دسته‌بندی نشده    INCLUDEPICTURE "http://tehran.ir/Portals/18/NAVAHI/13851116-141645-map18.gif" \* MERGEFORMATINET 11430053340000 مقدمه براستی ساکنین یک شهر و یا کسانی که برای اولین بار به آن وارد می شوند چگونه آن را درک می کنند؟ چرا شهری از نظر عده کثیری از مردم خوب, دلنشین و زیبا به نظر می رسد و یا برعکس آشفته, مبهم و زشت جلوه می‌کند؟ حقیقت این است که مردم, شهر را از طریق کالبد فیزیکی نمایان آن, نماهای ساختمانهایش و هماهنگی آنها با یکدیگر, راههای شهری و مسیرهای عبوری سواره و پیاده آن, گره های شهری همچون میدان ها, فضاهای عمومی و باز شهری, فلکه ها, چهار راه ها, سه راهی ها و..., لبه های شهری مانند پیوستگی و یا انقطاع پوسته ها و بدنه های اطراف راهها, میدان ها و یا مکانهای تجمع شهری عمومی و..., نشانه های شهری همچون بناهای یادمانی شهر , مجسمه ها, آب نماها, ساختمانهای شاخص, فضاهای سبز و یا گذران اوقات فراغت بارز و... و حوزه های شهری همچون تقسیم بندی عرفی و یا قانونی محلات و یا نواحی خدمات رسانی شهر و... می شناسند. بنابراین بطور خلاصه می توان گفت آنچکه سبب می گردد در ذهن مردم, شهری زشت و یا زیبا, جذاب و یا غیردلنشین جلوه کند, مفهومی است که در شهرسازی "سیمای شهر" نامیده می شود به عبارت ساده تر مردم یک شهر را بوسیله "کیفیت" آن می شناسند نه "کمیت"ها. از طرف دیگر باید پرسید که اصولا هدف از شهرسازی و ابزارهای آن که تهیه طرحهای جامع, تفصیلی و اجرایی شهری و... هستند, چیست؟ گرچه در این ارتباط نظرات مختلف و گاه متضادی بین متخصصان و کارشناسان حوزه مسائل شهری وجود دارد اما همگی آنان بر روی یک اصل اتفاق نظر دارند: "افزایش کیفیت شهرها و ارتقاء کیفی محیط زیست انسان ها". البته شهرسازان و نهادهای ذیربط جهت رسیدن به این هدف مسلما از تحقیقات گسترده در زمینه های کمی همچون مطالعه جمعیت شهر و روند تغییرات آن, وضع موجود کاربریهای مختلف و سرانه آنها .دبی ترافیک عبوری شریان های شهر, مطالعات مربوط به زیرساخت های شهری همچون خطوط انتقال آب, برق, گاز, تلفن, فاضلاب و... و توانایی پاسخگویی آنها به نیاز ساکنین و... کمک می گیرند اما واقعیت این است که تمامی این مطالعات کمی چنانچه به نتایج کیفی منجر نگردند و یا در دستیابی به اهداف و چشم اندازهای تعیین شده به منظور ارتقاء "کیفیت شهر" جهت گیری نداشته باشند, فاقد ارزش و اعتبار بوده و نمی توانند منشا اثر گردند. اخیرا رییس مرکز مطالعات و برنامه ریزی شهر تهران که مسوولیت اصلی تهیه طرح جامع و تفصیلی جدید تهران را برعهده دارد ضمن بیان روند تهیه این طرح ها و مشکلات و معضلات پیش رو و اینکه طرح جامع و تفصیلی تهران تا پایان سال 84 و بعنوان سندی که مبنای توسعه کالبدی شهر قرار خواهد گرفت آماده می شود اشاره ای داشته اند مبنی بر اینکه: "این سند پس از اینکه مبنای کار قرار گرفت و بتدریج از طریق "بازخوردها" تکمیل و به روز شد, ثابت می ماند. پس از آن به مسائل دیگری همچون سیما. منظر شهری و ابعاد کیفی شهرسازی می پردازد. گرچه زحمات و تلاشهای این مرکز و دست اندرکاران و مسوولان آن و تمامی دیگر نهادها و ارگانهای ذیربط در تهیه این طرح ها همچون شهرداری تهران و مناطق, مهندسان مشاور 21 منطقه و… از آن جهت که علی رغم تمامی مشکلات و ناملایمتی ها نسبت به تهیه یک سند مکتوب که چارچوب و روند توسعه آتی تهران را مشخص کرده و چنانچه بخوبی اجرا شود از تصمیمات شخصی و سلیقه ای و مصوبات موردی که بر آشفتگی شهر افزوده اند جلوگیری خواهد نمود, همت گمارده اند, قابل تقدیر ستایش است اما آنچنانکه مشخص است در تهیه این طرح ها بیشتر به مسائل کمی توجه گردیده و توجه به ابعاد کیفی شهرسازی همچون "سیمای شهر" به آینده و مرور زمان موکول گردیده است. پرسشی که مطرح می گردد این است که آیا براستی سند توسعه کلانشهری همچون تهران که بر مبنای "ابعاد کمی" تهیه گردیده می تواند سبب بهبود آشفتگی بصری آن و ارتقاء سیمای نامطلوب شهری در ذهن ساکنان و بازدیدکنندگان و گردشگرانی که از پایتخت و نماد کشور دیدن می کنند گردد؟! بنابراین به نظر می رسد که تا زمان باقی است و قبل از تصویب نهایی این طرح ها, یک نوع تجدید نظر در جهت گیری طرح های جامع و تفصیلی تهران و توجه و گنجاندن مسائل کیفی شهر همچون سیما و منظر شهری در متن آنها لازم و ضروری باشد .