می باشند. اخیراً کشور چین آموزش عالی را به صورت آزاد ارائه می دهد. دانش جویان شهریه ای نمی پردازند و می توانند ازخوابگاه های دانشجویی استفاده نمایند. هم چنین به دانشجویانی که بامشکل مالی مواجه می باشند دارند بورس تحصیلی یا یارانه اختصاص می یابد. خوابگاه مهم ترین بخش زندگی دانشجویی است که توسط دانشجویان و از طریق اتحادیه دانشجویی نظارت می گردد. گفتنی است که این اتحادیه تحت نظارت فدراسیون دانشجویان چین فعالیت می نمایند. نظام آموزش عالی کشور در حال اصلاح بوده و طی سال های اخیر دانشجویان بیشتری از بورس تحصیلی برخوردار گردیده اند. طبق سیاست های آتی کسور این روند ادامه یافته و نهایتاً نظام اعطای کمک هزینه تحصیلی به تصویب رسید. آندسته از دانشجویانی که به تسلط بر زبان چینی نائل نیامده و یا سطح زبانی آن ها بسیار پایین است ملزم به یادگیری زبان چینی ظرف مدت یک تا دو سال در حد ابتدایی و دانشجویان مقطع کارشناسی ارشد و بالاتر نیز ملزم به گذراندن دوره 2 ساله تکمیلی آموزش زبان چینی می باشند. پذیرش دانشجویان خارجی شرایط پذیرش دانشجویان خارجی در جدول ذیل درج گردیده است: مدت تحصیل شرایط رده سنی مقطع تحصیلی 4-5 سال دانشجویان خارجی ملزم به برخورداری از مدرکی معادل فارغ التحصیلان مراکز آموزش متوسطه چین بوده و جهت ورود به دانشگاه ملزم به پذیرش در آزمون ورودی آن می باشند. زیر رده سنی 25 سال مقطع کارشناسی 3-2 سال اگر چنانچه داوطلب طی همان سال از یکی از دانشگاه های چین فارغ التحصیلان گردیده و دانشجوی موفقی باشد اساتید دانشگاه او را معرفی نموده و شرکت در آزمون ورودی برای وی ضروری نیست. زیررده سنی 35 سال مقطع کارشناسی ارشد 3 سال برخورداری از مدرک کارشناسی ارشد یا معادل آن و معرفی نامه از سوی چند تن از اساتید زیر رده سنی 40 سال مقطع دکتری 2-1 سال برخورداری از مدرک معادل فارغ التحصیلان مراکز آموزش متوسطه چین زیر رده سنی 55 سال دوره آموزش زبان چینی 2-1 سال برخورداری از سطوح آموزشی بالاتر از دانش جوی سال دوم زیر رده سنی 35 سال آموزش همگانی کمتر از یک سال برخوداری از مدرک کارشناسی ارشد یا دانشجوی مقطع دکتری زیر رده سنی 45 سال آموزش پیشرفته کمتر از 1 سال برخورداری از درجه استاد یاری زیر رده سنی 55 سال تحقیقات 4 تا 20 هفته برخوداری از مدرک معادل فارغ التحصیل مراکز آموزش متوسطه چین زیر رده سنی 60 سال آموزش کوتاه مدت در آغاز سال تحصیلی 2003 ، دانشگاهها وکالجهای مختلف چین ، به پذیرش مجموع 6 /2 میلیون دانشجوی جدید مبادرت نمودند که این رقم نسبت به سال گذشته 000/ 800 نفر افزایش نشان می دهد. اکثر دانشجویان جدید در رشته های فنی ،مهندسی ، مدیریت ، هنر و پزشکی پذیرش گردیده اند. کشور چین در نظر دارد، طی برنامه 5ساله دهم ( در فاصله سالهای2005-2001 ) تعداد کل دانشجویان شاغل به تحصیل را به 16 میلیون نفر افزایش دهد که دراین صورت پذیرش بیش از 11 میلیون دانشجوی جدید در مراکز دانشگاهی الزامی است. طبق پیش بینی های به عمل آمده در برنامه فوق، پیش بینی گردیده 15 درصد کل دانش آموزان مدارس متوسطه به دانشگاه راه خواهندیافت ، که در آن صورت، سالانه بیش از 600 هزار دانشجو از دانشگاهها فارغ التحصیل خواهند شد . نظام ارزیابی تحصیلی نمرات آزمون ورودی دانشگاه های کشور چین بر مبنای درصد ارزیابی می گردد که حداکثر نمره 500 است. حداقل نمره لازم جهت ورود به دانشگاه و یا دانشکده تربیت معلم بین 280 تا 370 نمره متغیر می باشد.این در حالی است که نظام اصلی نمره دهی که عمدتاً توسط مؤسسات آموزش عالی مورد استفاده قرار می گیرد از سال 1976 به شرح ذیل بوده است: بالاترین نمره: 100-90 نمره قبولی: 60 پایین ترین نمره: 59-0 برخی از مؤسسات آموزش عالی نیز از معیار نمره بندی 5 برای عالی، 4برای خوب، 3 برای متوسط، 2 برای ضعیف و 1 برای بد استفاده می نمایند. معیار نمره دهی معیار نمره دهی در نظام آموزش عالی کشور چین بر تقسیم بندی ذیل استوار می باشد: نظام پنج تایی نظام چهار تایی A < عالی A < عالی B < خوب B < خوب C <متوسط C < ضعیف D < ضعیف D < مردود F < مردود لازم به ذکر است که در اکثر موارد جهت اعطای نمره از حروف لاتین (A ,B , C , D ) در عوض معادل آن ها در زبان چینی استفاده می شود. اغلب نمرات عددی از 100- 0 تعیین وبرخی از دروس نیز بر مبنای قبول یا ردی ارزیابی می گردند. تغییرات و اصلاحات آموزشی کانون توجه به نظام آموزش عالی چین اصلاح نگرش های روشنفکرانه در کشور و ایجاد حس رقابت میان دانش جویان در کلیه زمینه هایی است که منجر به پیشرفت کشور می گردد. مطابق چنین سیاستی آینده کشورمتکی به نسل جوان است تا در قرن جدید آن را رهبری نماید. از آنجاییکه سیستم اقتصادی چین کاملا متمرکز است از این روی سیستم آموزشی کشور نیز با آن هماهنگ شده و به صورت متمرکز با ادارات و دولتهای محلی و مرکزی ویژه آموزشی درآمده است. از جمله عمده ترین نقیصه های این سیستم می توان بر تمرکز عمده مسؤولیت بر عهده حکومت مرکزی و