زندگی ... تنها نعمت الهی است که فقط یک بار برای همیشه به ما ارزانی می‌شود. «تنها یک بار و بدون تکرار «سعی کنیم با دانش و تجربه‌های کسب شده زیبا، شاد و خوشبخت زندگی کنیم. در مسیر موفقیت‌های معنوی آموخته‌ام، آنهایی که راه‌های رفتن و راه‌های نرفتن را به من نشان دادند، توانایی و مهربانی آنها مشعل روشنی را در برابرم نگرداشت و به ما اشاره کرد که در پرتو آن راهم را دنبال کنم. آنهایی که به من نشان دادند چگونه زندگی کنم و چگونه زندگی نکنم.... به همه آنها از صمیم قلب می‌گویم: «برکت بر شما و سپاس از شما «چون من از طریق آموخته‌های شما چه بد و چه نیک و از راه فداکاری و ایثار شما به موفقیت‌های معنوی بزرگ دست یافته‌ام. و این ناقابل تقدیم به معلمان و روشنفکران راه زندگیم؛ به پدرم و به مادرم، و آنهایی که همیشه بر یاد دارند: «دانستن، عمیق‌ترین نوع عشق است، دانش درباره خود را به کسی هدیه کردن... » و در پایان: تقدیم به استاد گرامی:‌جناب آقای مهندس میر فردوس که راهنمایی‌های بی‌دریغشان همچون مشعلی روشنگر راهم بود. فهرست مطالب عنوان صفحه فصل اول: معرفی سیستم 1-1- مقدمه 2 2-2- اهداف 3 1-3- معرفی سیستم عامل مورد استفاده 3 1-4- معرفی نرم افزار بانک اطلاعاتی 4 1-5- معرفی زبان برنامه‌نویسی مورد استفاده 4 فصل دوم: بررسی کل سیستم و مفاهیم: 2-1-تعریف کلی از سیستم کتابخانه 6 2-2- تحلیل سیستم مکانیزه6 2-3- طراحی بانک اطلاعاتی 7 2-4-مزایای بانک اطلاعاتی7 2-5-داده 8 2-6-اطلاع8 2-7-موجودیت9 2-8-صفت خاصه9 عنوان صفحه 2-9-روابط موجود بین موجودیت‌ها9 2-10-میدان10 2-11-عنوان10 2-12-بدنه 11 2-13-افرونگی جداول11 2-14-خواص رابطه12 2-15-کلید منتخب13 2-16-کلید اصلی13 2-17-کلید فرعی13 2-18-کلید خارجی13 فصل سوم: تحلیل سیستم کتابخانه 3-1-اطلاعات اولیه 16 2-3-موجودیت‌های اصلی17 فصل چهارم : ایجاد بانک و ارتباط‌ها 4-1-تحلیل موجودیت کتاب20 4-2-تحلیل موجودیت پایان نامه22 عنوان صفحه 4-3-تحلیل موجودیت نشریه 22 4-4- تحلیل موجودیت اعضای کتابخانه 23 4-5- تحلیل موجودیت کارکنان25 4-6- تحلیل موجودیت امانت کتاب25 4-7- تحلیل موجودیت امانت پایان نامه25 4-8-تحلیل موجودیت رزرو 26 4-9-تحلیل موجودیت درخواست کتاب27 4-10-تحلیل موجودیت جریمه28 4-11- طراحی و ایجاد جداول28 فصل پنجم: طراحی (UI) User interface 5-1-فرم اولیه 31 5-2-ماژول Main31 5-3-mainfram32 5-4-search frm33 5-5-insifo form35 5-6-reportfrm38 عنوان صفحه 5-7-service frm41 5-8-طراحی نمودار‌ها 42 فصل ششم:ضمایم 6-1-ضمیمه 1: نتیجه‌گیری و پیشنهادات 46 6-2-ضمیمه 2: مراجع 48 6-3-ضمیمه 3: کد برنامه 49 فصل اول: معرفی سیستم 1-1- مقدمه: اطلاعات گوهر قرنی است که در آن زندگی می کنیم. از دیرباز اطلاعات نقش مهمی در زندگی بشری ایفا می نموده است. طوری که انسان‌های نخستین دانسته‌های خود را بر دیواره غارها ترسیم می نمودند. کتیبه‌های سنگی که در اکتشافات باستان شناسان یافت می شوند و بسیاری از شیوه‌هایی که گذشتگان در جمع آوری و نگهداری دانسته‌هایشان به کار می برند، گواه بر اهمیت این موضوع دارد. اکنون که ما به این اطلاعات بازمانده از پیشینیان مراجعه می کنیم، مطالب بسیاری پیرامون زندگی پیشینیان فرا می گیریم. با توجه به نقش اطلاعات در گذشته و حال آنچه در قرن کنونی حائز اهمیت است حجم اطلاعات نگهداری شده و سرعت انتقال میباشد. در عصر الکترونیک بسیاری از فعالیت‌های انسان زیر سلطه کامپیوتر‌ها و ارتباطات از راه دور قرار میگیرد. آثار تکنولوژی کامپیوتری هم اکنون در زندگی جوامع بشر مشهود است. بهره گیری از کامپیوتر و ارتباطات از راه دور، سرانجام ارتباط الکترونیکی را جایگزین بهره برداری از چاپ بر کاغذ میکند. در فرآیند‌های اطلاعاتی نقش کتابخانه فراهم آوری و سازماندهی و نظارت بر منابع و تدارک انواع خدمات بر اساس مآخذ است. در واقع کتابخانه میانجی دنیای اطلاعات و جامعه است. به دلیل پیشرفت روز افزون علم و تکنولوژی و منسوخ شدن روش‌های قدیمی و حجم کاری بالا، میتوانیم سیستم کتابخانه را از یک سیستم دستی و وقت گیر به یک سیستم کامپیوتری با سرعت بالا تبدیل کنیم. این کار موجب افزایش سرعت و راحتی کار در ارائه خدمات به افراد میگردد. موضوع‌های مهم دراین جا سرعت و سادگی و کارآیی بالاست. 2-1- اهداف: پیشرفت و توسعه سریع تکنولوژی ارتباطات و به ویژه علوم رایانه، بشر را به اجتناب از فعالیت‌های اداری و روش‌های قدیمی و به استفاده از روش‌های نوین در انجام هر یک از آن فعالیت‌ها مصمم می کند. از مزایای روش‌های نوین، سرعت در تسهیل در انجام فعالیت‌ها و نیز قابلیت اطمینان بالای آنها میباشد. هدف اصلی، ایجاد سیستم‌هایی کارا، قدرتمند و سرویس دهنده برای کاربران آن میباشد. صرفه جویی در هزینه، نیروی انسانی و زمان از جمله اهداف این سیستم‌های رایانه ای مکانیزه میباشد. در پایان نامه حاضر، با مدد گرفتن از این روش‌های جدید و استفاده از زبان برنامه نویسی Visual basic6 چنین عملی صورت گرفته است. 1-3-معرفی سیستم عامل مورد استفاده: برای طراحی این سیستم کتابخانه، از سیستم عامل Microsoft windows 2000, xp استفاده شده است. 1-4- معرفی نرم افزار بانک اطلاعاتی: بانک اطلاعاتی استفاده شده در این سیستم در Access 2000 طراحی شده است و بانک اطلاعاتی ما شامل 13 جدول میباشد. 1-5- معرفی زبان برنامه نویسی مورد استفاده: زبان برنامه نویسی مورد استفاده Visual bascic6 (ویژوال بیسیک6) میباشد و از روش ado بهره جسته ایم. با این روش می توانیم مدیریت کاملی بر بانک اطلاعاتی داشته باشیم. این زبان بسیار ساده بوده و از واژه‌ها و عبارات متداول انگلیسی، در بیشتر قسمت‌های خود بهره گرفته است. نکته: برای استفاده از روش ado در Vb باید کنترل Microsoft active data control 6.0 را به جعبه ابزار Vb اضافه کنیم. اولین قدم در عملیاتی کردن یک کنترل ado تعیین منبع داده آن است، برای تعیین منبع داده ado دو راه وجود دارد: 1- ست کردن خاصیت Connection string 2- استفاده از کد نویسی برای تعیین منبع داده فصل دوم: بررسی کل سیستم و مفاهیم 2-1- تعریف کلی از کتابخانه دستی: سیستم کتابخانه (دستی) شامل: 1- عضویت افراد در کتابخانه 2- استفاده از امکانات که شامل امانت دادن کتاب، امانت دادن پایان نامه است، در ضمن تمام کتاب‌ها و پایان نامه‌های امانت رفته به همراه کد ثبت کتاب و کد عضویت در دفتر امانت ثبت میشود. 