آنچنانکه هیچگونه تضمینی نیز نسبت به ادامه فعالیت قانونی نهاد اصلی متولی این طرح ها در آینده و درنتیجه پیش بینی صورت گرفته درارتباط با توجه به ابعاد کیفی شهرسازی در آتیه وجود ندارد. موقعیت و ویژگی های جغرافیایی منطقه18 موقعیت      منطقه 18 درمنتهی الیه جنوب غربی شهر تهران واقع شده از طرف شمال و شمال شرقی به جاده قدیم کرج( 45 متری زرند ) و بزرگراه فتح و مناطق 9 و 21 ازطرف شرق و جنوب شرقی به بزرگراه آیت اله سعیدی ( مناطق 17 و 19 ) و ازطرف جنوب به شهر چهاردانگه و شهرستان اسلامشهر و از طرف غرب وشمال غربی به شهرستان شهریار و شهر قدس و شهرباغستان محدود می گردد .       مرز بین محدوده خدماتی و حریم مسیل کن با جهت شمال به جنوب می باشد و حریم منطقه ، تحت پوشش مدیریت سیاسی شهرستانهای تهران ، اسلامشهر ، کرج ، و شهریار می باشد . وسعت منطقه       منطقه 18 بر اساس آخرین تغییر و تحولات صورت گرفته در حدود 110 کیلومتر مربع وسعت دارد که 8/25کیلومتر مربع آن محدوده خدماتی (6/18 محدوده مصوب ، 1/7 غیر مصوب ) و2/84کیلومتر مربع دیگر آن را حریم تشکیل می دهد . تعداد نواحی تعداد نواحی موجود در منطقه 7 ناحیه بوده که چهار ناحیه آن در محدوده و سه ناحیه دیگر آن در حریم قرار گرفته است که لازم به ذکر است از این تعداد ناحیه براساس ساختار سازمانی پنج ناحیه آن مصوب و دو ناحیه دیگر آن غیر مصوب می باشد .        موقعیت اجتماعی و اقتصادی منطقه         موقعیت اجتماعی و اقتصادی منطقه از دو جنبه قابل بررسی است :         الف ) محدوده خدماتی که از لحاظ ساختاری دارای بافت منسجم وتا حدودی پیوسته که شکلی شهری و برنامه ریزی شده دارد .         ب ) حریم نقاط جمعیتی آن پراکنده و به صورت روستا و شهرک می باشد که در بررسی و مطالعه آنها باید مستقل و منفک از محدوده انجام گیرد . جمعیت منطقه           بر اساس آخرین بر آورد جمعیتی مرکز آمار ایران)سرشماری سال 1385) جمعیت منطقه در محدوده خد ماتی314945 نفروحریم بر اساس برآورد بیش از 120 هزار نفر می باشد -ساختار جمعیت منطقه             از کل جمعیت منطقه(محدوده) 162136 نفر را مردان ( 48/51 درصد ) و 152809 نفر را زنان ( 52/48 ) تشکیل می دهند . نسبت جنسی جمعیت 106 نفر ، نرخ رشد جمعیت منطقه 8/0 درصد برآورد شده است میزان تولید سفر در منطقه بیش از 270 هزار نفر و میزان جذب سفر نیز بیش از 175 هزار نفر می باشد . خانوار  در منطقه(محدوده) 18 بیش از 85688 خانوار در منطقه زندگی می کنند بیش از 40 هزار خانوار با تراکم 3/5 افراد در هر واحد در حریم زندگی می کنند . از طرف دیگر متوسط خانوار در هر واحد مسکونی 3/1 می باشد . اشتغال از کل جمعیت 422 هزار نفری محدوده خدماتی بیش از 270 هزار نفر به عبارتی 9/63 در صد را جمعیت فعال ( 65- 15 ساله ) تشکیل داده که از این تعداد بیش از 110 هزار نفر را جمعیت فعال شاغل و بقیه شامل دانش آموز ، دانشجو سرباز ، کار افتاده ، خانوار و ... می باشند.      ترکیب و ساختار جمعیت شاغل در منطقه پراکندگی منابع انسانی شاغل در منطقه ارتباط مستقیمی با ساختار و ویژگی های این منطقه دارد ورشد و توسعه منطقه نیز متاثر از این پراکندگی است به طوری که بیشترین شاغلین در منطقه به ترتیب در گروه کارگران با 2/46 درصد ، خدماتی 9/31 درصد ، اداری و متخصص 8/15 درصد و 08/6 درصد نیز در سایر زمینه ها فعالیت می کنند . گروه اقتصادی صنعت و ساختمان خدمات و بازرگانی کشاورزی سایر درصد 8/44 7/52 03/1 5/1            از دیگر ویژگیهای اجتماعی و اقتصادی منطقه میتوان به موارد زیر اشاره کرد : بار تکفل خالص منطقه 18/3 میزان بیکاری در جمعیت شاغل : 22/6 میزان اشتغال زنان : 5 درصد میزان جمعیت با سواد ( 6 ساله به بالا ) 9/86 درصد میزان با سوادی مردان 6/90 و زنان9/82 درصد   سرانه فضای سبز (بوستان) 5/3 متر