توسعه ورزش زنان نوع صفحه : شرح وظایف مرکز توسعه ورزش بانوان · تبیین وتدوین برنامه های کلان توسعه ورزش بانوان. · تبیین چگونگی حضور زنان درعرصه های ورزش پرورشی ، همگانی، قهرمانی وحرفه ای. · برنامه ریزی در زمینه چگونگی اعمال نظارت و جنبه های حمایتی و پشتیبانی درعرصه های ورزش پرورشی ، همگانی ، قهرمانی وحرفه ای باتوجه به اولویتها. · برنامه ریزی درجهت حسن اجرای وظایف نظارتی وحمایتی در اولویت بندی فعالیتهای ورزشی بخش زنان کشور. · برنامه ریزی ونظارت بر چگونگی حفظ ، ارتقاء وحضورفعال زنان درعرصه های بین المللی ورزش. · تدوین برنامه به منظور فراهم نمودن زمینه های لازم جهت تحقق حقوق مدنی دربخش ورزش زنان · تدوین برنامه های نظارتی وحمایتی برای حفظ وارتفاء جایگاه ورزشی زنان. · تدوین آئین نامه های اجرایی ودستورالعمل های مورد نیاز جهت اعمال نظارت و حمایت برتوسعه ورزش زنان دردستگاههای دولتی وغیردولتی ودرابعاد داخلی وبرون مرزی. · کمک به بهینه سازی سیستمهای جمع آوری اطلاعات موردنیاز ورزش زنان. · نظارت برعملکرد وهدایت واحدهای استانی سازمان درانجام فعالیتها وتوسعه ورزش بانوان درسطح استان. · برنامه ریزی به منظوربهره برداری بهینه زنان از تاسیسات ، امکانات وتجهیزات ورزشی کشور. · تدوین برنامه درخصوص چگونگی ونحوه جذب تسهیلات ، بودجه ودیگر منابع مالی برای رشد وتوسعه ورزش زنان ونظارت برحسن اجرای برنامه ها. · فراهم نمودن زمینه های لازم به منظورجلب مشارکت حامیان مالی ، خیرین و سرمایه گذاران داخلی وخارجی درایجاد تاسیسات وامکانات ورزشی دربخش زنان. · نظارت برنحوه تخصیص اعتبارات درمؤلفه های چهارگانه ورزش درعرصه ورزش بانوان · هماهنگی ، نظارت وحمایت از حوزه ورزش بانوان درفدراسیونهای ورزشی. · برنامه ریزی درجهت برگزاری مسابقات سراسری ورزش زنان به مناسبتهای مختلف · فراهم نمودن زمینه های لازم جهت حمایت از رشد وتوسعه ورزش روستاها وعشایرباتأکید برحفظ وفرا ملی کردن ورزشهای بومی و محلی. · برنامه ریزی وایجاد ارتباط وتعامل لازم درجهت استفاده از تجربیات ، دستاوردها ، ظرفیتهای جهانی وبومی کردن آنها به منظورارتقاء ظرفیتهای داخلی ورزش زنان. · تدوین نیازهای آموزشی وهماهنگی بامراکز آموزشی به منظور توسعه منابع انسانی مورد نیاز ورزش زنان باتوجه به سیاستهای کلان سازمان. · تدوین برنامه به منظور نحوه اجرا، نظارت وپشتیبانی در به انجام رساندن اولویتهای پژوهشی. · همکاری با مراکز تحقیقاتی وحمایت از محققین داخلی و خارجی که درحوزه ورزش زنان فعالیت می نمایند. · حمایت از مراکز فرهنگی ورزشی با توجه به مقتضیات ونیازهای ورزش زنان. · تدوین برنامه های فرهنگی – تبلیغی به منظور رشد وتوسعه ورزش زنان. · تدوین برنامه به منظور حمایت و تقویت فعالیتهای فرهنگی وهنری در بخش ورزش زنان از جمله تجهیز کتابخانه ها، موزه ها، مراکز، پایگاههای ورزشی وغیره. مدیرکل دفتر توسعه ورزش بانوان: تا ۵۰‬درصد از اعتبار فدراسیون‌ها به توسعه ورزش بانوان اختصاص یافتتهران ، خبرگزاری جمهوری اسلامی ۱۳/۰۸/۸۷‬ ورزش. بانوان . قهرمانی مدیر کل دفتر توسعه ورزش بانوان سازمان تربیت بدنی و عضو هیات اجرایی کمیته ملی المپیک اعلام کرد: ۳۰‬تا ۵۰‬درصد کل اعتبارات هر فدراسیون به توسعه ورزش بانوان اختصاص یافته است. به گزارش خبرنگار ایرنا از سازمان تربیت بدنی، رباب شهریان افزود: این سرمایه‌گذاری در کنار برنامه ریزی مناسب آینده درخشانی را برای ورزش بانوان ایران در کسب سهمیه‌های بیشتر در بازی‌های آسیایی گوانگ جو و المپیک لندن به دنبال خواهد داشت. وی از حضور بانوان ورزشکار کشورمان در ۶‬رشته بازی‌های همبستگی کشورهای اسلامی خبر داد و یادآور شد: بانوان ورزشکار ما در این مسابقات در رشته های کاراته،تکواندو، شمشیربازی، تیراندازی، شطرنج و دوومیدانی حضور خواهند داشت. وی گفت: به گونه‌ای برنامه ریزی خواهیم کرد که در همه این شش رشته حضور موفقیت آمیز همراه با درخشش داشته باشیم. شهریان بر حضور ۱۵۰‬ورزشکار زن در بازی‌های آسیایی گوانگ جو گفت: بی تردید بانوان کشورمان توانایی بالایی در عرصه‌های مختلف به ویژه در ورزش دارند برهمین اساس اگر در این بخش با سرمایه‌گذاری و برنامه ریزی لازم پیش برویم دستیابی به این هدف امکان پذیر است. وی گفت: به دنبال آن هستیم که این حضور کمی با کسب مدال‌های ارزشمند و رنگارنگ همراه باشد تا شاهد تاثیر ورزش بانوان در ارتقای جایگاه کاروان ورزش ایران در جدول توزیع مدال‌ها باشیم. عضو هیات اجرایی کمیته ملی المپیک با بیان اینکه بانوان هم اکنون در ۴۴‬ رشته ورزشی فعال هستند، گفت: در این میان بانوان ما در ۳۷‬رشته در عرصه های مختلف بین‌المللی حضور دارند. وی با تشریح سیاست سازمان تربیت بدنی در حوزه بانوان گفت: در نظر داریم حضور مان همراه با درخشش و افتخار آفرینی در رویدادهای مهمی نظیر بازی های آسیایی باشد و بر این اساس رشته‌های ورزشی که شانس مدال آوری بیشتری دارند اولویت بندی شده اند. شهریان تصریح کرد: برای آن دسته از رشته‌هایی که شانس کسب مدال ندارند نیز باید برنامه ریزی کرد تا این رشته‌ها خود را به رقیبان مطرح آسیایی برسانند. وی افزود : برای رسیدن به اهداف مدنظر در ورزش بانوان سعی خواهد کرد که در کمیته ملی المپیک با تقویت بحث نظارتی و کنترل فعالیت‌های ورزش بانوان روز به روز ورزش قهرمانی در این بخش رشد و ارتقا یابد. مدیر کل دفتر توسعه ورزش بانوان درباره فعالیت زنان کشورمان در حوزه ورزش همگانی نیز گفت: در همایش‌های ورزش همگانی که در سراسر کشور برگزار می شود بین ۶۰‬تا ۷۰‬درصد شرکت‌کنندگان را بانوان تشکیل می‌دهند. به گفته شهریان ، بی‌تردید با روی آوردن بانوان به ورزش فرهنگ ورزش در خانواده‌ها نهادینه شده و در آینده ثمرات این مشارکت خوب و ارزنده را شاهد خواهیم بود. رییس ورزش بانوان ایران : نیاز به فرصت داریم باید به زنان فرصت داده شود تا توانمندی خود را در ورزش به اثبات رسانند 1387/09/13 10:00 در دوران باستان، زنان حتی به عنوان تماشاچی هم اجازه حضور در محل برگزاری رقابت‌ های ورزشی را نداشتند و در نخستین دوره بازی‌ های المپیک که به همت"بارون پی یر دو کوبرتن" آغاز شد ، زنان بازهم اجازه حضور در این رقابت‌ها را نیافتند. به گزارش سرویس ورزشی خبرگزاری زنان ایران "ایونا" ، این درحالی است که در پی گذر زمان شرایط به گونه ای شد که امروز در رویداد بزرگی چون المپیک، تقریبا نزدیک به نیمی از ورزشکاران حاضر در بسیاری از رشته ها را زنان تشکیل می‌دهند که این امر نشان دهنده پتانسیل بالای آنان است و امیدی که کشورها در کسب مدال به زنان ورزشکار خود دارند. در بازی های المپیک 2008 پکن چهار هزار و 746 زن ورزشکار از کشورهای مختلف حضور داشتند که این تعداد 45% از کل ورزشکاران حاضر در این میدان بزرگ ورزشی بود و زنان ورزشکار در المپیک پکن موفق شدند 19 رکورد از میان 41 رکورد جابجا شده را به خود اختصاص دهند. اگر چه آثار مثبت حضور زنان درعرصه های مختلف ورزشی به اثبات رسیده است اما هنوز آنچنان که باید در برخی از کشورها حضور این قشر در عرصه های مختلف ورزش چندان جدی گرفته