3- ارایه مجلات روز، یکی دیگر از امکانات میباشد که قابل استفاده فقط در سالن میباشد و عمل ثبت در دفتری به نام (فقط در سالن) ثبت میشود. 4- امکان بعدی رزور کتابهای امانت رفته که در پوشه‌های مخصوص خود نوشته میشود. 5- امکان بعدی درخواست خرید کتابهایی که در کتابخانه موجود نیست. 6- پرداخت جریمه در صورتی که دیر کرد داشته باشد. 7- در ضمن در تمام کتابخانه‌ها کتاب‌های مرجعی وجود دارد که قابل استفاده فقط در سالن کتابخانه میباشد که آنها نیز در دفتر (فقط در سالن) ثبت میشود. 2-2- تحلیل سیستم مکانیزه: برای سیستم مکانیزه ای که می خواهیم طراحی کنیم از Visual basic6, Access2000 استفاده می کنیم. این سیستم شامل امکانات زیر میباشد: 1) امانت دادن کتاب و پایان نامه 2) ارائه مجلات روز و کتابهای مرجع در سالن 3) امکان جستجو روی تمام موجودیت‌ها 4) وارد کردن اطلاعات جدید در مورد اعضا، ناشران و موضوعات 5) امکان گزارش گیری از متاخرین امانت کتاب و پایان نامه و جریمه‌های دریافتی 6) استفاده از یک سری وسایل جانبی (Excel, Word, …) 2-3- طراحی بانک اطلاعاتی: قبل از هر گونه تصمیم گیری پیرامون نوشتن برنامه درAccess ابتدا باید سیستم مورد نظر را بررسی و تحلیل کنیم. در یک تعریف ساده از بانک اطلاعاتی باید بگوییم که بانک اطلاعاتی محیطی است که اطلاعات را در خود نگهداری می کند تا بتواند اعمالی نظیر اضافه نمودن، درج، بازیابی، حذف و پردازش را بر روی اطلاعات انجام دهد. مثل بانک اطلاعاتی db1 که در این سیستم در Access 2000 طراحی شده است. گویی یک بانک اطلاعاتی شامل قفسه‌ها و فایل الکترونیکی میباشد که جایگزین پوشه‌ها و قفسه‌های بایگانی شده است. 2-4-مزایای بانک اطلاعاتی: یک بانک اطلاعاتی شامل مزایای زیر میباشد: 1) کاهش هزینه‌ها 2) اجتناب از ناسازگاری در داده‌ها 3) اشتراک در داده‌ها 4) امکان استاندارد سازی (این استاندارد سازی بانک‌ها را به ابزاری مناسب برای مبادله داده‌ها تبدیل میکند) 5) امکان ایجاد امنیت و محرمانگی در داده‌ها 2-5- داده (DATA): آنچه در محیط بانک اطلاعاتی ذخیره می گردد و نمایشی از واقعیات، دانسته‌ها، کاراکترها، و کمیت‌ها که میتواند به صورت خام یا پردازش شده توسط انسان یا ماشین در محیط نگهداری شود، داده میباشد. داده‌ها که به تنهایی دارای معانی و مفاهیم و نتایج خاصی نمیباشند، میتوانند نمایشی از کاراکتر‌ها، اعداد، ارقام و ... را شامل شوند. 2-6- اطلاع (Information): محصولی از داده است که توسط انسان به واسطه معانی که به داده منتسب شده و هم چنین قرارداد‌های معینی در به نمایش درآوردن داده‌ها جهت بیان مفاهیم به کار میرود. اطلاع بر خلاف داده دارای قدرت برقراری ارتباط میباشد چرا که دارای مفاهیم است و در ذهن به خوبی نقش میبندد. و در محیط بانک اطلاعاتی آنچه برای یک کاربر شناخته شده است اطلاع میباشد نه داده. 2-7- موجودیت (Entity): اشیا، موجودات، پدیده‌ها و هر آنچه را که اطلاعی بتوان از آن جمع آوری و ثبت کرد، میتواند یک موجودیت باشد. به عنوان مثال خود ما دارای یک سری مشخصات هستیم پس میتوانیم به عنوان یک موجودیت ظاهر شویم، چرا که این مجموعه خصوصیات و مشخصات ما را تعریف و از دیگر موجودات و اشیا متمایز میکند. مثلاً در این سیستم موجودیت‌های ما شامل: کتاب، پایان نامه، اعضا کارکنان، امانت کتاب، امانت پایان نامه، رزرو کتاب، درخواست خرید کتاب، و جریمه میباشد. 2-8- صفت خاصه: هر موجودیت دارای مجموعه ای از صفات خاصه میباشد، این صفات خاصه، خصوصیات و ویژگی‌های تفکیک کننده یک موجودیت از موجودیت دیگر میباشد. مثلاً در مورد کتاب، صفات خاصه آن عبارتند از: کد کتاب، نام کتاب، کد موضوع، کد ناشر، تاریخ ثبت، مکان استفاده میباشد و یا خدمات خاصه جدول کارکنان شامل کد کارمند، نام، شهرت، شماره پرسنلی میباشد. 2-9-روابط موجود بین موجودیت‌ها: در هر بانک یا سیستم موجود که قسمت بررسی قرار می گیرد قطعاً موجودیت‌هایی وجود دارد و این موجودیت‌ها نیز به نحوی با هم در ارتباط هستند چرا که اگر جز این بود در مجموعه جای نمی گرفتند. این ارتباط‌ها خود بیان گر بخشی از خصوصیات موجودیت‌های مرتبط میباشد. روابط بین موجودیت‌ها می تواند چندین نوع باشد. به طور مثال در یک انبار یک قطعه خود میتواند از قطعاتی دیگر تشکیل شده باشد. انواع روابط بین موجودیت‌ها عبارتند از: 1) رابطه 112) رابطه n13) رابطه 1n4)رابطه mn در این سیستم به طور مثال بین جداول honesty book, book یک رابطه، یک به چند وجود دارد یعنی یک کتاب چند بار امانت داده میشود. ولی در هر بار امانت، یک کتاب امانت داده میشود و یا بین دو جدول object, book یک رابطه چند به یک وجود دارد یعنی یک کتاب یک موضوع دارد ولی یک موضوع را چند کتاب میتواند داشته باشند. 2-10- میدان (Domain): به مجموعه مقادیر که به هر صفت خاصه دارای دامنه یا مقداری است و در تمام مدت زمان که صفت خاصه وجود دارد نمیتواند مقداری جز، مقداری میدان تعریف شده به آن نسبت داد. مثال: میدان فیلد موضوع در جدول objected است. 2-11- عنوان: یک مجموعه ثابت از صفات خاصه میباشد به گونه ای که هر صفت خاصه متناظر با میدانش باشد. به این معنی که به ازای هر Ai از صفت خاصه Di میدان متناظر با آن صفت باشد مثل جدول Librariens: Librarians (Code, Fname, L name, Charge, No) 2-12- بدنه: شامل مجموعه ای از تاپل‌ها (Tuple) میباشد. اما تاپل، خود مجموعه ای از مقدار‌های Vi است و این Vi مقدار صفت خاصه Ai و از میدان Di گرفته شده است. از دید کاربر در بانک رابطه ای این ساختار داده ای، مجموعه ای از عنوان، بدنه، تاپل‌ها، صفات خاصه و میدان جدول خوانده میشود. تاپل: ردیف نام شهرت سال تولد 1 2 2-13-افرونگی جداول: یک بانک اطلاعاتی مجموعه ای از داده‌های ثبت شده پیرامون موجودیت‌های مربوط و واقع در آن بانک اطلاعاتی است در بانک‌ها در پی این هستیم که داده‌هایی با حداقل افزونگی و تحت کنترل و قابل اشتراک و همزمان بین یک یا چندین کاربر و ... را داشته باشیم. همه این امکانات تنها با یک مدیریت مناسب امکان پذیر میباشد، که این مدیریت‌ها را بخش مدیریت هر بانک اطلاعاتی (DBMS) پاسخگو میباشد. این مدیر در بطن خود سه سطح یا دید دارد که شامل: 1) سطح بیرونی 2) دید درونی 3) دید ادراکی میباشد. هر بانک از یک ساختار داده ای باید بهره جوید. ساختارهایی از قبیل ساختار رابطه ای، سلسله مراتبی، شبکه ای و ... که ما دراین جا از ساختار رابطه ای که یکی از رایج ترین ساختارها میباشد استفاده می کنیم. در این ساختار موجودیت به صورت جدول نمایش داده میشود و رابطه بین جداول نیز خود در قالب یک جدول مطرح میگردد. 