مربع و سرانه جنگلکاری 7 متر مربع سرانه ورزشی 51/0 متر مربع سرانه فرهنگی 06/0 متر مربع سرانه درمانی 26/0 متر مربع تعداد واحدهای مسکونی موجود در محدوده خدماتی بیش از 65 هزار واحد متوسط مساحت واحدهای مسکونی 47 مترمربع سرانه واحد مسکونی برای هر فرد 5/13 متر مربع سرانه خودرو در منطقه 072/ می باشد که نسبت به کل تهران از حد متوسط پایین قراردارد . وضعیت اقتصادی و فرهنگی منطقه             با توجه به ویژگی های و شاخصهای عمومی گفته شده در بالا و بر اساس مطالعات صورت گرفته ، مردم منطقه از نظر میزان درآمد در سطح با درآمد متوسط به پائین قرار گرفته است . ازنظر فرهنگی با توجه به مهاجر پذیری که این منطقه داشته به طوری که ازدهه 50 که در این منطقه تنها یک مکان جمعیتی بنام روستای یافت آباد بوده با رشدی 100 در صد روبه رو بوده که از شهر ها و روستاها دیگر و خارج از شهر تهران به این منطقه مهاجرت کردند و بالطبع وضعیت فرهنگی منطقه نیز متاثر از فرهنگ مهاجرین بوده . این فرهنگ را در میزان مشارکت ، نحوه زیست ، برخوردهای فردی ، اجتماعی ، جشنها   ... به سهولت می توان مشاهده کرد .    برای رشد و تعالی فرهنگی منطقه از دهه 70 به بعد نسبت به رشد و توسعه اماکن فرهنگی توجه بیشتری شده است که هم اکنون در این منطقه 25 مرکز فرهنگی ( خانه مشق ، خانه هنر ، ... ) و بیش از 5 مرکز ورزشی و 8 مرکز آموزش عالی و 460 مرکز آموزش در منطقه فعالیت می کنند و 2ورزشگاه بزرگ بدر و شهید چمران در دست بهره برداری و شهیدان اسماعیلی آماده بهره برداری و شهید سلیمانی در حال ساخت می باشد .        - فضای سبز                از کل مساحت 7/278 کیلومتر مربعی منطقه 4/2 کیلومتر مربع آن را فضای سبز و 5/7 کیلومتر مربع را نیز باغ وزمین کشاورزی تشکیل می دهد .            از کل مساحت فضای سبز منطقه 6/1 کیلومتر مربع آنرا بوستان با سرانه 4 متر مربع برای هر فرد به خود اختصاص داده است و به طور کلی سرانه فضای سبز و بوستان ، رفیوژ و جنگل کاری و باغ برای هر فرد در منطقه 12 متر مربع می باشد .       همچنین منطقه 18 دارای 69 ، بوستان می باشد که یکی از این بوستانها بنام بوستان قائم با مساحت 51 هکتار دارای عملکرد و حوزه نفوذ فرامنطقه ای است و بقیه دارای عملکرد در حیطه منطقه و ناحیه و محله ای می باشد . از کل بوستانهای منطقه 55 بوستان در محدوده خدماتی و 14 بوستان دیگر در حریم قرار گرفته است . مساحت کل بوستانهای موجود در محدوده خدماتی 5/1 کیلومتر مربع ( 625/512/1 متر مربع ومساحت کل بوستانهای حریم و بخشی از محدوده خدماتی 86/9 هکتار ( 98630 متر مربع ) می باشد.      - شبکه معابر منطقه :                   در بررسی شبکه معابر منطقه باید از دو زاویه یکی از منظر محدوده و دیگری از منظر حریم نگاه کرد . اول اینکه معابر محدوده تقریبا " دارای شکل سلسله مراتبی بوده و ازمنظر دیگر معابر حریم بدلیل پراکندگی نقاط جمعیتی ، بررسی آن امکان پذیر نبوده و تنها بررسی عملکردی میان بخشی در سطح کلان حریم امکان پذیر می باشد .        طول شبکه معابر سواره رودر منطقه 400 کیلومتر می باشد که 164 کیلومتر آن در محدوده و 236 کیلومتر دیگر آن با توجه به گستردگی حریم در آن قرار گرفته است .            پراکندگی شبکه معابر با توجه به درجه بندی و سلسله مراتبی سواره رو آن با توجه به جایگاه عملکردی و نحوه شکل گیری بافت آن متفاوت است به طوری که معابر اصلی درجه 3 و جمع کننده 168 کیلومتر کل سطح منطقه به خود اختصاص داده که 75 کیلومتر آن در محدوده و 93 کیلومتر دیگر آن در حریم قرار گرفته است و معابر اصلی درجه 2 ( ارتباطی ) با 117 کیلومتر که 52 کیلومتر آن در محدوده و 65 کیلومتر دیگر در حریم قرار گرفته است . معابر اصلی درجه یک ( شریانی ) 72 کیلومتر که 30 کیلومتر آن در محدوده و 42 کیلومتر دیگر آن در حریم می باشد و یکی از نکات اصلی که در بررسی شبکه معابر نمود می کند طول بزرگراههاست . به طوری که با وجود اینکه پیرامون منطقه را بزرگراه احاطه کرده و بزرگراه فتح در شمال ، بزرگراه آیت ا... سعیدی در شرق ، (جنوب ، بزرگراه آزادگان در داخل منطقه ) تنها 43 کیلومتر شبکه معابر منطقه را بزرگراه تشکیل می ددهد که 7 کیلومتر از آن در محدوده و 36 کیلومتر دیگر آن در حریم قرار گرفته است . نکته آخر اینکه سرانه شبکه معابر در محدوده خدماتی منطقه 5/3 متر مربع می باشد . عنوان کل در صد به کل شبکه معابر محدوده درصد به کل شبکه معابر حریم در صد به کل شبکه معابر معابر اصلی درجه یک (شریانی ) 72 18 30 6/7 42 5/10 معابر اصلی درجه 2 ( ارتباطی ) 117 2/29 52 13 65 3/16 معابراصلی درجه 3 ( جمع کننده) 168 42 75 7/18 93 2/23 بزرگراه 43 8/10 7 7/1 36 9 جمع 400 100 164 41 236 59    - محدودیتهای عارضی بر توسعه منطقه :          منطقه 18با توجه به گستردگی آن دارای چندین عارضه طبیعی و مصنوعی است که هر یک از این عارضه به نوعی در رشد و توسعه تاثیر گذار بودند .     - گودهای منطقه         تعداد 12 گود به مساحت52 هکتار در محدوده خدماتی وجود دارد که این گودیها ناشی از نوع توپوگرافیکی منطقه و یا کوره های آجر پزی می باشد .     - کمر بند سبز           این عارضه به مساحت 1300 هکتار در داخل محدوده خدماتی است که به نحوی با برخی شهرکها و صنایع در آمیخته است و هر گونه برنامه ریزی برای توسعه منطقه را عملا " را کد نموده است که این امر سبب ساخت و سازهای غیر مجاز در این کمر بند شده است .           - مسیل کن :                 این مسیل که از شمال به جنوب در جریان است مرز محدوده خدماتی و حریم می باشد که به نحوی پیوستگی و ارتباط میان دو محدوده رامشکل تر می کنند وعلاوه بر این تعداد 12 مسیل دیگر در سطح حریم پراکنده است .         - صنایع و انبارها                این کاربریها که در حدود5/15 در صد از مساحت محدوده خدماتی را شامل می شود که در سطح محدوده پراکنده هستند به طوری که این کاربریها در بخشهایی با کاربری مسکونی در آمیخته است . - نشست زمین نشست زمین در سطح منطقه به طور متوسط نیم متر بوده در برخی جاها نیم ودر جای دیگر تا 2 متر ثبت شده است .         - خطوط راه آهن :                از منطقه 18 دو خط راه آهن تهران – تبریز و تهران – اهواز عبور می کنند که هر یک از این خطوط مساحت قابل توجهی اشغال کرده اند به طوری سطح اشغال خط آهن تهران – تبریز 9/15 هکتار و خط آهن تهران اهواز 1/22 هکتار می باشد و علاوه بر این ایجاد گسستگی و ناپیوستگی میان بافتهای کلی منطقه نیز متاثر از عبور این دوخط می باشد .  - سطوح و درصد کاربریها 1-1- سطوح و درصد کاربریهای کل سطح منطقه از ویژگیهای منطقه 18 تهران ، تداخل کاربری های مسکونی و صنعتی است و میزان بالای کاربری صنعتی از دیگر ویژگیهای این منطقه می باشد . درحالی که فقط 83/11 درصد سطح کل منطقه به کابری مسکونی اختصاص یافته ، بیش از 14/12 درصد کل منطقه را کاربری صنعتی اشغال نموده است. از دیگر ویژگیهای منطقه در بخش کاربری اراضی درصد بالای سطح تجاری است که این به لحاظ قرار گیری بازار آهن در سطح منطقه است که بیش از 4 درصد از سطح منطقه را بخود اختصاص داده است. فقدان کاربری های فرهنگی در سطح منطقه موجب شده است که فقط 05/0 درصد سطح منطقه به این کاربری اختصاص یابد. حاشیه ای بودن منطقه و همجواری آن با کمر بند شهر تهران ، علیرغم اینکه کاربری کمربند سبز تحقق نیافته ، ولی بخش زیادی از اراضی اختصاص یافته به این کاربری دارای کاربری باغداری است ، باغات بیش از 67/19 درصد سطح کل منطقه را بخود اختصاص داده اند.مزارع نیز با 43/13 درصد سطح بالائی از منطقه را پوشش داده اند . به این ترتیب بیش از 10/33 درصد سطح منطقه یعنی یک سوم آن به کاربریهای باغ و مزارع اختصاص یافته و این امر در سر سبزی منطقه و ایجاد فضاهای باز حاشیه ای نقش به سزائی دارد. هم چنین کاربری حمل ونقل و انبارها با 42/3 درصد سطح منطقه سطح وسیعی را پوشش داده اند. اراضی اختصاص یافته به کاربری حمل و نقل انبارها ، به لحاظ نوع عملکرد خود ، قابل باز یافت است و از جمله پتانسیل های ترمیم کاربری اراضی منطقه محسوب میگردند. جدول صفحه بعد سطوح ودرصد کاربریها را در سطح کل منطقه نمایش