نمی شود. زمانی که "خوان آنتونیو سامارانش" رییس کمیته اجرایی المپیک از کشورها خواسته بود تا سال 2005 ، حداقل ‎20درصد از اعضای کمیسیون‌های تصمیم گیرنده در عرصه ملی و بین‌المللی خود را از میان زنان انتخاب کنند و این خواسته با گذشت سه سال از تاریخ اعلام شده همچنان در بسیاری از کشورهای جهان به اجرا در نیامده، خود بیانگر دیدگاه های متنوع در مورد عملکرد زنان در عرصه ورزش است. برای قرار گرفتن در جریان امور ورزش بانوان در کشورمان با "رباب شهریان" مدیرکل دفتر توسعه ورزش بانوان سازمان تربیت بدنی و رییس کمیسیون بانوان کمیته ملی المپیک که به گفته خودش 23 سال از عمرش را در عرصه ورزش سپری کرده است و هم اکنون همه امور ورزشی بانوان در داخل و خارج از کشور در نهایت به وی منتهی می شود، گفت و گویی صورت گرفته است. ** ورزش شغل من نیست، دغدغه فکری من است "شهریان" در ابتدای گفت وگوی خود با خبرنگار ما گفت :‌ ورزش شغل من نیست بلکه دغدغه فکری من است چرا که به عقیده من وقتی شغل انسان دغدغه وی باشد موفق ترخواهد بود و انگیزه و انرژی بیشتری پیدا می کند. وی در مورد نحوه انتخاب خود به عنوان تنها زن عضو هیات اجرایی 11 نفره کمیته ملی المپیک و در پاسخ به این پرسش که آیا به دلیل تذکر "رضا قراخانلو" رییس برگزاری انتخابات (که در حین انتخابات به رای دهندگان گفته بود حتما یک زن باید انتخاب شود) موفق به حضور درجمع اعضای هیات اجرایی المپیک شده است، پاسخ داد :‌ ‌اگر بخواهیم بگوییم که ملاک انتخابم رای جامعه زنان ورزشی کشور بوده است ، باید گفت این امر غیر ممکن است چرا که از میان 68 عضو مجمع کمیته ملی المپیک تنها شش تا هفت نفر را زنان تشکیل می دهند. شهریان افزود:‌ با رای بیش از 50 نفر از اعضای مجمع کمیته ملی المپیک انتخاب شدم که کسب این تعداد رای، خود گواهی براین گفته است که با رای اکثریت جامعه ورزش کشور برگزیده شده ام. رییس کمیسیون بانوان کمیته ملی المپیک تصریح کرد :‌ در انتخابات به جز وی چند بانوی فعال ورزشی دیگر نیز نامزد شده بودند که از میان آنان بیشترین رای به وی داده شد. *** باید به زنان فرصت داده شود تا توانمندی خود را در ورزش به اثبات رسانند شهریان در پرسش به سوالی در این باره که به نظر می رسد مدیریت زنان در ورزش چندان جدی گرفته نمی شود؟ گفت:‌ از ابتدای انقلاب تا پیش از دولت نهم فرآیندی در ورزش حاکم بود که زنان را از مردان جدا می کرد. وی تصریح کرد‌ : مدیریت زنانه در عرصه ورزش تا پیش از دولت نهم به نحوی بود که برای آنان ظرفی جدا از مردان در نظر گرفته بودند و ورزش زنان بصورت انجمنی اداره می شد بطوری- که کمتر از 9 درصد از بودجه کل ورزش کشور، به زنان اختصاص می یافت. به گفته شهریان ، زمانی که ورزش زنان در حد یک انجمن اداره می شد و از مردان مستقل بود، بانوان جایگاه حقوقی ثابتی در داخل و خارج کشور نداشتند به طوری که حتی در خارج از کشور نیز چندان با وظایف ، عملکرد و فعالیت انجمن آشنا نبودند. به گزارش ایونا ، وی در عین حال تاکید کرد : من با مدیریت زنانه خاص مخالفم چرا که معتقدم زنان باید در عرصه ورزش پا به پای مردان حرکت کنند و حق خود را از ورزش در همه ابعاد بگیرند. مدیرکل دفتر توسعه ورزش بانوان سازمان تربیت بدنی خاطر نشان کرد :‌ در دولت نهم خوشبختانه این نگاه برچیده شد و زنان در همه ابعاد ورزش همگانی ، قهرمانی و مدیریتی با مردان سهیم شدند و در واقع یک فضای متمرکز و یکسان برای رشد توانمندی های زنان در برابر مردان ایجاد شد. وی گفت : نباید فراموش کنیم که دارای یک نظام ارزشی هستیم و برهمین اساس ورزش زنان در اجرا از مردان بطور کامل جدا است اما در سیاست گذاری ها و برنامه ریزی ها رییس فدراسیون، متولی توسعه ورزش بانوان و آقایان و مدیرکل تربیت بدنی استان ، متولی توسعه ورزش بین مردان و زنان استان است. شهریان با بیان اینکه به طور قطع باید به زنان در فرآیند جدید فرصت داده شود تا قابلیت های خود را در عرصه‌های مختلف به اثبات رسانند، گفت:‌ به یقین زنان به دلیل جدایی طولانی مدت از مردان، عقب ماندگی هایی در برخی از رشته ها دارند اما باید به آنان این فرصت داده شود تا این عقب ماندگی را جبران کنند. به گفته وی،‌ هم اکنون این فرصت در ورزش کشور ایجاد شده است و حضور دو رییس فدراسیون زن و 44 رییس هیات ورزشی زن در سراسر کشور بیانگر رشد زنان در دوران اخیر است واین در حالی است که تا پیش از دولت نهم هیچ رییس فدراسیون یا هیات زنی در کشور وجود نداشت. شهریان به سه سهمیه بانوان در سه رشته ورزشی در المپیک پکن اشاره کرد و گفت : از اوایل انقلاب تا پیش از دولت نهم ، بانوان ما نتواسنته بودند حتی یک سهمیه المپیک را کسب کنند و با استفاده از کارت های افتخاری در رقابت های بین المللی همچون المپیک حاضر می شدند. وی تصریح کرد:‌ البته آمار جدید، ایده آل نیست اما مقدمه ای است که می توان براساس آن برنامه ریزی های بیشتری به منظور توسعه ورزش بانوان انجام داد. *** اگر می خواهیم زنان موفق باشند باید ساز و کار آن را فراهم کنیم شهریان در ادامه به فضای ورزشی کشور اشاره کرد و تاکید کرد که فضای فعلی ورزش کشور متفاوت با گذشته است بطوری که مسوولان ورزش کشور، امروز به این اتفاق نظر رسیده اند که اگر می خواهند ورزش بانوان در همه رشته ها توسعه یابد باید ساز و کار این امر برای آنان فراهم شود. *** حداقل بهره برداری بانوان از فضاهای ورزشی 30 درصد است شهریان در پاسخ به این پرسش که آیا سرانه ورزشی بانوان در کشور مشخص است، اظهار داشت: سرانه ورزشی برای یک فرد محاسبه می شود که براساس آخرین آمارهای موجود سازمان تربیت بدنی به 40 سانتی متر برای هر نفر رسیده است. به گزارش ایونا ، وی تصریح کرد‌: به عقیده ما سرانه ورزشی باید بدون توجه به جنسیت افراد برای هر انسان محاسبه و در اختیارش قرار بگیرد. مدیرکل دفتر توسعه ورزش بانوان در ادامه گفت:‌ به دلیل تنوع فرهنگی در کشور، میزان استفاده زنان هر استان با دیگر استان ها از فضا های ورزشی، متفاوت است امابراساس سیاست های سازمان تربیت بدنی، فدراسیون های ورزشی موظفند حداقل 30 درصد بهره برداری از فضاهای ورزشی خود را به بانوان اختصاص دهند. شهریان گفت: البته در برخی از رشته ها مانند ووشو، کاراته و تیر و کمان حداقل بهره برداری بانوان از فضاهای ورزشی 50 درصد است. *** بیش از 60 درصد از شرکت کنندگان در همایش های پیاده روی، زنان هستند شهریان در ادامه به یکی از وظایف سازمان تربیت بدنی یعنی همگانی کردن ورزش در بین اقشار مختلف جامعه اشاره کرد و گفت: معتقدم که اگر زنان یک جامعه ورزش نکنند جامعه ورزشی نمی شود چرا که زنان محور خانواده هستند و همسر و فرزندان از وی الگو می گیرند. وی به برگزاری همایش های پیاده روی خانوادگی در سراسر کشور اشاره کرد و گفت: براساس آمار بدست آمده 60 تا 70 درصد از شرکت کنندگان در این همایش ها را بانوان تشکیل می دهند. *** بانوان در 44 رشته ورزشی فعالیت می کنند مدیرکل دفتر توسعه ورزش بانوان سازمان تربیت بدنی به لزوم حضور بانوان در عرصه ورزش قهرمانی نیز اشاره کرد و گفت:‌ هم اکنون