عدم برخورداری مدارس از، اختیارات و انعطاف پذیری لازم جهت ارائه برنامه های آموزشی متناسب با نیازهای اجتماعی اشاره نمود. از سوی دیگر از آنجاییکه برنامه های آموزشی بصورت جداگانه توسط گروه های آموزشی مرکزی و ادارات محلی برنامه ریزی می گردید از این روی ساختار آموزشی کشور غیرمنطقی و از هم گسسته بوده و تعداد زیادی روش های منفرد آموزش عالی وجود داشت که با یکدیگر تداخل داشته و برخی از مؤسسات آموزش عالی نیز از کیفیت آموزشی بسیار پایینی برخوردار بودند. از این روی، تغییر ساختار آموزشی مؤسسات آموزش عالی سیاست کلیدی به شمار می آمد. از جمله مهم ترین تغییرات اعمال شده در ساختار آموزش کشور می توان به اعمال تغییراتی در سیاست های برنامه ریزی آموزشی، مدیریت، سرمایه گذاری. استخدام و موقعیت شغلی معلمین اشاره نمود. از جمله دیگر تغییرات کلی اعمال شده بر ساختار آموزش عالی کشور می توان به تسهیل رابطه میان دولت، جامعه و آموزش عالی که به شکل گیری سیستم جدید آموزشی منجر گردید اشاره نمود. در ساختار جدید آموزشی حکومت مرکزی عهده دار مسؤولیت برنامه ریزی کلی و مدیریت کلان آموزشی است و این در حالی است که مؤسسات آموزش عالی پیرو قانون بوده و در عین حال از اختیارات کافی جهت برنامه ریزی آموزشی مطابق با نیازهای جامعه بهره مند می باشند.با اعمال تغییرات در سیاست های برنامه ریزی آموزشی، سیستم قدیمی که بر اتخاذ تصمیمات حیاتی توسط حکومت مرکزی استوار بود، نقض گردیده و سیستم جدیدی با مرکزیت دولت به وجود آمد. با اعمال چنین اصلاحاتی، سیاست توسعه آموزش عالی با مشارکت نیروهای اجتماعی تشویق و مورد حمایت واقع گردید. با اعمال تغییراتی در سیستم مدیریت آموزشی روند، ارتباطی میان دانشگاهها، دولت و جامعه به تدریج تسهیل شد. لازم به ذکر است که ارتباطات مذکور به واسطه تعدیل، مشارکت و ادغام صورت پذیرفت. در این اثنا، سیستم آموزشی در دو سطح مختلف طرح ریزی گردید. به عبارت دیگر دولت های محلی و مرکزی از مسؤولیت های متفاوتی در حوزه برنامه ریزی آموزشی و طرح ریزی کلی و مدیریتی برخودار گردیدند. نتیجتاً، سیاست تداخل آموزشی لغو شده و در عین نظارت کامل دولت، قدرت بیشتری به مؤسسات آموزش عالی محول گردید. علاوه بر این اختیار بیشتری جهت برنامه ریزی آموزشی با توجه به قوانین جامعه و قانون ها به مؤسسات واگذار گردید. از سال 1992، تعداد 251 مؤسسه آموزش عالی در هم ادغام شده و به 135 مؤسسه کاهش یافته است. تعداد 87 مؤسسه آموزش عالی بزرگسالان نیز ادغام گردیده است. علاوه بر این از تعداد 177 مؤسسه آموزش عالی 43 موسسه به وزارت آموزش، 44 موسسه به ادارات مرکزی آموزش و 90 موسسه به دولتهای محلی تعلق گرفت. همچنین 168 مؤسسه آموزش عالی که مستقیماً تحت نظارت اداره مرکزی آموزش قرار داشته تحت نظارت دولت محلی قرار گرفت. 8 مؤسسه آموزش عالی نیز که توسط ادارات تخصصی ایالتی نظارت می گردید، تحت نظارت کمیته های آموزشی ایالتی قرار گرفت. 317 مؤسسه آموزش عالی توسعه یافته و برنامه ریزی آموزشی بصورت بین موسسه ای خصوصی در آنها به مورد اجرا گذارده شده است 241 مؤسسه آموزش عالی نیز در قالب 5218 پروژه سرمایه گذاری به فراهم سازی امکانات آموزشی مناسب در سطوح مختلف مبادرت نموده اند. علاوه بر این فرآیند ارتباطی میان مؤسسات آموزش عالی و جامعه تقویت گردیده و ظرفیت دانشجویان مؤسسات آموزش عالی افزایش یافت. سیستم مالی نظام قدیم آموزشی نیز که بر اساس وابستگی کامل به دولت پایه ریزی گردیده بود، به سیستم جدید تغییر یافته و سیستم جدید با قابلیت جذب سرمایه از محل کانالهای گوناگون با مسؤولیت عمده دولت به تدریج پایه ریزی و تکمیل گردید. با تغییر سیستم جذب، حقوق و موقعیت شغلی افراد نیز تغییر یافت. به عبارت دیگر با اعمال سیاست های جدید جذب دانشجو، کلیه شهروندان چینی بدون توجه به وضعیت اقتصادی از امکانات آموزشی عالی بهره مند شده و سیستم جدید خودپرداز هزینه تحصیلات آموزش عالی دایر گردید. به موجب چنین سیاستی هزینه تحصیلی دانشجویان موفق بصورت کمک هزینه های دانشگاهی، اخلاقی و وام تحصیلی، ارائه فرصت های شغلی پاره وقت به دانشجویان مواجه با فقر اقتصادی تامین گردیده علاوه بر این، پایه گذاری آموزشی بر استعدادهای خلاق استوار گردید. با اعمال تغییراتی در ساختار نظام اداری داخلی، تغییراتی در نظام کارکنان و نحوه تقسیم نیروی کار به وقوع پیوست. در ابتدا بر اساس دلایل منطقی، حدود ساختار سازمان مشخص شده، کادر آموزشی تنها به فکر انجام وظیفه و رفع مسؤولیت نبوده، انتصابات و دستیابی به فرصت های شغلی با موفقیت های شخصی فرد تعیین شده و اجرای مکانیسم تقویت و تشویق به ایجاد شوق و جدیت در آموزش منجر گردید. از جمله دیگر تغییراتی که در ساختار آموزش عالی کشور چین اعمال گردیده می توان به موارد ذیل اشاره نمود: 1 . تشکیل هسته ثابت آموزشی در مؤسسات آموزش عالی در مؤسسات آموزش عالی، این عقیده به صورت غالب درآمده است که پرورش استعدادها به عنوان رسالت اصلی نظام