2-14- خواص رابطه: رابطه دارای خصوصیاتی نیز میباشد از جمله عدم تکرار تاپل‌ در رابطه، چرا که رابطه طبق تعریف یک مجموعه است و مجموعه‌ها عضو تکراری نمی پذیرند. تاپل‌‌ها هم در رابطه نظم ندارند. صفات خاصه نیز نظم ندارند، خصوصیت دیگر این که مقادیر صفت خاصه تجربه ناپذیرند. به عنوان مثال در جدول بالا صفت خاصه تاریخ تجربه پذیر است چرا که تاریخ میتواند به سال، ماه و روز تجزیه گردد. به طوری که هر یک از آنها میتواند به عنوان یک صفت خاصه قرار گیرد و برای آن میدان تعریف گردد هر رابطه ای که دارای چنین خصوصیاتی باشد یک رابطه نرمال شده (Nor Malized) است. هر رابطه ای که دارای خصوصیات عدم تکرار تاپل‌ در رابطه، عدم نظم تاپل‌‌ها در رابطه، عدم نظم صفات خاصه در رابطه، و عدم تجزیه پذیری صفت خاصه باشد. یک رابطه نرمال شده خواهد بود. در نرمال سازی باید از تکرار داده‌ها یا همان افزونگی جلوگیری به عمل آورد که دراین حالت بانک در بهینه ترین حالت ممکن قرار می گیرد. 2-15-کلید منتخب (Candidate key) : به مجموعه ای از صفات خاصه گویند که دارای دو خصیصه است اول منحصر به فرد بودن یا یکتایی مقدار تاپل‌‌ها در هر لحظه ازحیات رابطه و دیگری حداقل بودن اجزا. 2-16-کلید اصلی (Primary key): کلیدی است از بین کلید‌هایی که توسط طراح، با توجه به اهمیت آن نسبت به سایر کلید‌های کاندید و هم چنین کوتاهتر بودن طول آن از نظر رشته بر حسب بایت، انتخاب میشود. مثال: در جدول Member کلید اصلی، کد عضو می باشد. 2-17-کلید فرعی (Alternate key): هر کلید کاندیدی به غیر از کلید اصلی کلید فرعی خواهد بود مثال: شماره شناسنامه در جدول Member 2-18-کلید خارجی (Foreign key): صفت خاصه که در رابطه ای کلید اصلی باشد و همان صفت با تکرار در رابطه ای دیگر، مرتبط با آن، در حکم کلید خارجی خواهد بود. مثال: کد ناشر در جدول Book یک کلید خارجی است در حالی که در جدول Objectid یک کلید اصلی است. فصل سوم: تحلیل سیستم کتابخانه در این قسمت به تحلیل سیستم کتابخانه می پردازیم: 3-1- اطلاعات اولیه: در نگاه ابتدایی بدون هر گونه پرس و جویی آنچه که نظر ما را به خود جلب کرده است وجود قفسه‌های مجزای کتاب، نشریه و پایان نامه‌ها است، که میتواند به عنوان یک موجودیت مشابه اما مستقل از هم عمل کند، نیازهای اولیه عبارتند از: 1- نگهداری و نمایش اطلاعات کتابهای موجود در کتابخانه 2- نگهداری و نمایش پایان نامه‌های موجود در کتابخانه 3- نگهداری و نمایش نشریه‌های ارسالی و موجود در کتابخانه 4-نگهداری و نمایش افراد عضو شده در کتابخانه 5- وارد کردن مشخصات کتابهای امانت رفته 6- وارد کردن مشخصات پایان نامه‌های امانت رفته 7-وارد کردن مشخصات اعضا امانت برنده کتاب 8- وارد کردن مشخصات اعضا امانت برنده پایان نامه 9- دسترسی به اطلاعات کتابها و پایان نامه‌های امانت رفته 10- رزرو کتابهای امانت رفته 11- جستجو برای یافتن کتابها و پایان نامه‌ها و نشریه‌ها 12- درخواست خرید کتب جدید 3-2- موجودیت‌های اصلی: به سادگی میتوانیم از میان این نیازهای اولیه داده‌هایی را به تفکیک جدا کنیم که از این داده‌ها نیز خواهیم توانست به موجودیت‌های اصلی سیستم پی ببریم. این موجودیت‌ها عبارتند از: 1- موجودیت کتاب. 2- موجودیت پایان نامه 3-موجودیت نشریه 4- موجودیت مشخصات اعضا 5- موجودیت امانت 6- موجودیت رزرو 7- موجودیت خرید کتب در بررسی دقیق تر در هر یک از این موجودیت‌ها به زیر مجموعه ای از صفات خاصه موجود در آنها دست یافتیم. این صفات که بیشتر در بانک از آنها به عنوان فیلد یاد خواهیم کرد شامل موارد زیر میباشد: الف) کتاب: 1) نام کتاب یا عنوان 2) موضوع کتاب 3) ناشر کتاب 4) نوع دریافت کتاب 5) تاریخ ثبت کتاب در کتابخانه 6) محل استفاده کتاب یا قابلیت امانت رفتن ب) نشریه: 1) نام یا عنوان نشریه 2) موضوع نشریه 3) سری انتشار4) مکان استفاده 5) شماره مسلسل 6)تاریخ چاپ 7) تاریخ شروع اشتراک 8) تاریخ پایان اشتراک 9) توضیحات ج) مشخصات اعضا: 1) نام 2) شهرت 3) تاریخ تولید 4) نام پدر 5) شماره شناسنامه 6) شماره شناسایی 7) آدرس منزل 8) آدرس محل کار 9) تلفن منزل 10) تلفن محل کار 11) تلفن ضروری 12) نوع عضویت 13)تاریخ شروع عضویت 14) تاریخ پایان عضویت. د) امانت: 1) کتاب یا پایان نامه امانت رفته 2) عضو امانت برنده 3) تاریخ امانت دادن 4) تاریخ بازگشت از امانت 5) تاریخ تمدید امانت 6) بازگشت ح)رزرو: 1) کتاب یا پایان نامه درخواست رزرو 2) عضو سفارش دهنده رزرو 3) نام 4) موضوع 5) اولویت درخواست 6) رزرو خ) خرید کتب جدید 1) فرد در خواست کننده 2) کتاب 3) تاریخ درخواست فصل چهارم: ایجاد بانک و ارتباط‌ها در این فصل برای ایجاد بانک هر موجودیت را در قالب یک جدول بیان می داریم. این جدول که یکی از خصوصیات ساختاری در بانک‌های رابطه ای میباشند بیشتر خود را به صورت Table در نرم افزار Access نمایان خواهند یافت. 4-1- تحلیل موجودیت کتاب: اولین موجودیتی که مورد تحلیل واقع میشود موجودیت کتاب است که دارای صفات خاصه زیر میباشد و هر یک نیز دارای میدانی است که آن را نیز تعریف خواهیم کرد: صفت میدان صفت خاصه توضیحات کد کتاب Number Code نام/عنوان Text tittle موضوع