بانوان در 44 رشته ورزشی فعالیت می‌کنند و تنها در چند رشته ورزشی در رقابت های بین المللی همچون شنا ، ژیمناستیک، نجات غریق و آمادگی جسمانی - آن هم به دلیل نوع پوشش - نمی توانند حاضر شوند. وی با بیان اینکه بانوان ایران در 17 رشته مجوز حضور در رقابت های بین المللی را کسب کرده اند ، اظهار داشت: در برخی از رشته ها که بانوان کشورمان مدت زمان اندکی است که در آنها فعال شده اند، تنها در مسابقات دوستانه و منطقه ای شرکت می کنیم. شهریان اظهار داشت: حضور بانوان محجبه ایرانی در رقابت های بین المللی و افتخار آفرینی آنان به عنوان نفرات برتر، به رغم افتخار آفرینی برای کشورمان، به الگوی شایسته ای برای معرفی زن مسلمان به جهانیان تبدیل شده و بیانگر آن است که بانوان مسلمان در عین حفظ حجاب، توانمند و قدرتمند هستند. *** باید شرایط برای حضور زنان محجبه در رقابت های بین المللی فراهم شود شهریان در ادامه به روح ورزش و المپیک اشاره کرد و گفت: روح المپیک گویای آن است که انسان ها باید جدا از تبعیضات قومی ، فرهنگی و مذهبی در کنار یکدیگر به رقابت بپردازند. وی با تاکید بر اینکه دنیا باید به اعتقادات زنان مسلمان جهان که میلیاردها نفر از مردم جهان را تشکیل می دهند احترام بگذارد، گفت: فدراسیون های بین المللی باید شرایطی را ایجاد کنند که زنان محجبه بتوانند بدون هر گونه تبعیضی در مسابقات بین المللی شرکت کنند. **** چهارمی در گوانجو درصورت حضور موثر بانوان، امکانپذیر است شهریان در ادامه به برنامه های سازمان تربیت بدنی برای حضور مقتدرانه در رقابت های منطقه ای ، آسیایی و بین المللی اشاره کرد و گفت: براساس برنامه تدوین شده، 150 زن را باید برای شرکت در بازی های گوانجو چین آماده کنیم. به گزارش ایونا ، وی افزود : باید حضور بانوان از نظر کیفی و کمی مورد توجه قرار گیرد تا به هدف اصلی یعنی کسب مقام چهارمی در مسابقات گوانجو چین، دست یابیم. *** زنان باید ورزش را در اولویت برنامه های خود قرار دهند شهریان در ادامه از زنان جامعه خواست تا ورزش را در اولویت برنامه های روزانه خود قرار دهند. وی گفت: متاسفانه در بین زنان ایرانی از خود گذشتی در کانون خانواده به حدی رسیده است که مادران اگر فرصتی ایجاد شود، به خود فکر می کنند در حالی که اگر می خواهند در هر عرصه ای موفق باشند باید از سلامت جسمی و روانی بالایی برخوردار باشند مجمع کمیته ملی المپیک به توسعه ورزش بانوان رای داد مدیر کل دفتر توسعه ورزش بانوان گفت: خوشبختانه اعضای مجمع کمیته ملی المپیک با آرای خود نشان دادند که نگاه ویژه‌ای به رشد و اعتلای ورزش بانوان دارند. رباب شهریان درباره انتخابات کمیته ملی المپیک در گفت وگو با سایت خبری سازمان تربیت بدنی اظهار داشت: با توجه به ویژگی های خاص و توانایی افراد منتخب مجمع کمیته ملی المپیک رسیدن به اهداف کلان ورزش کشور دور از دسترس نخواهد بود. زیرا از طرفی مهندس علی آبادی در سازمان توانایی های خود را به اثبات رسانده و بهرام افشارزاده نیز با توجه به تجارب ارزنده مدیریتی خود و اعتبار بین المللی و همچنین سوابق اجرای نواب رییس و اعضای هیات اجرایی، همه چیز برای رشد و اعتلای ورزش کشور فراهم است. وی با اشاره به انتخاب خود به عنوان یکی از اعضای هیات اجرایی کمیته ملی المپیک ، تصریح کرد: این انتخاب را رای اعضای مجمع به توسعه ورزش بانوان کشور می‌دانم و امیدوارم به عنوان نماینده ورزش بانوان بتوانم در هیات اجرایی کمیته ملی المپیک در راستای توسعه ورزش کشور و بویژه ورزش بانوان مثمر ثمر باشم. عضو هیات اجرایی کمیته ملی المپیک با تاکید بر نقش مهم این کمیته در بعد ورزش قهرمانی تصریح کرد: کمیته ملی المپیک می‌تواند با برنامه ریزی و نگاه کارشناسی به ورزش قهرمانی، سرعت رسیدن به اهداف کلان ورزش را دو چندان کند .به عنوان مثال برای رسیدن به جایگاه چهارمی در بازیهای آسیایی گوانگ جو ، کمیته ملی المپیک می تواند نقش بسیار مهمی را ایفا کند تا این هدف مهم محقق شود. رباب شهریان از جمله مهمترین رویدادهای مهم پیش روی ورزش قهرمانی را بازی‌های همبستگی کشورهای اسلامی دانست و افزود: اینکه جمهوری اسلامی ایران در کنار میزبانی مطلوب این مسابقات بتواند جایگاه شایسته‌ای در مسابقات داشته باشد نیز از جمله مواردی است که در دستور کار مدیریت جدید این کمیته قرار دارد و قرار است در جلسه آتی هیات اجرایی درخصوص این رویداد مهم بحث و تبادل نظر شود. مدیرکل دفتر توسعه ورزش بانوان از حضور بانوان ورزشکار کشورمان در ۶ رشته بازی‌های همبستگی کشورهای اسلامی خبر داد و یادآور شد: بانوان ورزشکار ما در این مسابقات در رشته‌های کاراته،تکواندو، شمشیربازی،تیراندازی،شطرنج و دوومیدانی حضور خواهند یافت و قصد داریم با توجه به توانایی‌های موجود به گونه‌ای برنامه ریزی کنیم که در همه این ۶ رشته حضور موفقیت آمیز و همراه با درخشش داشته باشند. رباب شهریان درخصوص هدف گذاری ویژه ورزش بانوان مبنی بر حضور 150 ورزشکار زن در بازی‌های آسیایی گوانگ جو گفت: بی تردید بانوان کشورمان توانایی بالایی در عرصه‌های مختلف بویژه در ورزش دارند .چنانچه در این بخش با سرمایه‌گذاری و برنامه ریزی لازم پیش برویم دستیابی به این هدف امکان پذیر است. ما به دنبال این هستیم که این حضور کمی با کسب مدال های ارزشمند و رنگارنگ همراه باشد تا شاهد تاثیر ورزش بانوان در ارتقای جایگاه کاروان ورزش ایران در جدول توزیع مدال‌ها باشیم. عضو هیات اجرایی کمیته ملی المپیک با بیان اینکه بانوان هم اکنون در 44 رشته ورزشی فعال هستند، گفت: در این میان بانوان ما در 37 رشته در عرصه‌های مختلف بین المللی حضور دارند. سیاست ما این است که این حضور همراه با درخشش و افتخار آفرینی در رویدادهای مهمی نظیر بازی‌های آسیایی باشد و بر این اساس برای برخی رشته‌ها که شانس مدال آوری بیشتری دارند اولویت بندی کرده ایم که در بازهای آسیایی گوانگ جو بتوانند درخشش لازم را داشته باشند و آن دسته از رشته‌هایی که شانس کسب مدال ندارند باید با برنامه ریزی لازم صورت گرفته بتوانند خود را به رقیبان مطرح آسیایی برسانند. برای نیل به این اهداف سعی خواهیم کرد که در کمیته ملی المپیک با تقویت بحث نظارتی و کنترل فعالیت های ورزش بانوان روز به روز شاهد رشد و اعتلای ورزش قهرمانی در این بخش باشیم. رباب شهریان با بیان اینکه نخستین ابزار لازم برای رشد و توسعه ورزش وجود زیر ساخت های لازم است، ادامه داد: بی شک برای رشد ورزش در هر دو بخش قهرمانی و همگانی وجود زیر ساخت‌های لازم و کافی ، امری اجتناب ناپذیر است چرا که همواره بررسی نقاط ضعف و قوت رشته‌های مختلف این نکته را به اثبات رسانده است. خوشبختانه با سیاست مهندس علی آبادی مبنی بر افزایش فضاهای ورزشی در دو سال اخیر شاهد رشد چشمگیر فضاهای ورزشی بویژه فضاهای اختصاصی برای بانوان هستیم .