میدهد. در جدول مذکور به خوبی نمایان است که 51/1 درصد سطح منطقه در اشغال کوره ها آجرپزی و91/0 درصد سطح آن در اشغال دامداری قرار گرفته است. اراضی بایر نیز با درصد بالائی که به خود اختصاص داده( 19/6 ) پتانسیل مناسبی را برای جبران کمبود کاربریهای مورد نیاز منطقه فراهم نموده است. 1 – 2 - شناسائی کاربرهای مهم وشاخص در سطح منطقه منطقه18 ازنقطه نظر برخورداری از کاببریهای مهم و شاخص شرایط ویژه ای دارد. اغلب این کاربریها، خارج از رده منطقه عملکرد دارند واین به لحاظ حاشیه ای بودن این منطقه است. کاربریهای شاخص منطقه عبارتند از : - صنایع - حمل و نقل و انبارها - تجاری ( بازار آهن و تعمیرگاهها ) - باغات و مزارع - کمربند سبز - اراضی بایر - حریم خطوط انتقال نیرو و پست های اصلی - حریم خطوط راه آهن - کوره ها - پارک قائم( یکی ازبزرگترین پارک های تهران) که در ادامه به شرح مختصر هر یک از این کاربری های شاخص می پردازیم .  - صنایع صنایع با سطحی بالغ بر 460 هکتار یکی از شاخص ترین کاربری های منطقه 18 را تشکیل میدهند. تمرکز صنایع در گوشه شمال غربی منطقه است. ولی متاسفانه این کاربری بصورت پراکنده نیز در جای جای منطقه استقرار یافته است که این عامل خود یکی از مشکلات جدی منطقه 18 است . - حمل و نقل و انبارها حمل و نقل و انبارها نیز با سطح بالغ بر 130 هکتار ، سطح وسیعی از منطقه را بخود اختصاص داده است و بهمین دلیل از کار بریهای شاخص منطقه است . وجود اراضی با این کاربری فرصت های مناسبی را برای ترمیم کاربری ها به وجود آورده است . - تجاری ( تاکید روی بازار آهن و تعمیرگاه های خودروهای سنگین) وجود مجتمع بزرگ بازار آهن و تعمیرگاههای خودروهای سنگین در سطح منطقه با نضمام سایر عملکردهای تجاری ، سطحی بالغ بر 152 هکتار از کل منطقه را اشغال نموده اند. بازار آهن از مشکلات منطقه و اراضی تعمیرگاهها از فرصت های مناسب منطقه برای برنامه ریزی مجدد توزیع خدمات مناسب می باشند. - باغات و مزارع باغات و مزارع با پوشش سطحی معادل 1252 هکتار ، بالاترین میزان کاربری را در سطح منطقه دارا میباشد. و از این بابت جز کاربریهای شاخص منطقه هستند ،البته بخش وسیعی از این کاربریها در کمربند سبز شهر تهران قرار دارند، که شهر تهران درحال حاضر بدون تملک آنها ، از پوشش   گیاهی آنها استفاده مینماید.اما حفظ این اراضی بدون برنامه در معرض خطر قراردارد که می بایستی برای آن تدبیری اندیشید . - کمربند سبز تهران بخش قابل ملاحظه ای از سطح کمربندی سبز تهران در منطقه 18 تهران قرار گرفته است . سطح 1300 هکتار کمربند سبز در بحش میانی محدوده منطقه استقرار یافته است . کمربندی آزادگان ،‌ کمربند سبز تهران در منطقه 18 را به دو نیمه شمالی و جنوبی تقسیم نموده است . از کل سطح 1300 هکتار کمربند سبز تهران فقط کمتراز830 هکتار آن باغات و مزارع است و مابقی آنرا کاربری های غیر مجاز وناهمگون تشکیل میدهند . جدول زیر این کاربری ها را نمایش میدهد. - اراضی بایر اراضی بایر با مساحت معادل 234 هکتار سطح قابل ملاحظه ای از منطقه را بخود اختصاص داده اند ‌لازم به ذکر است که از این میزان بخشی نیز درحریم خطوط انتقال نیرو و بخشی درحریم رودخانه کن قرار گرفته است که به جز استفاده فضای سبز ( که بخش زیر خطوط آهن خیلی مفید نمی باشد ) برای کاربری دیگری مناسب نمی باشد . علی ایحال اراضی بایر منطقه با سطحی که دارند ، فرصت مناسبی را برای رفع کمبود خدمات مورد نیاز فراهم نموده اند . - حریم خطوط انتقال نیرو و پست های اصلی خطوط انتقال نیرو(400 و230 و60 کیلو ولت ) بخش قابل ملاحظه ای از سطح منطقه را اشغال نموده اند.‌ پراکندگی این خطوط و حرایم آنها از جمله مشکلات توسعه کالبدی منطقه قلمداد میشوند. - حریم خطوط راه آهن عبور دو خط راه آهن اصلی کشور از منطقه 18 ( خط تهران خرمشهر و خط تهران تبریز ) ضمن محدود نمودن گسترش مناسب منطقه ،‌امکانات دسترسی بخش هایی از منطقه را با سایر بخش های آن و همچنین امکان دسترسی منطقه را با سایر مناطق تهران دچار مشکل نموده است . حریم این خطوط با سطحی معادل 627 هکتار سطح وسیعی از منطقه را اشغال نموده است. هم جواری این خطوط با مناطق مسکونی همواره موجب بروز حوادث ناگواری برای شهروندان میگردد.  - کوره ها اراضی تحت اشغال کوره هابابیش از34 هکتارمساحت فرصت مناسبی برای تغییرکاربری آنها واستفاده از این پتانسیل درجبران کمبودخدمات منطقه میباشند . تمرکز این اراضی در حاشیه محدوده 25 ساله است . - پارک قائم از دیگر کاربری های شاخص منطقه ،‌ پارک قائم است که یکی از بزرگترین پارک های تهران می باشد. سطح این پارک 51 هکتار است و با موقعیت مناسبی که دارد ،‌میتواند با برنامه ریزی اصولی و تجهیز آن ،‌ نقش بیشتری به آن واگذار نمود. 1- 3 - شناسایی ویژگی های منطقه از نظر نحوه استفاده از زمین از بارزترین مشخصه های منطقه 18 حاشیه ای بودن آن است که به تبع آن ساختار منطقه و کاربری های آن شکل گرفته اند . قرار گیری منطقه 18 در مبادی ورودی و خروجی غربی تهران (تهران – کرج ) و جنوب غربی آن (تهران – ساوه ) در شکل گیری کاربری های آن که متناسب با عملکرد های صنعتی ، انبارداری و تعمیرگاهی است بسیار موثر بوده است . در جوار ورودی های جاده ای غربی و جنوب غربی تهران ، خطوط راه آهن نیز در مزیت بخشی اراضی ورودی شهر تهران برای کاربری های هم ساز با حمل و نقل و انبارها و صنایع و نقش غیر قابل انکاری داشته است . اسکان در منطقه 18 در برنامه های توسعه مصوب تهران درگذشته جایگاهی نداشته است و بهمین لحاظ است که ساخت و سازهای مسکونی در جوار و بینابین کاربری های صنعتی و انبارداری و تعمیرگاهی انجام شده و در اغلب موارد این تداخل به ضرر سکونت رقم حوزه است . بدینترتیب ویژگی منطقه از نظرنحوه استفاده از زمین، در فرازهای زیر قابل دسته بندی است : - عدم تناسب کاربری های شهری با کاربری های فراشهری و حاشیه ای  - عدم وجود برنامه تدوین شده در شکل گیری کاربری ها - خودرو بودن توسعه منطقه و هم جواری ناموزون کاربری ها - تداخل شدید کاربری های صنعتی ، کارگاهی ، انبار دادن با کاربری های مسکونی - وجود کاربری های باغات   و مزارع پراکنده در بینابین بافت های پر و حاشیه آن - عدم تبعیت کاربری های تثبیت شده از طرح جامع (ساماندهی ) تهران 1-4- کاربریهای غالب منطقه برای شناسائی نقش غالب منطقه ، شناسائی کاربریهای با عملکرد فرا منطقه ای و شهری میتواند بسیار موثر باشد . - منطقه 18 یک منطقه صنعتی است و‌بیش از 460 هکتار از اراضی منطقه به کاربری صنعتی اختصاص یافته است. واحدهای صنعتی مهمی نیز در این کاربری ها استقرار یافته اند ،‌ مانند شیر پاستوریزه ، ایران خودرو دیزل ،‌ پرسی گاز ،‌صنایع گوشتیران.‌ عملکرد این کاربری یک عملکرد فرا منطقه ای و شهری میباشد . - منطقه18 یک منطقه حمل ونقلی وانبارداری است.بیش از129 هکتاراز اراضی این منطقه به کاربری حمل ونقل وانبارها اختصاص دارد. این عملکرد نیزعموماً فرا منطقه ای و شهری است . - منطقه 18 یک منطقه تجاری فرا منطقه ای است . وجود بازار آهن با مساحتی بالغ بر 60 هکتار در قلب منطقه که عملکرد آن فرا منطقه ای و شهری است ، مشکلات زیادی را به منطقه انتقال داده است . نقش تجاری منطقه فقط به بازار آهن اختصاص دارد و در شاخه های دیگر نقش موثر بر عهده منطقه 18 نمی باشد . - بطور کلی به لحاظ استقرار کاربری های حاشیه ای شهر تهران در منطقه 18 ،‌ کماکان نقش و عملکرد حاشیه ای منطقه پر رنگ تر می نماید . 1 - 2- شناسایی کمبود های خدماتی منطقه 18 1 – 2 – 1 - تخمین کلی کمبود سطوح خدماتی منطقه براساس جمعیت موجودوپیشنهادات طرح جامع (ساماندهی) تهران درزمینه کاربریهای آموزشی، درمانی، ‌ فضای سبز، تفریحی و فرهنگی . جمعیت منطقه در آغاز سال 1382 بر اساس مطالعات کار شناسان بخش جمعیتی این مهندسین مشاور بیش از 320 هزار نفر بوده است . تکمیل برداشت های کاربری اراضی منطقه نیز در پایان سال 1381 صورت گرفته است ،‌لذا امکان برقراری ارتباط منطقی بین جمعیت موجود منطقه و سطوح کاربری ها میسر میباشد . جدول صفحه بعد ،‌بر آورد کلی کمبود سرانه های خدماتی منطقه را نسبت به شاخص های طرح جامع ( ساماندهی ) تهران نمایش میدهد . در بخش کاربری اراضی آموزشی با 42/0 مترمربع کمبود سرانه به سطحی معادل 135000 مترمربع برای جبران این کمبود نیازمندیم . هم چنین در بخش کاربری درمانی ،‌ کمبود بیشتری وجود دارد و سرانه آن میبایستی از 26/0 مترمربع به 1/1 مترمربع ارتقاء یابد . لذا به سطحی معادل 268800 مترمربع برای جبران این کمبود در شرایط کنونی نیاز می باشد .  