Text ناشر Text تاریخ ثبت Date Date مکان استفاده Boolean Useplace توضیحات Memo description (جدول 4-1) در جدول بالا صفت خاصه موضوع، در زمان مقدار دهی یا به عبارتی ورود اطلاعات میتواند شامل مقادیر تکراری گردد، به صورتی که شما کتب زیادی را در بخشی از قفسه‌های کتابخانه خواهید یافت که دارای یک موضوع و یا زمینه میباشند. برای جلوگیری از این مسئله اقدام به ایجاد یک بانک کوچک یا عنوان موضوع می کنیم تا از تکرار اطلاعات در زمان درج و بازیابی آسان و حذف سریع اطلاعات بهره جوییم. این باعث خواهد شد تا بانک ما، به صورت زیر تغییر یابد. اما قبل از ایجاد به یکی دیگر از صفات خاصه نیز توجه کنید. صفت خاصه ناشر نیز دارای خصوصیات و توضیحی مشابه صفت خاصه موضوع میباشد. صفت میدان صفت خاصه توضیحات کد کتاب Number نام/عنوان Text کد موضوع number کد ناشر Number تاریخ ثبت Date مکان استفاده Boolean توضیحات Memo (جدول 4-2) صفت میدان صفت خاصه توضیحات کد موضوع Number Objectid موضوع Text Object (جدول 4-3) صفت میدان صفت خاصه توضیحات کد ناشر Number Publisherid ناشر Text Publisher (جدول 4-3) 4-2-تحلیل موجودیت پایان نامه: موجودیت دیگری که مورد تحلیل قرار می دهیم بانک پایان نامه میباشد. در این بانک صفت خاصه موضوع تکرار شده است که با توجه به دلایل آورده شده در بانک کتاب، برای این صفت خاصه نیز از همان بانک کوچک موضوع‌ها استفاده می کنیم. حال در ذیل پایان نامه را نمایش می دهیم: صفت خاصه میدان صفت خاصه توضیحات کد پایان نامه Number Code نام/عنوان Text Title کد موضوع Number Objectid نویسندگان Text Author تاریخ گرد آوری Date Date توضیحات Memo Description 4-3- تحلیل موجودیت نشریه: نشریه موجودیت دیگری است که در سیستم کتابخانه به چشم میخورد، ما با ایجاد یک جدول به عنوان بانک نشریه قادر خواهیم بود تا تمام صفات خاصیه منتسب به نشریه را در آن وارد کنیم و به سادگی اطلاعات را در آن درج، حذف و بروز رسانی کنیم. اما نکته ریز و مهم در این است که مجموعه مجلات همگی دارای یک سری مشخصات تکراری میباشند از جمله: عنوان نشریه، ناشر، سری انتشار، سر دبیر، چاپ خانه، امتیاز، قطع یا اندازه، نشانی و ... البته برخی از این مشخصات مورد نیاز نمی‌باشند که از آن صرف نظر می کنیم و در صورت نیاز همه را در یک فیلد با نوع Memo می توانیم قید کنیم. اما موضوع اصلی این است که یک جدول با عنوان معرفی مجلات داشته باشیم، در حقیقت ما به تعداد مجلاتی که کتابخانه مشترک میباشد تاپل یا رکورد خواهیم داشت و اطلاعات تکراری ما، همراه با هر شماره از مجله در بانک ذخیره نمیگردد، این امر موجب میشود تا مسئله افزونگی در بانک کاهش یابد. در زیر دو جدول به نام‌های معرف مجله و شماره مجله طراحی شده است: صفت میدان صفت خاصه توضیحات کد نشریه Number Code نام/عنوان Text Title سری انتشار Text Sery توضیحات Memo description تاریخ شروع اشتراک Date Date 1 تاریخ پایان اشتراک Date Date 2 صفت میدان صفت خاصه توضیحات کد ثبت Number کد نشریه Number تاریخ انتشار Date شماره مسلسل Text (جدول 4-5) 4-4- تحلیل موجودیت اعضای کتابخانه: تا به حال سه موجودیت کتاب، پایان نامه و نشریه را بررسی کردیم و موجودیت چهارم، موجودیت اعضای کتابخانه است که در این موجودیت، صفات خاصه موجود مشخصات فردی اعضا میباشد که در جدول زیر قابل مشاهده است: صفت میدان صفت خاصه توضیحات کد عضو Number Member code نام Text Frame شهرت Text L name تاریخ تولد Date Birthday نام پدر Text Father شماره شناسنامه Text No 1 آدرس محل کار Memo Officeadd تلفن منزل Text Homtel تلفن محل کار Text Officetel تلفن ضروری Text Emergencytel شماره عضویت Date Date 1 پایان عضویت Date Date 2 نوع عضویت Text دانشجو، هیئت علمی، و ... (جدول 4-6) 4-5-تحلیل موجودیت کارکنان: موجودیت کارکنان کتابخانه، این موجودیت نیز شامل صفات خاصه زیر میباشد: صفت خاصه میدان صفت خاصه توضیحات کد ثبت Number Change code نام Text Frame شهرت Text L name مسئولیت Text Charge شماره پرسنلی Text No (جدول 4-7) 4-6-تحلیل موجودیت امانت کتاب: موجودیت بخش امانات که خود شامل دو بخش امانت کتاب و امانت پایان نامه میباشد. در بخش امانت کتاب با صفات خاصه زیر برخورد خواهیم کرد: صفت خاصه میدان صفت خاصه توضیحات کد عضو Number Member code کد ثبت Number کد ثبت شده برای کتاب کد کتاب دار Number Charge code تاریخ خروج Date Exit date تاریخ بازگشت Date Return date تاریخ تمدید Date Reexit day بازگشت کتاب Boolean returned (جدول 4-8) 4-7- تحلیل موجودیت امانت پایان نامه: در این بخش صفات خاصه زیر قابل مشاهده میباشد: موجودیت امانت پایان نامه صفت خاصه میدان صفت خاصه توضیحات کد عضو Number کد ثبت Number کد ثبت شده برای کتاب کد کتاب دار Number تاریخ خروج Date Exit date تاریخ بازگشت Date Return date تاریخ تمدید Date Reexit day تاریخ بازگشت Date returned (جدول 4-9) 4-8-تحلیل موجودیت رزرو کتاب: موجودیت رزرو کتاب، این موجودیت جهت به نوبت گذاردن افراد در صف انتظار برای دریافت کتاب به امانت رفته میباشد، که شامل صفات خاصه ذیل میباشد: صفت خاصه میدان صفت خاصه توضیحات کد عضو Number Member code کد ثبت Number کد ثبت شده برای کتاب کد موضوع Number Objectid تاریخ Date پایان رزرو Boolean (جدول 4-10) 4-9-تحلیل موجودیت درخواست خرید: موجودیت درخواست خرید کتب جدید و پیشنهادی اعضا کتابخانه که میتواند شامل موارد زیر باشد: صفت خاصه میدان صفت خاصه توضیحات ردیف Number کد عضو Number نام کتاب Text کد موضوع Number تاریخ Date تایید خرید Boolean (جدول 4-11) 4-10- تحلیل موجودیت جریمه: این قسمت‌ها موجودیت جریمه‌ها، درج اطلاعات افراد و تاریخ و مقدار جریمه آنها را شامل میشود که دارای صفات خاصه زیر میباشد: صفت خاصه میدان صفت خاصه توضیحات ردیف Number کد عضو Number Member code مقدار Cerrency تاریخ Date (جدول 4-12) جداولی را که در بالا ملاحظه نمودید، بانک اطلاعاتی ما را تشکیل