امری که باعث شده است بانوان عزیز ما با فراغ بال و با احساس امنیت کامل به ورزش بپردازند تا در آینده شاهد کشف و پرورش بیشتر استعدادهای درخشان ورزش بانوان باشیم . مدیر کل دفتر توسعه ورزش بانوان تعامل فدراسیون‌های مختلف با حوزه ورزش بانوان را خوب توصیف کرد و اظهار داشت: خوشبختانه امروز شاهد این نکته هستیم که در تمامی فدراسیون ها نگاه ویژه‌ای به توسعه ورزش بانوان وجود دارد و چنانچه در فدراسیونی این نکته کمتر به چشم می خورد ناشی از سیاست های اعمال شده گذشته بوده که اختلاف کیفی زیادی بین ورزش آقایان و بانوان در یک رشته مشخص را به دنبال داشته است، اما امروز خوشبختانه با حضور موثر و مفید نواب رییس بانوان در همه فدراسیون‌ها و وجود تشکیلات اجرایی مستقل برای بانوان شاهد رشد چشمگیر ورزش بانوان هستیم. مصداق بارز این نکته کسب سه سهمیه ورودی المپیک پکن بود که برای نخستین بار بانوان ما موفق به کسب این افتخار بزرگ شدند. رباب شهریان درباره میزان اعتبار تخصیص یافته به ورزش بانوان در فدراسیون‌ها گفت: خوشبختانه در اکثر فدراسیون‌ها بین 30 تا 50 درصد کل اعتبارات هر فدراسیون به توسعه ورزش بانوان اختصاص یافته است .این سرمایه گذاری در کنار برنامه ریزی مناسب آینده درخشانی را برای ورزش بانوان ایران در بازی‌های آسیایی گوانگ جو و در المپیک لندن- کسب سهمیه های بیشتر- به دنبال خواهد داشت. مدیر کل دفتر توسعه ورزش بانوان درباره فعالیت زنان کشورمان در حوزه ورزش همگانی یادآور شد: خوشبختانه در این بخش نیز شاهد افزایش مشارکت بانوان هستیم. به طور مثال در همایش های ورزش همگانی که در سراسر کشور برگزار می شود بین 60 تا 70 درصد شرکت کنندگان را بانوان تشکیل می دهند. بی تردید با روی آوردن بانوان به ورزش فرهنگ ورزش در خانواده ها نهادینه شده و در آینده ثمرات این مشارکت خوب و ارزنده را شاهد خواهیم بود. لازمه توسعه ورزش بانوان تعریف امکانات ورزشی جدید است خبرگزاری فارس: نایب رئیس شورای شهر تبریز گفت: لازمه توسعه ورزش بانوان استان تعریف امکانات ورزشی جدید و متناسب با فرهنگ ایرانی است. به گزارش خبرگزاری فارس به نقل از روابط عمومی تربیت بدنی آذربایجان شرقی، جواد ششگلانی افزود: برای توسعه ورزش بانوان باید علاوه بر امکانات ورزشی، زمینه‌های فرهنگی آن نیز تعریف شود. وی اظهار داشت: مشکلات فرهنگی و نبود امکانات از عوامل اصلی راکد ماندن ورزش بانوان در استان بوده و توسعه ورزشی بانوان خصوصاً در فوتبال و فوتسال فعلاً مسکوت است. ششگلانی گفت: در رشته فوتبال به دلیل نبود امکانات و فضای سرپوشیده و در فوتسال به دلیل عدم حمایت مالی، فعالیت چشمگیری صورت نمی‌گیرد. وی گفت: باشگاه‌ها نیز از سرمایه‌گذاری در بخش بانوان واهمه دارند و تمایلی به فعالیت فوتبال و فوتسال بانوان در باشگاه‌ها وجود ندارد. ششگلانی افزود: توجه اداره کل تربیت بدنی به ورزش بانوان و مسایل و مشکلات آنان، راه‌های توسعه ورزش این قشر از جامعه را بازتر خواهد کرد. نایب رئیس شورای اسلامی شهر تبریز همچنین با اشاره به مشکلات مالی هیئت‌های ورزشی استان افزود: براساس طرحی که به زودی در شورای شهر به تصویب خواهد رسید، حمایت از هیئت‌های ورزشی قانونمند می‌شود. ششگلانی گفت: با تصویب طرح حمایت از هیئت‌های ورزشی تمام رشته‌های ورزشی از کمک‌های مالی شورای شهر برخوردار خواهند شد. طراحی لباس ورزشی بانوان مسلمان در المپیک کارشناس مسوول دفتر توسعه ورزش بانوان سازمان تربیت بدنی، از طراحی لباس بانوان ورزشکار کشور برای شرکت در بازیهای المپیک پکن و بازیهای اسیایی داخل سالن ماکائو خبر داد. به گزارش ایرنا، " حلیمه پامیران " روز سه‌شنبه در حاشیه نشست با مسوولان و نایب رییسان هیاتهای ورزشی چهارمحال وبختیاری به ایرنا گفت : این نوع لباسهای ورزشی متناسب با شئونات اسلامی بانوان برای شرکت در مسابقات بین‌المللی با همکاری کمیته ملی المپیک طراحی و تولید خواهد شد. به گفته وی، در بازیهای آسیایی داخل سالن ماکائو ۵تیم ورزشی بانوان جمهوری اسلامی ایران شرکت می‌کنند و برای این رشته‌ها لباس ویژه بانوان ورزشکار طراحی می‌شود. وی گفت: تیم فوتبال بانوان ایران نیز در هفته‌جاری با لباسهای طراحی شده در مسابقات بین‌المللی هند حضور یافته است. کارشناس مسوول دفتر توسعه ورزش بانوان سازمان‌تربیت بدنی ایران،از پیگیری راه‌اندازی مجدد معاونت ورزش بانوان خبر داد وگفت : اساسنامه سازمان تربیت بدنی به امضای هیات دولت رسیده و این اساسنامه در حال بازنگری است و در صورت تصویب این بازنگری، ورزش بانوان به همان معاونت ورزشی بازخواهد گشت. به گفته وی، در این معاونت اختیار تام برای ورزش بانوان به معاونت ورزش بانوان داده خواهد شد. پامیران اظهار داشت:در حاضر ورزشکاران زن ایران در تیراندازی، قایقرانی، تکواندو و برخی رشته‌های دیگر در سطح بین‌الملل صاحب مدال شده‌اند. به گفته وی، هم‌اکنون ورزش بانوان در ۴۴فدراسیون ورزشی در کشور دارای نایب رییس بانوان هستند. حجاب یک اصل پذیرفته شده در ورزش بانوان ایران است جام جم آنلاین: تاکید ویژه رئیس‌جمهوری برای تامین سالن‌ها و تجهیزات مورد نیاز بانوان و سرمایه‌گذاری صورت گرفته از سوی سازمان، بیانگر کارهای زیربنایی در جهت دگرگونی وضع موجود و رشد و توسعه ورزش در بین بخش اعظمی از جامعه است که ورزش را در میان خانواده‌ها نهادینه می‌کنند. اما آنچه مسلم است، ورزش بانوان در ابتدای راه خویش قرار دارد و باید دوچندان به این مقوله توجه کرد تا بانوان ورزشکار نیز بنا بر استعدادهای خویش، همپا با مردان سهم و جایگاهی قابل توجه از حضور ورزش ایران را در بازی‌های آسیایی و جهانی به خود اختصاص دهند. راهبرد حضور 150 نفره ورزش بانوان ایران در بازی‌های آسیایی 2010 گوانگجو چین در شرایطی از سوی سازمان و در جهت نیل به عنوان چهارمی این بازی‌ها عنوان شده که رباب شهریان، نفر اول ورزش بانوان کشور تاکید دارد تیم‌ها و نفراتی به گوانگجو اعزام خواهند شد که زمینه مدال‌آوری داشته باشند. هر چند او وقتی با این سوال مواجه می‌شود که تلقی شما از مدال‌آوری بانوان از این بازی‌ها چیست؟ پاسخ می‌دهد که بهتر از قطر 2006 مدال خواهیم گرفت. اما وقتی به یاد می‌آ‌وریم که در قطر سهم بانوان ایران تنها 2 مدال برنز انفرادی در تکواندو و یک برنز مشترک در شطرنج بوده است. با خود می‌اندیشیم که ورزش بانوان ایران چگونه می‌خواهد برای خود معادله حضور در بازی‌های آسیایی چین را تعریف کند. چنین به نظر می‌رسد که با سیاست سازمان تربیت بدنی رویکرد تازه‌ای در ورزش بانوان مورد توجه قرار گرفته است، رویکردی که به مدال‌آوری بانوان ما در عرصه رقابت‌های برون‌مرزی بایستی ختم شود. تلقی شما به عنوان مسوول ورزش بانوان در این زمینه چیست؟ بله، کاملا موافقم. در این خصوص فدراسیون‌ها نیز تکاپوی تازه‌ای را مورد توجه قرار داده‌اند. بویژه با حضور نواب رئیس بانوان در رشته‌های مختلف که باعث شده حرکتی هدفمند و حساب شده در زمینه رشد و توسعه ورزش بانوان مورد توجه قرار گیرد. تخصیص 30 تا 50 درصد بودجه فدراسیون‌ها به بانوان زمینه تحقق اهداف بزرگ‌تر را در ورزش بانوان فراهم کرده است. یکی از بزرگ‌ترین اهداف سازمان همان‌طور که شما اشاره کردید، مدال‌آوری ورزش بانوان است و این مقوله می‌طلبد که ما از هم‌اکنون برنامه‌های خود را عملی کنیم. البته سازمان با برگزاری المپیاد ایرانیان برای کشف استعدادهای جوان، بخصوص در رده بانوان کوشیده است که ثمرات آن را طی 2 دوره برگزار شده شاهد بوده‌ایم. پتانسیل ورزش بانوان به‌گونه‌ای است که حتی در بعضی استان‌ها بانوان در زمینه مدال‌آوری، جلوتر از مردان در المپیاد ایرانیان عمل کردند تا به ثبت آقایان مدال‌های بیشتری را به خود اختصاص دهند. مطمئنا وجود همین استعداد‌ها باعث شده است امروز مهندس علی‌آبادی با اطمینان کامل از مدال‌آوری بانوان به حضور کاروان 150 نفره بانوان ایران در بازی‌های آسیایی 2010 بیندیشد؛ حضوری با کمیت زیاد با فهرستی با کیفیت مدال‌آوری که امید است زمینه‌ای باشد برای صعود کاروان ورزش ایران به رتبه چهارم این بازی‌ها. حــالا شـمــا چـه راهـبـردی را مـورد تـوجـه قرارداده‌اید تا پاسخگوی انتظارها در گوانگجو چین باشید؟ منظورم این است که آیا امکانات ویژه‌ای را تدارک دیده‌اید؟ کـادر جـدیـد کـمـیـتـه مـلـی الـمـپـیک کشورمان که بنده هم عضو آن هستم، از فدراسیون‌های ورزشی خواسته است برنامه‌های خویش را در زمینه رشد و ارتقای ورزش بانوان که در نهایت به مدال‌آوری منجر شود، ارائه کنند. بدیهی اســت مـا طـبـق ایـن بـرنـامـه‌هـا و نـیـاز سنجی‌های صورت گرفته از امکانات و اردوهــــایــــی کــــه مــــورد نــیـــاز اســـت، مساعدت‌های لازم را به عمل خواهیم آورد. پـیـش‌بـیـنـی‌ شما درخصوص عملکرد تیم‌های بانوان در بازی‌های آسیایی چیست؟ طـبــق اولــویــت‌بـنــدی ســازمــان تـربـیـت بـدنـی درخصوص تیم‌های اعزامی، قرار بر این است که فقط تیم‌هایی که شانس مدال‌آوری بهتری دارند، راهی بازی‌های آسیایی شوند، چرا که ما معتقدیم؛ میادین بزرگ و رسمی مانند بازی‌های آسیایی جای کسب تجربه نیست. تیم‌ها باید مجوز ورودی این بازی‌ها را از سازمان تربیت‌بدنی دریافت کنند. با احتساب این شرایط، من قول می‌دهم بانوان ما بهتر از مسابقات دوحه مدال‌آوری می‌کنند. به نظر می‌رسد مهم‌ترین نقش را در کسب نتایج مربیان داشته باشند. در حال حاضر مربیان ملی ما در چه سطحی هستند؟‌ آیا نیاز به حضور مربی خارجی هست؟ یکی از بحث‌هایی که همیشه در ورزش حرفه‌ای بوده، بحث مربیگری است. طبق برنامه‌ریزی سازمان و با توجه به نیاز فدراسیون‌‌ها ما با خدمت گرفتن مربیان خارجی و برگزاری کلاس‌های ارتقاء‌ برای مربیان ملی کشورمان سعی می‌کنیم این نیاز هم مرتفع شود. کبدی به عنوان تنها ورزش تیمی بانوان که برای اولین بار در تاریخ ورزش کشورمان می‌تواند به بازی‌های آسیایی اعزام شود، یکی از شانس‌های مدال‌آور برای کاروان ورزشی کشورمان است. چقدر به این امر معتقدید؟ با توجه به 2 عنوان متوالی نایب قهرمانی در رده آسیایی حتم دارم در بازی‌های گوانگجو کبدی دست خالی نخواهد ماند. عملکرد کوتاه مدت این ورزش نوپا نشان داده است که بانوان کبدی کار ما از لحاظ فنی پیشرفت قابل توجهی داشته‌‌اند. امیدوارم با حمایت‌های رئیس فدراسیون کبدی اولین مدال ورزش تیمی بانوان در بازی‌های آسیایی از آن کبدی کاران کشورمان باشد. به نظر شما که بانوی اول ورزش کشور هستید، حـجــاب بـانـوان ورزشـکـار ایـرانـی چـقـدر در نتیجه‌گیری آنها دخیل است؟ البته با توجه به این که هنوز مساله حجاب بانوان کاراته‌کای ایرانی حل نشده است. حجاب یک اصل پذیرفته شده در ورزش بانوان ایران است. ورزشکاران محجبه ایرانی توانستند با الگوسازی تاثیر بسزایی روی ورزشکاران مسلمان دیگر کشورها داشته باشند. و اما مساله حجاب کاراته‌کاها موضوعی جهانی است و به لحاظ فنی فدراسیون جهانی کاراته با حضور بانوان محجبه در مسابقات رسمی مخالفت می‌کند که با رایزنی‌های رئیس فدراسیون کاراته ان‌شاءالله این مساله تا بازی‌های آسیایی گوانگجو حل خواهد شد، چراکه کاراته به عنوان یکی از شانس‌های مدال‌آوری می‌تواند نقش تعیین‌کننده‌ای در جدول توزیع مدال‌ها داشته باشد. با احتساب این تفکر که حل مساله حجاب از سوی محافل بزرگ ورزشی جهان کمک بزرگی به رشد ورزش بانوان ما می‌کند، فکر می‌کنید بانوان ورزشکار ما چقدر از ورزش روز آسیا و دنیا فاصله دارند؟ اختلاف رده ورزشی بانوان ما با آسیا و جهان در رشته‌های مختلف ورزشی متفاوت است. در برخی رشته‌ها مانند تکواندو ما در آسیا از شرایط خوبی برخورداریم. ولی این مساله را هم قبول دارم که بسیاری از رشته‌ها نیاز به رشد اساسی دارند تا بتوانند به پای آسیا و جهان برسند. بنده این نوید را می‌دهم که بانوان ما گام اول را برای پر کردن فاصله‌ها برداشته‌اند. رشد و اعتلای هر ورزش منوط به وجود بودجه و امکانات کافی است. در همین خصوص شما اعـلام کـردیـد 30 تا 50 درصد کل بودجه هر فدراسیون به توسعه ورزش بانوان اختصاص یافته اسـت. آیـا نظارتی بر اختصاص این بودجه و هزینه‌کرد آن وجود دارد؟ شما حتما اطلاع دارید که در گذشته ورزش بانوان کشورمان با بودجه 9 درصدی انجمن‌ها اداره می‌شد و همین امر باعث شده بود ورزش بانوان همیشه با بحران مالی مواجه باشد، ولی پس از طرح ادغام خون تازه‌ای در رگ‌های ورزش بانوان جریان گرفت و در حال حاضر طبق بخشنامه‌ای که سازمان صادر کرده، فدراسیون‌ها موظفند حداقل 30 درصد بودجه خود را به بانوان آن رشته تخصیص دهند. البته بــا نـظــارتــی کــه خــودم انـجــام دادم، در بــرخــی فدراسیون‌ها مانند تیر و کمان، دوومیدانی، شنا و قایقرانی این هزینه‌کردها به بالای 50 درصد هم رسیده است. به عنوان سوال پایانی، طبق برنامه‌های عمرانی سازمان تربیت بدنی، مقرر است تا پایان سال 1388، 1500 سالن ورزشی ویژه بانوان ساخته شود. این طرح در چه مرحله‌ای قرار دارد و چند سالن به بهره‌برداری رسیده است؟ متاسفانه آمار دقیقی در این خصوص ندارم. بهتر است شما در این زمینه از مهندس هادیانی، مدیرعامل شرکت توسعه و نگهداری اماکن ورزشی سازمان تربیت بدنی سوال کنید. حرف آخر. قـول مـی‌دهـم روزی فرا برسد که ورزش از اولویت‌های اصلی همه هموطنان، بویژه بانوان شود. ختصاصی رییس کمیسیون ورزش بانوان: توسعه ورزش بانوان نیازمند بودجه بیشتر است خبرگزاری موج - گروه اقتصاد ورزش ورزش کشور با کمک های مالی مسئولین ورزش کشور و نگاه ویژه آنها می تواند پله های ترقی را طی کند. رباب شهریان در گفت وگو با خبرنگار موج گفت: در همه کمیسیون های کمیته ملی المپیک حداقل باید چند بانو حضور داشته باشند. وی افزود: در حال آماده سازی لیستی از بانوان فعال در عرصه ورزش برای ارایه به کمیته ملی المپیک هستیم تا از بین آنان ، تعدادی برای حضور در کمیسیون های مختلف کمیته ملی المپیک انتخاب شوند. رییس کمیسیون ورزش بانوان کمیته ملی المپیک خاطرنشان ساخت:این بانوان به طور حتم می توانند در توسعه ورزش کشور و تصمیم گیری های کمیسیون های کمیته ملی المپیک تاثیر گذار باشند . شهریان در ادامه به آخرین اقدامات کمیسیون ورزش بانوان کمیته ملی المپیک اشاره کرد و گفت : تلاش می شود تا در جلسه هفته آتی این کمیسیون تقویم فعالیت های ورزشی بانوان در بخش آمادگی برای شرکت در مسابقات گوانجو چین محقق شود . وی ابراز امیدواری کرد با تحقق این تقویم هر چه سریعتر اردوهای آمادگی بانوان براساس برنامه تنظیم شده به اجرا درآید . نگاهى