سرانه فضای سبز موجود منطقه 43/7 میباشد که میبایستی به 12/8 ارتقاء یابد. لذا برای جبران این کمبود به سطحی معادل 220800 مترمربع نیاز خواهد بود . سرانه کاربری تفریحی در شرایط کنونی در منطقه صفر می باشد. برا ی رسیدن به سرانه 2/0 مترمربع طرح ساماندهی ،‌به سطحی معادل 64000 مترمربع نیاز است . سرانه06/0 مترمربع کاربری فرهنگی منطقه برای ارتقاء به سرانه پیشنهادی طرح جامع (ساماندهی) یعنی 53/0 مترمربع به سطحی معادل 150400 مترمربع نیاز خواهد بود .   برآورد کلی کمبود سرانه های خدماتی منطقه نسبت به پیشنهادی طرح جامع(ساماندهی)تهران کاربری خدماتی سرانه وضع موجود (M2 ) سرانه پیشنهادی طرح جامع (ساماندهی ) (M2 ) کمبودهای وضع موجود آموزشی 34/1 76/1 42/0 درمانی 26/0 1/1 84/0 فضای سبز 43/7 12/8 69/0 تفریحی 0 2/0 2/0 فرهنگی 06/0 53/0 47/0 جمع کل 09/9 71/11 62/2   به این ترتیب جمع سرانه ای موجود خدمات مورد مطالعه که 09/9 مترمربع است میبایستی به 71/11 مترمربع ارتقاء یابد که این امر با اختصاص 838400 مترمربع میسر خواهد شد.   ب:تاکیدات برنامه ریزی از طریق کارشکافی بودجه و بودجه ریزی ، برای رهنمود یک سیستم و شکل دهی به فعالیت آن ، می تواند شامل بسیاری از شاخص های مرتبط با حوزه شهر و مدیریت آن باشد . حمل و نقل ، بهداشت ، آموزش ، توسعه فضاها ، زیبا سازی ، اصلاح و بهبود هندسی ، معابر و پل عابر و سواره ، حفر کانال و آسفالت و .... همه از آن جمله است ، لیکن آنچه که در برنامه ریزی ، حائز اهمیت می باشد . تعیین اولویت ها ، بر پایه ضرورت های خاص منطقه ای است . -         منطقه 18 با قرار گرفتن در شاهراه ارتباطی ، با فضاهای متعددی قرار دارد که به برخی از مصادیق آن در گزاره الف ، دقت گردید ، لذا آنچه که برای منطقه حائز اهمیت می نماید ، توجه عمیق به مساله راه و عناصر در رابطه با آن است که موارد بسیاری از مکان های اقتصادی ، صنعتی ، کشاورزی و طبیعی را در شمول خود قرار می دهد . -     ضرورت توجه به ایجاد ، توسعه تاسیسات فاضلاب شهری و جمع آوری آب های سطحی ، حسب شرایط و موقعیت جغرافیایی منطقه ، توام با تاکید بسیار است که با توجه به روند رو به رشد و توسعه سطوح شهری در منطقه 18 ، این تاکید دو چندان می گردد . -     متاثر و به تبع از شرایط رو به رشد و توسعه فضاهای شهری ، ضرورت پردازش ، توسعه ، ایجاد بهبودی وتقویت شاخص های در رابطه با راه و آنچه که به بهبود عبور و مرور بازگشت می یابد ، به شدت در منطقه 18 ، مورد تاکید است و به همین دلیل از الویت بالایی برخوردار هستند . -     عبورخط راه آهن و بزرگراه آیت ا... سعیدی وبرخی از راه های جدید الاحداث ، نیاز به توجه چند جانبه را به محورهای قدیمی ، پیش روی قرار می دهد . -     تلاقی بافت های قدیمی با مستحدثات جدید و تحت تاثیر قرار گرفتن منطقه از حیث فضای سبز درمکان های عمومی در برنامه های مربوط به بهبود محیط شهری ، از جمله گزینه های با اولویت در طرح تدوین بودجه منطقه 18 هستند که تاکید عمیق را با هدف تقویت مظاهر و سیمای شهری ، متوجه خود می کنند .       بر پایه تاکیدات فوق ، برنامه های در ارتباط با آن همگی با اولویت برتر ، ترجیح شده اند . -     شرایط و مقیاس های جمعیتی از سویی واز سوی دیگر کمبود امکانات فرهنگی ( ورزشی ، هنری ، ..... ) ، همچنین خلاء مکان برای سرگرمی و تفریح خانواده ، منعکس کننده نیاز منطقه نسبت به ایجاد اماکن و فضاهای ورزشی ، تفریحی و فرهنگی است . -         مستند به این نیاز مسلم و قطعی ، طرح های در این خصوص با اولویت بالا ، پیشنهاد شده اند . با امید به آغاز قدمی تازه در دسترسی به برنامه ریزی منطقه ای توفیق شما را در ادامه آن ، از خداوند متعال آرزومند است  