میدهند. حال با داشتن این جداول در محیط Access اقدام به طراحی و پیاده سازی بانک اطلاعاتی کتابخانه خواهیم کرد. 4-11- طراحی و ایجاد جدول (Table): اولین جدولی که ما در این جا اقدام به طراحی آن می کنیم، جدول اطلاعات کتاب است، برای این کار ابتدا پس از بازگشایی نرم افزار Access پنجره Data base مشاهده میشود. در قسمت بالای این پنجره برگه Table را انتخاب کرده و سپس در سمت راست همین پنجره از بین سه کلید: New,Design,Open کلید New را برای ایجاد جدول جدید فشار می دهیم و در پنجره New Table در سمت List box را آن، گزینه Design view را انتخاب می کنیم تا بتوانیم جدول را به صورت دستی خودمان طراحی کنیم. پس از آماده شدن جدول جدید، مقادیر صفت خاصه موجودیت کتاب را در بخش field name وارد کرده و تعداد میدان هر یک را نیز در Data type آن معین می کنیم و خصوصیات هر یک از فیلد‌ها را هم در بخش پایین محیط طراحی که با عنوان طراحی نام گذاری شده تنظیم می کنیم. پس از این جدول به دو جدول دیگر که مربوط به موجودیت موضوع و ناشر میباشد را طراحی می کنیم چرا که با فیلد‌های بانک اطلاعاتی ما در ارتباط هستند و ورود اطلاعات این فیلد‌ها باید توسط انتخاب از این جداول صورت پذیرد و بقیه هم به همین صورت انجام میشوند. فصل پنجم: طراحی (UI) User Interface طراحی و ساخت فرم‌ها: یک فرم مهمترین شیء است که میتواند به تنهایی نیز اجرا شود. هیچ کنترلی بدون داشتن یک فرم مادر نمیتواند نمایش یابد. به طور معمول فرم‌ها دارای کنترل‌هایی میباشند. در یک تعریف ساده فرم یک پوسته ظاهری با قابلیت کنترل بر روی بانک و کد‌های ما میباشد. 5-1- فرم اولیه: اولین فرمی که در ابتدای نمایش برنامه با آن روبرو می شویم فرمی به نام Splash frm است و بعد فرم main بعد از وارد کردن تاریخ روز نمایش داده میشود که شامل گزینه‌های ورود اطلاعات، گزارش گیری، سرویس دهی، امکانات جانبی، پدید آورندگان میباشد. 5-2-ماژولMain: برای اجرا شدن برنامه ابتدا ماژول main فرا خوانی و اجرا میشود که روال کار به این صورت است که: ابتدا متغیر‌هایی که در برنامه استفاده میشود را در قسمت بالای برنامه به صورت public تعریف می کنیم. تابعی به نام init( ) داریم که عکس العمل‌های فرم مانند زمانی که تاریخ جاری سیستم را از ما می پرسد در این قسمت نوشته میشود که ابتدا بانک اطلاعاتی را باز می کنیم و در مرحله بعد جدول موضوع و ناشر را توسط دستور Open record set باز می کنیم و در آخر تاریخ جاری سیستم را توسط متغیری از نوع رشته که خالی است از User می پرسیم البته این عمل تا زمانی که رشته خالی است انجام میشود. در واقع ماژول main یکی از مهمترین قسمت‌هاست که قبل از load شدن فرم اصلی برنامه اجرا میشود. 5-3-Main frm: این فرم، فرم اصلی برنامه است که از طریق آن ما میتوانیم به قسمت‌هایی مانند جستجو، ورود اطلاعات، و گزارش گیری و سرویس دهی و امکانات جانبی مانند Excel, Word, paint دسترسی داشته باشیم. این فرم یک toolbar دارد که تمامی موارد ذکر شده در این toolbar قرار می گیرد و تنظیمات این دکمه‌ها و یا button‌ها از قبیل حاشیه دور button،اشاره گر ماوس، پهنا و ارتفاع toolbar، حاشیه متن و index, Caption button را از طریق کلیک راست کردن بر روی نوار toolbar و انتخاب Properites انجام می دهیم. البته یک properties دیگر مربوط به main frm وجود دارد که تنظیماتی مانند Caption که در این برنامه Library system است را انجام می دهیم. در قسمت load برنامه mdiform ، فرمی است که فرم‌های دیگر می‌توانند در آن قرار بگیرند و به این فرم، فرم پدر می گویند و به فرم‌هایی که درون آن قرار می گیرند child می گویند. در این قسمت تابع init از ماژول main فرا خوانی میشود و در قسمت unload آن، همه فرم‌ها را می بندد. در قسمت button‌های toolbar با استفاده از select case مشخص می کنیم که کدام یک از button‌ها هنگام کلیک شدن show شوند. ما از سمت چپ یعنی پدید آورندگان شروع می کنیم و آن را در Case 1 در نظر می گیریم مثلاً: Case 1: search frm-Hide Insinfofrm. Hide Report frm.Hide Service frm.Hide Tools frm.Hide Credits frm.show در این قسمت یک خروجی val داریم چون یکی از Case‌ها را انتخاب می کنیم. 5-4-Search frm: از قسمت toolbar دکمه جستجو را انتخاب می کنیم در طراحی این فرم دو فریم داریم که در فریم سمت راست نوع جستجو و در فریم سمت چپ مشخصات مورد جستجو بررسی میشود. انواع جستجو در مورد کتاب، نشریه، پایان نامه، امانت کتاب، امانت پایان نامه، مشخصات اعضا، مقادیر دریافتی میباشند، و با انتخاب هر کدام از اینها که همه از نوع option button میباشد. Text box‌ها و table‌های فریم سمت چپ تغییر می کند. برای کد نویسی هنگام load شدن برنامه این فرم از قسمت بالا سمت چپ صفحه شروع به اجرا شدن دارند چون هر بار فقط یک option button انتخاب میشود این option button یک خروجی به نام index دارند و در ابتدا 9 تا lable (برچسب) text box در نظر می گیریم نوشته‌های داخل text box, lable را پاک می کنیم و یکی یکی به جلو حرکت می کنیم. یک case select index برای این قسمت قرار می دهیم و index هم، شمار هر رکورد جاری میباشد. text box به نام temp را در نظر می گیریم و جداول را در آن می ریزیم. مثلاً اگر مورد اول یعنی کتاب را انتخاب کنیم تغییراتی که در فریم 2 ایجاد میشود به این صورت است: For I= 0 to 5 Text (I). Visible=True Lable (I). Visible=True Next (I) For I=6 to 8 Text (I).Visible=False Lable(I).Visible=False Next(I) و خاصیت Caption هر lable را هم به این صورت می نویسیم: «کد کتاب» lable(0).caption= «عنوان» lable(1).caption= «نویسنده»lable(2).caption= «موضوع»lable(3).caption= «ناشر»lable(4).caption= «تاریخ ثبت»lable(5).caption= در مورد بقیه caption‌ها مثل نشریه و پایان نامه و ... کد نویسی به همین صورت است. هنگامی که دکمه شروع زده شود عمل جستجو توسط فرم دیگری به نام wait frm انجام میشود. wait frm یک progressbar دارد که مقدار min آن (0) و max آن (100) در نظر گرفته میشود و یک دکمه لغو دارد که هنگامی که این دکمه فشرده بشود wait frm فرم، غیر فعال میشود و میتوان در وسط برنامه از عمل جستجو خارج شد، و فرم اصلی برنامه فعال میشود. Progress bar را از طریق کلیک راست کردن روی جعبه ابزار و انتخاب component و انتخاب Microsoft windows common control 6.0 بدست می آوریم. نکته: روال کار این برنامه به این صورت است که مثلاً اگر در مورد کتاب، کد کتاب را وارد کنیم بقیه اطلاعات در فرمی به نام Search result frm و جدولی به نام msflexgrid که دارای سطر و ستون است مشاهده میشود. 