دوباره به ورزش بانوان مجید کاشف اشاره: فعالیتهاى بدنى و ورزش در شرایط کنونى در جوامع مختلف دنیا به صورت ضرورتى انکار ناپذیر پذیرفته شده است. محدودیت شرایط مکانى، تراکم بیش از حد جمعیت و متناسب نبودن فضاهاى حرکتى با رشد جمعیت، از عوامل محدود کننده فعالیتهاى مناسب بدنى است. از طرفى بروز مسائل جدید در روند زندگى و اختصاص زمان قابل توجهى از ساعات روزانه براى انجام امور مربوطه، مجال پرداختن به امر ورزش را کاهش مى‏دهد. طبیعى است ارزشهاى انقلاب اسلامى براى زنان و اجراى آن از لحاظ اعتلاى معنوى مقام زن، مانع از پرداختن آنان به فعالیتهاى ورزشى به شکل غیر اصولى و مغایر با ارزشهاى اسلامى در اماکن عمومى خواهد بود. اهمیت تربیت بدنى و ورزش براى رشد جسمى و روانى، الزامى و غیر قابل اجتناب است و با توجه به لزوم گسترش ورزش بین زنان جامعه باید مسؤولان کشورى بویژه مسؤولان تربیت بدنى، گسترش ورزش زنان در دوره‏هاى مختلف زندگى را مد نظر قرار داده و براى آن شالوده و طرح نوینى تدارک ببینید که با ارزشهاى انقلاب اسلامى سازگار بوده و همخوانى داشته باشد. ورزش بانوان در گذشته براى ورزش بانوان در دوران باستان، تاریخ مشخصى نمى‏توان یافت و ظاهرا چیزى به نام ورزش بانوان موجود نبوده است. در یونان باستان که ورزش به عنوان آیین و رسم مذهبى و اجتماعى در بین مردم رواج داشت و براى نخستین بار هر چهار سال یک بار مسابقات ورزشى به نام المپیک برگزار مى‏شد، زنان در این عرصه حتى براى دیدن مسابقات، ممنوعیت داشتند. نظام برده‏دارى و سیستم طبقاتى در دوره پیشین تنها به زنان اشراف این امتیاز را مى‏داد که در مراسم ورزشى براى تماشا یا انجام مسابقات شرکت کنند و زنان طبقات پایین از این حق محروم بودند. با رشد نظام برده‏دارى و تغییرات سیاسى، اجتماعى، اقتصادى و فرهنگى، موقعیت زنان در تمام صحنه‏ها و از جمله ورزش تغییر کرد. نخستین زنى که سنتهاى دوران برده‏دارى را در یونان باستان در هم شکست، زنى به نام «هیپوهریا» بود که مسابقاتى با عنوان «هریا» بدون حضور مردان انجام داد که در آن مسابقات جوایزى از تاج گل و شاخه‏هاى زیتون که مظهرى از خدایان یونان بود، به برندگان داده مى‏شد. با آغاز قرن بیستم و با تشکیل نخستین مسابقات المپیک نوین، زنان هم در این مسابقات شرکت یافتند. در اولین المپیکى که در عصر جدید برگزار شد، تعداد قلیلى زن شرکت کردند اما سال به سال تعداد زنانى که در این مسابقات شرکت مى‏کردند، افزایش یافت. به عنوان مثال در سال 1279 (1900 میلادى) در المپیک پاریس، تعداد زنان شرکت کننده 6 نفر بودند ولى در المپیک سئول 1367 این تعداد به 2470 نفر زن از 119 کشور رسید و این رقم در المپیک بارسلون 1371 نیز افزایش یافت. ورزش بانوان دردنیاى امروز امروز زنان جامعه ما در سطوح مختلف و مشاغل گوناگون انجام وظیفه مى‏کنند و این مسؤولیت را به عنوان یک وظیفه دینى، اجتماعى و انسانى خود به شمار مى‏آورند. به علاوه بانوان وظیفه باردارى و تولد نوزاد سالم را نیز دارند که مسؤولیت اجتماعى و انسانى آنها را حساس‏تر مى‏سازد. بنابراین هیچ توجیهى وجود ندارد که صرفا به دلیل جنسیت، زنان از ورزشهاى مختلف منع شوند. برخى عوامل مثبت فرهنگى و نیز تفاوتهاى فیزیکى و فیزیولوژیکى زنان با مردان باعث شده تا زنان از این نظر محدودتر از مردان فعالیت داشته باشند. در عین حال عوامل متعددى باعث شده است که این محدودیت ابعاد تازه‏اى بیابد که از آن جمله‏اند؛ 1ـ نشناختن‏اهمیت‏ورزش‏درساختار جامعه به عنوان یک ابزار فرهنگى و بهداشتى بویژه در بین زنان. 2ـ هماهنگ نبودن رشد جمعیت و توسعه فضاهاى ورزشى و حرکتى بویژه براى زنان. 3ـ محدودیتهاى اجتماعى و خانوادگى که از آداب و رسوم غلط و نارساییهاى فرهنگى سرچشمه گرفته است. 4ـ تفکر غالبِ در اولویت بودن ورزش مردان نسبت به زنان، همانند بسیارى از زمینه‏هاى دیگر در جامعه. 5ـ درگیرى اکثریت زنان با مسائل روزمره زندگى، به عنوان یک عامل وقت‏گیر و بازدارنده بویژه براى زنان شاغل. 6ـ بى‏توجهى رسانه‏هاى جمعى به اشاعه فرهنگ ورزش بین زنان. 7ـ کمبود نیروى انسانى مجرب و آگاه براى هدایت و سوق دادن زنان به سمت فعالیتهاى ورزشى. این عوامل کم و بیش در همه کشورهاى جهان با فرهنگهاى مختلف رواج دارد. در این رابطه «کریستین ولز» از دانشگاه آریزونا مى‏گوید: «... در فاصله سنین 11 تا 13 سالگى، رشد و بلوغ دختران بسیار سریع‏تر از پسران است و رشد طولى آنها قبل از پسران متوقف مى‏شود. این بدان معنى است که مجموع دوره رشد پسران، دو سال بیشتر طول مى‏کشد که در نتیجه آن، پسران قد بلندترى پیدا مى‏کنند و دختران از رشد و توسعه عضلانى کمترى برخوردار مى‏شوند. بنابراین اضافه وزن دختران مربوط به ذخایر چربى بدن است، نه وزن بدون چربى. این اختلافات باعث مى‏شود تا پسران نسبت به دختران داراى حجم خون، تعداد گلبولهاى قرمز و هموگلوبین بیشترى باشند و داراى قفسه سینه حجیمتر و حفره شکم کوچکتر هستند. در واقع ظرفیت ششها و اندازه قلب پسران با دختران اختلاف دارد. علاوه بر اختلافات فیزیکى و فیزیولوژیکى بین دختران و پسران که مى‏تواند تفاوتهاى قابل توجهى در کارکرد عملى اندامهاى بدن آنها ایجاد کند، استدلال قوى دیگرى نیز مى‏تواند براى بروز این اختلافات مطرح شود که اساس آن را فرهنگ اجتماعى تشکیل مى‏دهد. به دلیل اختلافات فرهنگى بین دو جنس، انتظار مى‏رود که دختران و پسران در میزان پرداختن به ورزش و فعالیت بدنى با هم تفاوت داشته باشند. از آنجا که جامعه پذیرش فعالیت بدنى دختران را به اندازه پسران ندارد، پتانسیل ظرفیت آمادگى بدنى دختران به اندازه پسران رشد نمى‏یابد.» بنابراین وجود تفاوتهاى متعدد بین زنان و مردان در فرهنگهاى مختلف غیر قابل انکار است و جالب‏تر از همه اینکه در فرهنگهاى غربى که زنان ظاهرا از محدودیتهاى اجتماعى کمترى برخوردارند، اما در واقع عوامل فرهنگى اجتماعى حاکم بر آنها تفاوتهاى مشابهى را بین مردان و زنان ایجاد کرده است. ورزش بانوان در ایران پس از پیروزى انقلاب اسلامى، هماهنگ با دگرگون شدن همه شؤون زندگى و حاکم شدن ارزشهاى اصیل و اسلامى بر جامعه، زنان نیز از هویت اصلى و با ارزش «زن مسلمان» برخوردار شدند و در اوائل انقلاب شوراى ورزشى بانوان، امور ورزشى مربوط به زنان را زیر نظر گرفت. براى تحقق اهداف تربیت بدنى در راستاى دستورات شرع مقدس اسلام، در مورد فعالیتهاى فرهنگى و اجتماعى بانوان و به منظور برنامه‏ریزى و نظارت و ایجاد هماهنگى در فعالیتهاى ورزشى بانوان کشور و گسترش آن، تشکیلاتى به نام مدیریت امور ورزش بانوان در اسفندماه 1360 تأسیس شد. این تشکیلات بعدها تا سطح معاونت سازمان تربیت بدنى ارتقاء پیدا کرد و انجمنهاى مختلف ورزشى مخصوص بانوان، در سطح معاونت ایجاد شد. جمهورى اسلامى ایران در سال 1370 پایه‏گذار حرکتى نوین در ورزش بانوان مسلمان شد. چرا که اعتقاد بر این است که، با حفظ شؤون اسلامى مى‏توان در مسابقات ورزشى شرکت کرد و مانع تهاجم فرهنگى غرب به محیط ورزش بانوان مسلمان شد. بنابراین با برگزارى چندین کنگره، با حضور نمایندگان کشورهاى اسلامى طرح تشکیلات