دسته‌بندی نشده
قیمت: 100 تومان

سایت ما حاوی حجم عظیمی از مقالات دانشگاهی است . فقط بخشی از آن در این صفحه درج شده شما می توانید از گزینه جستجو متن های دیگری از این موضوع را ببینید 

کلمه کلیدی را وارد کنید :

دسته بندی: دسته‌بندی نشده

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

مطالب مرتبط

دسته‌بندی نشده

-Unlicensed-2 (12848)

بررسی اثر مخارج بهداشتی بر رشد اقتصادی در این مقاله با معرّفی مفهوم جدید سر مایه بهداشتی واستفاده از الگوی گسترش یافته سولو و داده‌های آماری 33 کشور در حال توسعه ،اثر مخارج بهداشتی بر ادامه مطلب…

دسته‌بندی نشده

-Unlicensed-2 (12850)

تجزیه و تحلیل سیستم داروخانه ارائه شده به : استاد مهندی حسینی ارائه دهندگان محبوبه دهجوریان اعظم آذادمنش فریبا رمضان نژاد شناخت سیستم مقدمه شناخت به مفهوم بیرون نمایی است.هدف از شناخت در تحلیل و ادامه مطلب…

دسته‌بندی نشده

-Unlicensed-2 (12851)

دانشگاه آزاد اسلامی واحد محلات موضوع: مخفی سازی داده ها استاد مربوطه: جناب آقای محمدرضا لوافی تهیه و تنظیم: مریم محمدی زمستان 87 تکنیک هایی برای پنهان کردن اطلاعات پنهان کردن اطلاعات شکلی از مختصر ادامه مطلب…

background