5-5- Insinfafrm: در این فرم یک فریم د اریم به نام نوع رکورد جدید، داخل آن یک combo box داریم که از دستور select case در آن استفاده می‌کنیم و در لیست combo box انواع موضوعات کتاب، پایان نامه، نشریه، مشخصات اعضا، و مشخصات کارمندان را قرار می‌دهیم. در این فرم از تکنیک adodc استفاده می‌کنیم و در Case‌ها خاصیت Record source را نام یکی از این جداول قرار میدهیم. همان طور که میدانیم در Ado سه خصوصیت وجود دارد یکی command type که دستورات و پرس و جو در آن قرار می‌گیرد و connectionstring که برای دسترسی به رکورد‌ها است و از Record set برای وصل شدن به بانک اطلاعاتی استفاده میشود، سپس تغییرات انجام شده را توسط Refresh ثبت می‌کنیم. در طراحی فرم از یک Data gird استفاده می‌کنیم که این شی برای دسترسی به رکورد‌های بانک استفاده میشود و caption آن رکورد‌های موجود در بانک است. در این فرم باید خاصیت data source را در DG برابر Adodc قرار دهیم. در این فرم یک button به نام افزودن رکورد جدید داریم که برای کد نویسی از دکمه یک select case استفاده می‌کنیم مثلاً اگر Case.o باشد یعنی کتاب را انتخاب کنیم، فرمی به نام Add book frm باز میشود و فرم اصلی enable آن false میشود و اگر Case 1 باشد، پایان نامه هم به همین صورت اصطلاحاً برای لود شدن برنامه این فرم از قسمت بالا و سمت چپ صفحه شروع میشود و حالا خاصیت Adodc را برای این فرم تنظیم می‌کنیم، هنگامی که در قسمت combo box یک موضوع، مثلاً کتاب را انتخاب کنیم و بخواهیم رکورد‌های جدید به این موضوع اضافه کنیم با زدن این دکمه فرمی مربوط به اضافه کردن رکورد‌های کتاب، به صورت زیر ایجاد میگردد که در طراحی این فرم از چندین Button و combo box و lable, text box استفاده می‌کنیم. برای کد نویسی ابتدا یک متغیر به نام rs اختیار می‌کنیم. برای لود (load)‌شدن برنامه ابتدا جدول جاری یا book را باز می‌کنیم و برای موضوع و ناشر combo قرار می‌دهیم، چون موضوعات و ناشران مختلف وجود دارند برای combo box و جدول موضوع ابتدا لیست موضوع را پاک می‌کنیم و اگر مکان نما وسط سطر بود آن را به خط اول می‌آوریم و تا زمانی که هنوز به پایان جدول موضوع نرسیدیم به لیست موضوعات، مقدار اضافه می‌کنیم و یکی یکی جلو می‌رویم و با حلقه loop تا زمانی که هنوز به آخر نرسیدیم این کار را ادامه میدهیم. برای ناشر هم به همین صورت عمل می‌کنیم. برای button، یک متغیر خالی درنظر می‌گیریم و اگر متنی وارد نشده بو د پیغام میدهد که «موضوع جدید اضافه نشد» ولی اگر متنی وارد کردیم ابتدا متن را به جدول اضافه می‌کنیم و سپس در متغیر رشته ای می‌ریزیم و تغییرات ایجاد شده را ثبت می‌کنیم و در آخر به لیست در combo اضافه می‌کنم. دکمه new publisher هم به همین صورت میباشد. حالا برای کد نویسی به این صورت عمل می‌کنیم که اگر هر کدام از text box‌ها خالی بود پیغام « داده‌ها کافی نیست» را میدهد. در غیر اینصورت جدول کتاب را باز می‌کنیم و این اطلاعات را به آن اضافه می‌کنیم: Addnew Fields ("code") = codetxt.text Fields ("title")=titletxt.text Fields("author")-authortxt.text Fields("objected")=objectlist.listindex+1 Fields("publisherid")=publisherlist.list index+1 Fields("date")=datetxt.text Fields("description")=descripttxt.text Fields("use place")=useplace.value Update حالا برای ثبت کردن این اطلاعات در Ado خاصیت Record Source را برابر با نام جدول قرار می‌دهیم و پیغام زیر چاپ میشود «مشخصات کتاب جدید وارد شد» و برای هماهنگ کردن Dg, Ado خاصیت data source را در Dg برابر Adodc قرار می‌دهیم. فرم‌های اضافه کردن مانند پایان نامه و نشریه و ... هم به همین صورت میباشد. 5-6- Report frm: در طراحی این فرم یک combo box داخل یک فریم داریم به نام، نوع گزارش، و یک جدول به نام msflex Grid داریم. لیست combo box شامل متاخرین کتاب و متاخرین پایان نامه و جریمه میباشد که برای کد نویسی، یک select case برای آن در نظر می‌گیریم و در قسمت Case‌ها اگر مورد اول انتخاب شود گزارش در مورد دیرکرد کتاب را فراخوانی می‌کنیم که تابع آن را در سطر‌های بعد توضیح می‌دهیم. برای "book late" یا تاخیر کتاب باید جدول امانت کتاب را باز کنیم و باید سطر و ستون جدول نتیجه را هم به این صورت تنظیم کنیم: Table.cols=6 Table. Rows=1 «کد عضو» = Table.textArray (0) «کد کتاب»= Table.text Array(1) «کد کتابدار»= Table.text Array(2) «تاریخ خروج»= Table.text Array(3) «تاریخ تمدید»= Table.text Array(4) «میزان تاخیر»= Table.text Array(5) روال کار به این صورت است که اگر تاریخ بازگشت مقدار داشته باشد یعنی این که کتاب برگشت داده شده و باید به فیلد بعدی برویم، اگر تاریخ تمدید مقدار داشته باشد این تاریخ را به عنوان تاریخ خروج در نظر می‌گیریم و کار به تاریخ خروج اصلی نداریم در غیر این صورت یعنی اگر تاریخ تمدید مقدار نداشته باشد تا ریخ خروج را به عنوان تاریخ خروج در نظر می‌گیریم مانند: Do while not rs.eof If rs ("returned"). Value then Goto L1 End if If rs("reexitdate"). Value then D1=rs("reexit date").value L1: rs. Move next اگر تاریخ امروز منهای تاریخی که از بالا به دست آوریم از 14 روز یعنی 2 هفته، بیشتر باشد یک Text box به نام temp که خالی میباشد را در نظر می‌گیریم و کد اعضا و کد کارمند و کد کتاب