شوراى همبستگى ورزش بانوان کشورهاى اسلامى و اساسنامه آن و همچنین طرح برگزارى نخستین دوره بازیهاى بانوان کشورهاى اسلامى به تصویب رسید. در بهمن‏ماه 1371 اولین دوره مسابقات ورزشى بانوان کشورهاى اسلامى در ایران در هشت رشته بدمینتون، والیبال، بسکتبال، هندبال، تنیس روى میز، تیراندازى، شنا و دوومیدانى با موفقیت چشمگیرى برگزار شد. موفقیت ورزش بانوان در برگزارى مسابقات داخلى و بین‏المللى اگر چه در رشد و پیشرفت ورزش بانوان مسلمان در ایران و جهان مؤثر بوده است، اما نتوانسته در افزایش توانمندیهاى دختران ایرانى در مقایسه با پسران کارآیى داشته باشد. تحقیقات مختلفى در این خصوص انجام گرفته است که همگى گویاى این واقعیت هستند که به دلیل محدودیتهاى اجتماعى و عوامل دیگر، هنوز دختران ایرانى در سطوح پایین آمادگى بدنى قرار دارند. در تحقیقى که در سال 1370 از سوى اداره کل تربیت بدنى وزارت آموزش و پرورش انجام شد، مشخص گردید آمادگى قلبى، تنفسى که از مهمترین قابلیتها در حفظ و ایجاد سلامتى به شمار مى‏رود در دختران با افزایش سن کاهش مى‏یابد؛ به طورى که توانایى یک دختر هفده ساله از یک دختر نه ساله ضعیف‏تر است. در صورتى که این قابلیت در پسران با افزایش سن بهبود مى‏یابد و سیر صعودى دارد. نتایج این تحقیق نشان داد که عامل رشد اثرات مثبت بر عملکرد پسران دارد و فعالیتهاى بدنى پسران هماهنگ با رشد و آمادگى قلبى، تنفسى آنان است. اما در دختران بر خلاف انتظار آمادگى قلبى، تنفسى با رسیدن به سن بلوغ آنها و بعد از آن کاهش مى‏یابد و فعالیتهاى بدنى آنان هماهنگ با رشد و در جهت بهبود آمادگى قلبى، تنفسى دختران نیست. از نظر سطح توانایى در این قابلیت، دختران اختلاف چشمگیرى با یکدیگر دارند و فاصله بین دختران با توانایى بالا و دختران ضعیف بسیار زیاد است و این تفاوت فاحش نشان مى‏دهد که تنها عده معدودى از دختران به طور مرتب و منظم ورزش مى‏کنند. در حالى که عده کثیرى از دختران از انجام هر گونه فعالیت ورزشى به دور هستند. بدون شک برگزارى مسابقات مخصوص بانوان باعث مى‏شود تا تنها عده معدودى از دختران بتوانند در فعالیتهاى ورزشى شرکت کنند و جمع کثیرى از آنان به دلیل محدودیتهایى که وجود دارد، از پرداختن به ورزش محروم بمانند. علل متعددى در این باره وجود دارد که مى‏توان به تغییرات هورمونى و فیزیولوژیکى و افزایش میزان چربى دختران، پس از بلوغ اشاره کرد. اما موقعیتهاى خاص روانى، اجتماعى که در جامعه ما در مورد دختران وجود دارد، نیز از عوامل مهم است. این یافته‏ها همگى مؤید آن است که عامل موقعیتهاى اجتماعى دختران ایرانى، بر قابلیتهاى آنها تأثیر مى‏گذارد، به طورى که دختران زیر نه سال و نابالغ به راحتى مى‏توانند در کوچه و خیابان به بازى و فعالیت بپردازند در صورتى که طبیعتا دختران بالغ این موقعیت را ندارند و چنین توقعى نیز نمى‏رود و از آنجایى که فضاها و سالنهاى ورزشى مخصوص دختران و زنان بسیار محدود و کم است، لذا امکان شرکت قشر وسیعى از دختران و زنان در فعالیتهاى ورزشى وجود ندارد. در نتیجه محدودیت حرکتى و فقر حرکتى در آنان ایجاد شده و باعث نزول عملکرد آنان در اثر کاهش قواى جسمى مى‏شود. پس از اجراى این تحقیق و انتشار یافته‏هاى آن در رسانه‏ها و مطبوعات، فعالیتهاى دامنه‏دارى در ورزش بانوان به اجرا در آمد و توجه مسؤولان نظام بیش از گذشته به این امر معطوف شد و بودجه‏هاى تخصیص یافته به یکباره افزایش یافت و ساخت اماکن ورزشى مخصوص بانوان شتاب فزاینده‏اى گرفت و سالنهاى ورزشى موجود، زمان بیشترى را به بانوان اختصاص دادند. بدون شک این فعالیتها اثرات قابل توجهى بر تواناییهاى دختران به جا مى‏گذارد و تخصیص بودجه‏هاى کلان مى‏تواند جایگاه ورزش بانوان را ارتقا دهد. در تحقیق دیگرى که در سال 1372 از سوى تربیت بدنى آموزش و پرورش انجام شد، نتایج قابل توجهى در مورد دختران به دست آمد. در این تحقیق سطح قابلیتهاى دختران و پسران ایرانى در طول هفت سال از سال 63 لغایت 70 با یکدیگر و همچنین با دختران و پسران کشورهاى خارجى مقایسه شد. نتایج این تحقیق نشان داد که در طول هفت سال دختران ایرانى از نظر قابلیتهاى جسمانى رشد قابل توجهى داشته‏اند و به غیر از چند قابلیت اکثر آنها در شرایط بهترى قرار گرفته‏اند. این نتیجه در مورد پسران بارزتر و برجسته‏تر بود و پسران بدون استثناء در کلیه قابلیتها رشد قابل توجهى داشته‏اند. اما در مقایسه با دختران و پسران کشورهاى پیشرفته، نتایج نشان داده است که دختران و پسران ایرانى قابلیتهاى جسمانى و حرکتى پایین‏ترى دارند. البته با توجه به عوامل مؤثر متعدد در ایجاد قابلیتهاى جسمانى نباید انتظار داشت که قابلیتهاى دختران و پسران کشورهاى مختلف در سطوح یکسان قرار گیرند. این یافته‏ها نشان مى‏دهد که برنامه‏ها و فعالیتهاى خانه و مدرسه و به طور کلى اجتماع، در مورد آمادگیهاى جسمانى و حرکتى دختران مؤثر بوده و در جهت بهبود آنان گام برداشته است و در طول سالها (از 63 تا 70) با توجهات مسؤولان و دست‏اندرکاران و ایجاد تشکیلات ورزش بانوان، اثرات قابل توجهى به سطح عملکرد دختران به جا گذاشته است، اما هنوز از سطح قابل قبول در مقایسه با کشورهاى پیشرفته برخوردار نیستند. از جنبه‏هاى فرهنگى نیز مى‏توان به ورزش بانوان توجه خاص داشت و دیدگاههاى جدیدى را در این عرصه جست و جو کرد. در تحقیقى که در سال 1374 از طرف اداره کل تربیت بدنى استان تهران در خصوص بررسى وضعیت ورزش در استان تهران به اجرا در آمد، نتایج تازه‏اى از وضعیت ورزش بانوان ارائه داده شد. نتایج این تحقیق نشان داد که دختران در سنین قبل از ازدواج کمتر به باشگاهها براى ورزش کردن روى مى‏آورند ولى پس از ازدواج این امکان را پیدا مى‏کنند که بیشتر در باشگاههاى ورزشى به فعالیت بدنى بپردازند. در خصوص پسران این نتایج کاملاً برعکس است. پسران مجرد فرصت بیشترى براى ورزش کردن در باشگاهها دارند، اما با تشکیل خانواده کمتر به این مهم مى‏پردازند. عوامل فرهنگى و محدودیتهاى اجتماعى تأثیرات شگرفى در ورزش به جا گذاشته است. نتایج تحقیق نشان مى‏دهد که در مجموع مردان بیشتر از زنان به ورزش روى مى‏آورند. با توجه به برابرى تقریبى تعداد زنان و مردان در جامعه کنونى مردان 8/6 برابر بیشتر از زنان ورزش مى‏کنند. در صورتى که نتایج این تحقیق در با توجه به عوامل مؤثر متعدد در ایجاد قابلیتهاى جسمانى نباید انتظار داشت که قابلیتهاى دختران و پسران کشورهاى مختلف در سطوح یکسان قرار گیرند. با توجه به برابرى تقریبى تعداد زنان و مردان در جامعه کنونى مردان 8/6 برابر بیشتر از زنان ورزش مى‏کنند. سطح جامعه تعمیم‏پذیر باشد، تنها 8/12 درصد زنان، قشر ورزشکاران جامعه را تشکیل مى‏دهند و این در حالى است که مردان 2/87 درصد مجموع کل ورزشکاران را به خود اختصاص داده‏اند. این تفکر که دختران نباید ورزش کنند، هنوز در بسیارى از خانواده‏ها وجود دارد. نتایج تحقیقاتى که در گذشته انجام شده است، این نظریه را تأیید مى‏کند. ولى براى پسران این محدودیت وجود ندارد. تبلیغاتى که در خصوص اثرات مفید ورزش کردن از طریق رسانه‏هاى جمعى