دسته‌بندی نشده
قیمت: 100 تومان

سایت ما حاوی حجم عظیمی از مقالات دانشگاهی است . فقط بخشی از آن در این صفحه درج شده شما می توانید از گزینه جستجو متن های دیگری از این موضوع را ببینید 

کلمه کلیدی را وارد کنید :

دسته بندی: دسته‌بندی نشده

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

مطالب مرتبط

دسته‌بندی نشده

-Unlicensed-2 (12848)

بررسی اثر مخارج بهداشتی بر رشد اقتصادی در این مقاله با معرّفی مفهوم جدید سر مایه بهداشتی واستفاده از الگوی گسترش یافته سولو و داده‌های آماری 33 کشور در حال توسعه ،اثر مخارج بهداشتی بر ادامه مطلب…

دسته‌بندی نشده

-Unlicensed-2 (12850)

تجزیه و تحلیل سیستم داروخانه ارائه شده به : استاد مهندی حسینی ارائه دهندگان محبوبه دهجوریان اعظم آذادمنش فریبا رمضان نژاد شناخت سیستم مقدمه شناخت به مفهوم بیرون نمایی است.هدف از شناخت در تحلیل و ادامه مطلب…

دسته‌بندی نشده

-Unlicensed-2 (12851)

دانشگاه آزاد اسلامی واحد محلات موضوع: مخفی سازی داده ها استاد مربوطه: جناب آقای محمدرضا لوافی تهیه و تنظیم: مریم محمدی زمستان 87 تکنیک هایی برای پنهان کردن اطلاعات پنهان کردن اطلاعات شکلی از مختصر ادامه مطلب…

background