را در text آن قرار می‌دهیم و تاریخ خروج را هم به صورت رشته در نظر می‌گیریم. مثلاً: If main. Sysdate.d1>14 then Temp.text= " " Texm.text=temp.text+rs("member code").value+vb Tab Texm.text=temp.text+rs("book code").value+vb Tab Texm.text=temp.text+rs("charge code").value+vb Tab Texm.text=temp.text+CStr(rs("exitdate").value)+vb Tab If rs ("reexit date").value then Texm.text=temp.text+CStr(rs("reexitdate").value) End if اگر تاریخ تمدید مقدار داشت آن را هم مقدار میدهیم اگر تاریخ امروز منهای تاریخی که بدست آوردیم یعنی از دو هفته کمتر بود آنگاه: + vb Tab روزTemp.text=temp.text+vr Tab+Cstr(main.sysdate.d1-14)+و در آخر temp text را به جدول اضافه می‌کنیم، موضوع دیر کرد پایان نامه یا thesislate مانند Book late است ولی با این تفاوت که جدول امانت پایان نامه باز میشود. جریمه یا Fine هم مانند قبلی‌هاست ولی جدول fine باز میشود. 5-7-Service frm : شامل: data girid, adodc.combobox, frame و پنج دکمه به نام‌های Cmd1، purchased cmd1 (تایید خرید)، end reservecmd (‌پایان رزرو)، Reexitcmd(تمدید امانت)، returnedcmd (پایان امانت) میباشد. در ابتدا نوع سرویس دهی که شامل امانت کتاب، پایان نامه، رزرو کتاب، رزرو پایان نامه و خرید کتاب است مشخص میشود و سپس فرم مربوطه به وجود می‌آید. در ضمن نمایش کلید‌ها در هر فرم با True و False مشخص میشود به طور مثال درخواست خرید کتاب داریم: ReExitcmd.visible=false Endreservecmd.visible=false Purchased cmd.visible=true Return cmd.visible=fasle برای ثبت تغییرات در datagirid نیز از movefirst و movelast استفاده می‌کنیم. 8-5-نمودار‌ها: نمودار سازمانی -34290024130سیستم کتابخانه ثبت ویرایش خروج جستجو عضو جدید عضو جدید ویرایش کتب موجود جستجو کتاب بر اساس موارد خروج از عملیات 00سیستم کتابخانه ثبت ویرایش خروج جستجو عضو جدید عضو جدید ویرایش کتب موجود جستجو کتاب بر اساس موارد خروج از عملیات -185420405765کتاب‌های موجود در کتابخانه عضویت دانشجو P1 لیست تاریخ دریافت D3 دانشجو مشخصات D1 کتابدار D2 درخواست کتاب P1 تحویل کتاب P1 00کتاب‌های موجود در کتابخانه عضویت دانشجو P1 لیست تاریخ دریافت D3 دانشجو مشخصات D1 کتابدار D2 درخواست کتاب P1 تحویل کتاب P1 DFD-level 1: DFD- level2 95885149860درخواست عضویت P1.1 کتابدار مشخصات فردی D1 کتابدار پذیرش عضویت P1.2 ثبت کد عضویت P1.3 لیست D2 کارت عضویت 00درخواست عضویت P1.1 کتابدار مشخصات فردی D1 کتابدار پذیرش عضویت P1.2 ثبت کد عضویت P1.3 لیست D2 کارت عضویت DFD- level 3 38347655524500352044055245کتب اداری D1 00کتب اداری D1 20650205524500175069555245کتب به امانت داده شده D1 00کتب به امانت داده شده D1 857255524500-22860055245ثبت موجود در کتابخانه D1 00ثبت موجود در کتابخانه D1 43567351263650072517012763500257111512636500 694690221615جستجوی کتاب P2.1 00جستجوی کتاب P2.1 744855120015003928110156210تحویل کتاب P3 00تحویل کتاب P3 2091690239395دریافت کتاب P2.3 00دریافت کتاب P2.3 -342900221615درخواست عضویت P2.1 00درخواست عضویت P2.1 -29273512001500398335512001500215646012001500 317944518923000153924018923000 114300082550025425401651000228600825500 2143125186055لیست کتاب D2 00لیست کتاب D2 -349250186055کارت عضویت 00کارت عضویت 685800186055طبقه بندی P2 00طبقه بندی P2 Logical DFD level-1 -2286008890عضو دانشجو O درخواست عضویت دانشجو O پرکردن فرم عضویت کتابدار O ثبت عضویت کتب موجود D2 کارت عضویت 00عضو دانشجو O درخواست عضویت دانشجو O پرکردن فرم عضویت کتابدار O ثبت عضویت کتب موجود D2 کارت عضویت 427164530480بایگانی اعضاء P3 00بایگانی اعضاء P3 -571500342900عضو دانشجو O درخواست عضویت دانشجو O پرکردن فرم عضویت کتابدار O ثبت عضویت کتب موجود D2 کارت عضویت 00عضو دانشجو O درخواست عضویت دانشجو O پرکردن فرم عضویت کتابدار O ثبت عضویت کتب موجود D2 کارت عضویت فصل ششم: ضمائم فصل ششم: ضمایم: ضمیمه 1: نتیجه گیری وپیشنهادات: 1) نتیجه گیری: سیتسم موجود، یک سیستم مکانیزه کتابخانه میباشد در تهیه این سیستم 2 هدف مورد توجه قرار گرفته است: 1- اولین هدف این سیستم شامل تمامی امکانات یک کتابخانه دستی باشد. 2- دومین هدف تهیه یک user interfact خوب برای راحتی کار کاربران میباشد. در مورد هدف اول، تیم موجود به طور تقریب پاسخگوی نیازهای اصلی یک کتابخانه میباشد. به طور مثال در سیستم موجود این امکان وجود دارد که در صورت دیر کرد، پیغام خطا داده و تعداد روز تاخیری را نشان دهد که در این جا دیگر لازم به محاسبه روز‌ها توسط کتاب دار نیست. در مورد هدف دوم، برای تهیه یک user interface خوب موارد زیادی مطرح میشود از جمله: نوع طراحی فرم‌ها، نوع امکانات و ... طراحی ساده فرم‌ها همراه با دسترسی به تمام امکانات موجود، نکته ای است که باید مد نظر قرار گیرد. همچنین در این سیستم برای جلوگیری از افزونگی و اتلاف حافظه، جود‌های db به صورت مجزا میباشد. در visual basic data base دستوراتی برای search وجود دارد. مثل Find اما دراین جا Search به صورت دستی نوشته شده است که باعث سرعت سیستم شده است. 2)‌پیشنهادات: برای بهبود بخشیدن سیستم موجود، چند پیشنهاد وجود دارد از جمله: 1- دسترسی به چاپگر در زمان گزارش گیری 2- این سیستم یک سیستم single است و با کمی تغیرات در ابتدای برنامه میتواند قسمت شبکه شود 3- گزارش گیری‌های سیستم میتواند قوی تر باشد. 4- سیستم میتواند طوری باشد که امکان دسترسی افراد را محدود کند، البته این کار با گذاشتن Password و یا وارد کردن کد کتابدار و یاشماره دانشجویی ممکن است. ضمیمه 2: مراجع: 1)‌آموزش ویژوال بیسیک (زارع پور) 2) آموزش ویژوال بیسیک (جعفر نژاد قمی) 3) مفاهیم پایگاه داده (روحانی زانکوهی) 4) Visual basic گریگ پری 5) برنامه نویسی پایگاه داده با VB اسمیت اموندس www.ostadonline.comwww.ganjafzar.comwww.amundsen.com/book