دسته‌بندی نشده
قیمت: 100 تومان

سایت ما حاوی حجم عظیمی از مقالات دانشگاهی است . فقط بخشی از آن در این صفحه درج شده شما می توانید از گزینه جستجو متن های دیگری از این موضوع را ببینید 

کلمه کلیدی را وارد کنید :

دسته بندی: دسته‌بندی نشده

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

مطالب مرتبط

دسته‌بندی نشده

-Unlicensed-2 (12848)

بررسی اثر مخارج بهداشتی بر رشد اقتصادی در این مقاله با معرّفی مفهوم جدید سر مایه بهداشتی واستفاده از الگوی گسترش یافته سولو و داده‌های آماری 33 کشور در حال توسعه ،اثر مخارج بهداشتی بر ادامه مطلب…

دسته‌بندی نشده

-Unlicensed-2 (12850)

تجزیه و تحلیل سیستم داروخانه ارائه شده به : استاد مهندی حسینی ارائه دهندگان محبوبه دهجوریان اعظم آذادمنش فریبا رمضان نژاد شناخت سیستم مقدمه شناخت به مفهوم بیرون نمایی است.هدف از شناخت در تحلیل و ادامه مطلب…

دسته‌بندی نشده

-Unlicensed-2 (12851)

دانشگاه آزاد اسلامی واحد محلات موضوع: مخفی سازی داده ها استاد مربوطه: جناب آقای محمدرضا لوافی تهیه و تنظیم: مریم محمدی زمستان 87 تکنیک هایی برای پنهان کردن اطلاعات پنهان کردن اطلاعات شکلی از مختصر ادامه مطلب…

background