دسته‌بندی نشده
قیمت: 100 تومان

سایت ما حاوی حجم عظیمی از مقالات دانشگاهی است . فقط بخشی از آن در این صفحه درج شده شما می توانید از گزینه جستجو متن های دیگری از این موضوع را ببینید 

کلمه کلیدی را وارد کنید :

دسته بندی: دسته‌بندی نشده

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

مطالب مرتبط

دسته‌بندی نشده

-Unlicensed-2 (12851)

دانشگاه آزاد اسلامی واحد محلات موضوع: مخفی سازی داده ها استاد مربوطه: جناب آقای محمدرضا لوافی تهیه و تنظیم: مریم محمدی زمستان 87 تکنیک هایی برای پنهان کردن اطلاعات پنهان کردن اطلاعات شکلی از مختصر ادامه مطلب…

دسته‌بندی نشده

-Unlicensed-2 (12848)

بررسی اثر مخارج بهداشتی بر رشد اقتصادی در این مقاله با معرّفی مفهوم جدید سر مایه بهداشتی واستفاده از الگوی گسترش یافته سولو و داده‌های آماری 33 کشور در حال توسعه ،اثر مخارج بهداشتی بر ادامه مطلب…

دسته‌بندی نشده

-Unlicensed-2 (12850)

تجزیه و تحلیل سیستم داروخانه ارائه شده به : استاد مهندی حسینی ارائه دهندگان محبوبه دهجوریان اعظم آذادمنش فریبا رمضان نژاد شناخت سیستم مقدمه شناخت به مفهوم بیرون نمایی است.هدف از شناخت در تحلیل و ادامه مطلب…

background